Facebook

Navigácia

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Všeobecné pokyny Výtvarná časť Program súťaže Organizačný poriadok súťaže Výsledky XXV. ročníka - recitačná časť Výsledky XXV. ročníka - výtvarná časť

Vážení súťažiaci,

po dohode so ZKSS sa súťaž  Slovom o Tvojej láske spojila so súťažou ...a Slovo bolo u Boha...  Dôvodom uvedeného spojenia  bola skutočnosť, že v literárnej oblasti existovali v takmer rovnakých termínoch dve  identické súťaže.  Z dvoch súťaží v literárnej oblasti tak ostala jedna  ...a Slovo bolo u Boha... .Tradičná výtvarná časť  súťaže Slovom o Tvoje láske sa stala 2. časťou súťaže  ...a Slovo bolo u Boha...  a jej organizátorom a vyhlasovateľom tém ostáva naša škola. Celoslovenské kolo v školskom roku súťaže sa uskutoční 7.4.2018 v našej škole.

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
    Gercenova 10
    851 01 Bratislava
  • 02/63451022

Fotogaléria