• Textová podstrana

   • Deň otvorených dverí

    Kedy:      27. 2. 2020  (štvrtok)

    Čas :       9.00 - 16.00 hod.

    Čo môžete uvidieť a čo sa môžete dozvedieť:

    • informácie o prijímacích pohovoroch - pozrieť si testy zo SJL a MAT z predchádzajúcich rokov  - k dispozícii budú  v   zborovni na 2. poschodí
    • informácie o školskom vzdelávacom programe školy - poskytne vedenie školy
    • zúčastniť sa vyučovania v triedach príma až kvinta v čase od 9.15 do 13.45 hod. 
    • pozrieť si priestory školy (triedy, odborné učebne, telocvičňa, jedáleň) - sprevádzajú žiaci školy
    • v čase od 14.00 do 16.00 sa budúci uchádzači  (žiaci 5. ročníka)  môžu zúčastniť edukačno-zábavných aktvít v predmetoch matematika, cudzie jazyky, slovenský jazyk, fyzika, biológia a  chémia.

     

  • Kontakty

   • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium
   • 02/38111178 - kancelária tajomníčky 0917 163 071 - riaditeľka školy 0917 179 628 - zástupkyne pre ZŠ
   • Adresa: Gercenova 10 851 01 Bratislava 85101 Bratislava Slovakia
   • IČO: 42178941
   • DIČ: 2023055617
   • Tajomník: tajomnik@svr.sk
   • Riaditeľka školy: Ing. Helena Jánošíková riaditel@svr.sk
   • Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
   • Jedáleň: jedalensvr@gmail.com č. tel. 0914109109
   • Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatra Banka
   • Školská psychologička: psycholog@svr.sk
   • Ekonomické oddelenie: 0917913463
   • ŠKD: 0917912999
  • Prihlásenie