• Textová podstrana

   • Deň otvorených dverí

    Kedy:      27. 2. 2020  (štvrtok)

    Čas :       9.00 - 16.00 hod.

    Čo môžete uvidieť a čo sa môžete dozvedieť:

    • informácie o prijímacích pohovoroch - pozrieť si testy zo SJL a MAT z predchádzajúcich rokov  - k dispozícii budú  v   zborovni na 2. poschodí
    • informácie o školskom vzdelávacom programe školy - poskytne vedenie školy
    • zúčastniť sa vyučovania v triedach príma až kvinta v čase od 9.15 do 13.45 hod. 
    • pozrieť si priestory školy (triedy, odborné učebne, telocvičňa, jedáleň) - sprevádzajú žiaci školy
    • v čase od 14.00 do 16.00 sa budúci uchádzači  (žiaci 5. ročníka)  môžu zúčastniť edukačno-zábavných aktvít v predmetoch matematika, cudzie jazyky, slovenský jazyk, fyzika, biológia a  chémia.