• Zvonenie

    • Organizácia vyučovacieho dňa

      1. a 2. ročník základnej školy

      

     Hodina/Deň

     Pondelok – Piatok

       1. hodina 

      8.20 –   9.05 hod

       2. hodina 

      9.15 – 10.00 hod

       3. hodina

     10.10 – 10.55 hod

     V e ľ k á   p r e s t á v k a

     10.55 – 11.15 hod

       4. hodina

     11.15 – 12.00 hod

       Obedová prestávka 

     (v rozvrhu triedy je označená ako 5. hodina)

     12.05 – 12.50 hod

       5. hodina

     13.00 – 13.45 hod.

       6. hodina

     13.50 – 14.35 hod

      

      

      

     3. a 4. ročník základnej školy

      Hodina/Deň

     Pondelok – Piatok

       1. hodina 

      8.20 –   9.05 hod

       2. hodina 

      9.15 – 10.00 hod

       3. hodina

     10.10 – 10.55 hod

     V e ľ k á   p r e s t á v k a

     10.55 – 11.15 hod

       4. hodina

     11.15 – 2.00 hod

       5. hodina

     12.05– 12.50 hod.

     Obedová prestávka

     (v rozvrhu triedy je označená ako 6. hodina)

     12.50 – 13,45 hod.

       6. hodina

     13.50 – 14.35 hod

       7. hodina

     14.45 – 15.30 hod.

      

     5. -  9. ročník  základnej školy a gymnázium

     Hodina

      

       0. hodina

       7.30 –   8.15 hod

       1. hodina

       8.20 –   9.05 hod

       2. hodina

       9.15 – 10.00 hod

       3. hodina

     10.10 – 10.55 hod

     V e ľ k á   p r e s t á v k a

     10.55 – 11.15 hod

       4. hodina

     11.15 – 12.00 hod

       5. hodina

     12.05 – 12.50 hod.

       6. hodina

     13.00 – 13.45 hod

     Obedňajšia prestávka

     13.45 – 14.10 hod.

       7. hodina

     14.15 – 14.55 hod.

       8. hodina

     15.05 – 15.50 hod.

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium
   • 02/38111178 - kancelária tajomníčky 0917 163 071 - riaditeľka školy 0917 179 628 - zástupkyne pre ZŠ
   • Adresa: Gercenova 10 851 01 Bratislava 85101 Bratislava Slovakia
   • IČO: 42178941
   • DIČ: 2023055617
   • Tajomník: tajomnik@svr.sk
   • Riaditeľka školy: Ing. Helena Jánošíková riaditel@svr.sk
   • Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
   • Jedáleň: jedalensvr@gmail.com č. tel. 0914109109
   • Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatra Banka
   • Školská psychologička: psycholog@svr.sk
   • Ekonomické oddelenie: 0917913463
   • ŠKD: 0917912999
  • Prihlásenie