• Zloženie rady školy

    • Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutočnilo  3. 10. 2018 o 16.30 v zborovni školy.

     Predseda rady školy: Ing. Pavol Bulla

     Podpredseda rady školy: Mgr. Ing. Milan Toman, SVD

     Členovia rady školy:

     • p. Milan Bubák, SVD - člen rady školy za zriaďovateľa

     • p. Milan Toman, SVD - člen rady školy za zriaďovateľa

     • Ing. Katarína  Kadlečíková - členka rady školy za zriaďovateľa

     • PharmDr. Martin Višňanský, MBA, PhD., MSc. - člen rady školy za zriaďovateľa

     • Mgr. Monika Ferenčíková  - monikferencik@gmail.com - členka rady školy za rodičov

     • Mgr. Jana Padychová   - členka rady školy za rodičov

     • Alexander Dmitrenko - člen rady školy za rodičov

     • PaedDr. Peter Lazový - člen rady školy za pedagogických zamestnancov

     • Mgr. Nikoleta Baánová - člneka rady školy za pedagogických zamestnancov

     • Ing. Pavol Bulla - člen rady školy za nepedagogických zamestnancov

     • Denis Drahník - člen rady školy za žiakov