• Informácie o školskej jedálni

    • Informácie o stravnom

     Od 1. 9. 2016 sa na základe rozhodnutia Rady školy Spojenej školy Svätej Rodiny a so súhlasom Arcibiskupského školského úradu, Špitálska 7, Bratislava novým zriaďovateľom a prevádzkovateľom školskej jedálne stala spoločnosť GLOBAL GASTRO, s.r.o. Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava, IČO: 46 317 287. Uvedená spoločnosť prevádzkuje školskú jedáleň už od 1. 1. 2016 a od 1. 9. 2016 sa stala aj jej zriaďovateľom.

     Tel. číslo do školskej jedálne:  0914109109

     Základné informácie k stravnému:

      

     Každý kto sa bude stravovať v ŠJ, je povinný odovzdať záväznú prihlášku na stravu osobne u vedúcej ŠJ - vhodiť do schránky pri hlavnom vchode do školy alebo ju poslať mailom na jedalensvr@gmail.com do 25.augusta 2021. Prvú platbu na školský rok 2021/22  je potrebné uskutočniť od 20. 8. - 27. 8. 2021. Platba musí nabehnúť na účet a byť zaregistrovaná v školskom jedálenskom programe!

      

     Od 1. septembra 2021 je ukončené plošné poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ. Dotované obedy budú poskytnuté iba tým žiakom, ktorých zákonní zástupcovia v termíne do 31. 7. 2021 (viď. hlavná stránka školy) predložili škole potrebné dokumenty a písomne prejavili záujem o dotáciu na obed. 

      

     Výška mesačnej platby za stravovanie v školskej jedálni od 1.9.2021 (bez poskytovania dotácie na stravu):

      I. Stupeň ZŠ:     34,20 €

      II. Stupeň ZŠ:   36,- €

      Prima - Kvarta:  36,- €

      Kvinta - Oktáva: 37,80,- €

     Číslo účtu v ČSOB - IBAN: SK17 7500 0000 0040 2259 1292

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium
   • Adresa: Gercenova 10 851 01 Bratislava
   • skolasvr@gmail.com
   • 02/38111178 - kancelária tajomníčky 0917 163 071 - riaditeľka školy 0917 179 628 - zástupkyne pre ZŠ
   • IČO: 42178941
   • DIČ: 2023055617
   • Tajomník: tajomnik@svr.sk
   • Riaditeľka školy: Ing. Helena Jánošíková riaditel@svr.sk
   • Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
   • Jedáleň: jedalensvr@gmail.com c.tel. 0914109109
   • Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatra Banka
   • Školská psychologička: Mgr. Monika Ferenčíková, c.tel. 0907 902 566 psycholog@svr.sk
   • Ekonomické oddelenie: +421 907 611 930
   • ŠKD: +421 917 912 999
  • Prihlásenie