• Informácie o školskej jedálni

    • Informácie o stravnom

     Informácie o stravnom

     Od 1. 9. 2016 sa na základe rozhodnutia Rady školy Spojenej školy Svätej Rodiny a so súhlasom Arcibiskupského školského úradu, Špitálska 7, Bratislava novým zriaďovateľom a prevádzkovateľom školskej jedálne stala spoločnosť GLOBAL GASTRO, s.r.o. Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava, IČO: 46 317 287. Uvedená spoločnosť prevádzkuje školskú jedáleň už od 1. 1. 2016 a od 1. 9. 2016 sa stala aj jej zriaďovateľom.

     Tel. číslo do školskej jedálne:  0914109109

     Základné informácie k stravnému:

      

     Každý kto sa bude stravovať v ŠJ, je povinný odovzdať záväznú prihlášku na stravu osobne u vedúcej ŠJ, vhodiť do schránky pri hlavnom vchode do školy alebo ju poslať mailom na jedalensvr@gmail.com do 25.augusta 2019. Prvú platbu na školský rok 2019/2020  je potrebné uskutočniť od 20. 8. - 27. 8. 2019. Platba musí nabehnúť na účet a byť zaregistrovaná v školskom jedálenskom programe!

      

     Na základe  poskytovanie dotácie štátom v sume 1,20 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu sa mení  platba za stravovanie nasledovne:
      

     Od 1. 9. 2019 sa suma stravného upravuje takto:

     Suma za réžiu na obedy  - 18 dní je priemerný počet dní vyučovania za mesiac školského roku:

     1. stupeň ZŠ: 0, 60€  za réžiu na 1obed - celkom 10,80 € (mesačne)

     2. stupeň ZŠ : 0,70€ za réžiu na 1obed - celkom 12,60 € (mesačne)

     Číslo účtu v ČSOB - IBAN: SK17 7500 0000 0040 2259 1292