• Zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2023/24


    • Vážení rodičia,

     ďakujeme za Váš záujem o našu školu. Celkový počet prihlášok je 181. 

     Na prezenčný zápis budeme pozývať všetkých, ktorí poslali elektronickú prihlášku.  V priebehu tohto týždňa Vám príde mail s ponukou  termínov na prezenčný zápis. 

      

     Prezenčný zápis sa uskutoční: 

     14. 4 od 15.00 do 18.00 hod. (piatok)

     15. 4. 2023 od 8.00 do 15.00 (sobota)

     Kritériá na prijímanie detí do našej školy:

     • školská zrelosť
     • vek dieťaťa - 6 rokov do 31. 8. 2023

     V školskom roku 2022/23 otvárame 3 triedy 1. ročníka základnej školy s celkovým počtom žiakov 75.

      V prípade vyššieho počtu prihlásených detí budú uprednostnené:

     • deti, ktoré majú v našej škole súrodencov v 1. - 5. ročníku základnej školy,
     • deti, ktoré sú z farnosti Daliborovo nám. a ich rodičia sa aktívne podieľajú na živote farnosti,
     • deti z cirkevnej škôlky na  Lachovej (uvedená škôlka má rovnakého zriaďovateľa, ktorým je Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza)
     • deti z ostatných farností

     Odpovede na najčastejšie otázky:

     • ako dlho trvá zápis - celý zápis trvá cca 15 - 20 min. - dieťa počas neho vyplní depistažny dotazník - ide o subor úloh, ktoré by dieťa malo bez problémov zvládnuť. Na zápis nie je potrebná žiadna príprava, ani v prípade, že dieťa bude v triede s anglickým programom. 
     • pri zápise do triedy s anglickým programom sa nerobia žiadne jazykové ani talentové skúšky a nie je potrebné, aby dieťa malo základy anglického jazyka
     • počet detí v triede - 25
     • počet otváraných tried  - v školskom roku 2023/24  otvoríme na základe počtu prihlásených žiakov 3 triedy. Počet tried s anglickým programom bude otvorený podľa počtu prihlásených detí na tento program.
     • koho môžeme prijať - naša škola nie je spádová škola, preto je možné k nám prihlásiť aj deti, ktoré sú aj z iných mestských častí ako je Petržalka,
     • sme cirkevná škola - naším zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev - Bratislavská arcidiecéza. Sme otvorení pre všetkých žiakov, ale požadujeme, aby rodičia rešpektovali,  že výchovno-vzdelávací proces  v našej škole je v duchu kresťanských hodnôt.  
     • duchovný program školy obsahuje:
      • počas školského roka v prikázané sviatky, pred vianocami a Veľkou nocou sv. omše vo farskom kostole počas vyučovania - tieto sv. omše sú povinné a škola nezabezpečuje náhradný program,
      • žiaci majú počas celých 9 rokov povinne 2 hodiny náboženstva týždenne,
      • vyučovanie začína a končí krátkou modlitbou,
      • počet prijatých detí  - v prípade, že je počet zapísaných detí väčší ako je možné z kapacitných dôvodov prijať, spravidla  sú uprednostnené deti, ktoré majú v základnej škole na 1. stupni  súrodencov 
     • v prípade, že chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo bilingválnu triedu je potrebné, aby dieťa nemalo logopedické problémy.   Program v bilingválnej triede je náročnejší  na pozornosť a sústredenosť dieťaťa.  

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium
   • 02/38111178 - kancelária tajomníčky 0917 163 071 - riaditeľka školy 0917 179 628 - zástupkyne pre ZŠ
   • Adresa: Gercenova 10 851 01 Bratislava 85101 Bratislava Slovakia
   • IČO: 42178941
   • DIČ: 2023055617
   • Tajomník: tajomnik@svr.sk
   • Riaditeľka školy: Ing. Helena Jánošíková riaditel@svr.sk
   • Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
   • Jedáleň: jedalensvr@gmail.com č. tel. 0914109109
   • Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatra Banka
   • Školská psychologička: psycholog@svr.sk
   • Ekonomické oddelenie: 0917913463
   • ŠKD: 0917912999
  • Prihlásenie