• Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2021/22

    • Vážení rodičia,

     ďakujeme Vám za prihlásenie Vášho dieťaťa do našej školy.  Do našej školy sa zapísalo celkom 201 detí, žiaľ z kapacitných dôvodov ich nebudeme môcť všetky prijať. Ďalšie informácie ohľadom zápisu Vám pošleme mailom v termíne od 15. 4. do 20. 4. 2021. 

     Odpovede na najčastejšie otázky:

     • počet otváraných tried  - v školskom roku 2021/22  otvoríme na základe počtu prihlásených žiakov pravdepodobne 3 alebo 4 triedy. Počet tried s anglickým programom bude tiež otvorený podľa počtu prihlásených detí na tento program.
     • koho môžeme prijať - naša škola nie je spádová škola, preto je možné k nám prihlásiť aj deti, ktoré sú aj z iných mestských častí ako je Petržalka,
     • sme cirkevná škola - naším zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev - Bratislavská arcidiecéza. Sme otvorení pre všetkých žiakov, ale požadujeme, aby rodičia rešpektovali,  že výchovno-vzdelávací proces  v našej škole je v duchu kresťanských hodnôt. 
     • duchovný program školy obsahuje:
      • počas školského roka sú v prikázané sviatky, pred vianocami a Veľkou nocou sv. omše vo farskom kostole počas vyučovania - tieto sv. omše sú povinné a škola nezabezpečuje náhradný program,
      • žiaci majú počas celých 9 rokov povinne 2 hodiny náboženstva týždenne,
      • vyučovanie začína a končí krátkou modlitbou,
      •  viac si môžete pozrieť tu,
     • počet prijatých detí  - v prípade, že je počet zapísaných detí väčší ako je možné z kapacitných dôvodov prijať, spravidla  sú uprednostnené deti, ktoré majú v našej škole súrodencov,
     • v prípade, že chcete, aby Vaše dieťa navštevovalo bilingválnu triedu je potrebné, aby dieťa nemalo logopedické problémy. Program v bilingválnej triede je náročnejší  na pozornosť a sústredenosť dieťaťa. 
  • Kontakty

   • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium
   • Adresa: Gercenova 10 851 01 Bratislava
   • skolasvr@gmail.com
   • 02/38111178 - kancelária tajomníčky 0917 163 071 - riaditeľka školy 0917 179 628 - zástupkyne pre ZŠ
   • IČO: 42178941
   • DIČ: 2023055617
   • Tajomník: tajomnik@svr.sk
   • Riaditeľka školy: Ing. Helena Jánošíková riaditel@svr.sk
   • Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
   • Jedáleň: jedalensvr@gmail.com c.tel. 0914109109
   • Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatra Banka
   • Školská psychologička: Mgr. Monika Ferenčíková, c.tel. 0907 902 566 psycholog@svr.sk
   • Ekonomické oddelenie: +421 907 611 930
   • ŠKD: +421 917 912 999
  • Prihlásenie