• Ochrana osobných údajov

    • Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti:

     Konferencia biskupov Slovenska
     Kapitulská 11 
     P.O.BOX 113
     814 99 Bratislava
     IČO: 00684325
     DIČ: 2020804841
     www.
     gdpr.kbs.sk
     email: dpo@kbs.sk