• Školské sv. omše

    • Sväté omše v školskej kaplnke - 7.30 - v stredu a piatok:


     JANUÁR:  17. 1. 2020 - 1.C, 22. 1. - 1.B,  24.1.  - 1.D,  29.1. - 2.D

     FEBRUÁR:  5.2.  -  2.C,  7.2.  - septima, 12.2. - 9.A,  14.2. - 4.A,  26.2.  - sv. omše v kostole - Popolcová streda,

                       28.2.  -  7.A

     MAREC:   4.3. - 4.B, 6.3. -  6.A,  11.3. - 4.C, 13.3. - sexta, 18.3. - 6.B, 20.3. - 4.D, 25.3. - 3.A, 27.3. - 5.A

     APRÍL:   1.4. - 5.B, 3.4. - kvinta, 8.4. - sv. omše v kostole  pred Veľkou nocou, 15.4. - učitelia, 17.4. - 5.C, 

                   22.4. - 3.B,  24.4. - 3.C

     MÁJ:  6.5. oktáva (rozlúčková), 13.5.-3.D, 15.5. - 2.A, 20.5.- 2.B, 21.5.-sv. omše v kostole - sv. Nanebovstúpenie Pána, 22.5. - oktáva,  27.5. -2.C, 

                29.5. -  2.D

     JÚN: 3.6. -kvarta, 5.6. - 1.A, 10.6. - 1.B, 11.6. - sv. omše v kostole - Najsvätejšie Kristovo telo a krv, 12.6. - tercia, 17.6. -1.C, 19.6. - 1.D, 24.6. - 8.A,

                     26.6.  - 9.A (rozlúčková),  29.6. - sv. omše v kostole   Sv. Peter a Pavol,  30.6. 2020 -  sv. omše -  koncoročné

     Sväté omše v prikázaný sviatok, pred Veľkou Nocou a koncoročné sú v kostole Povýšenia svätého Kríža.

     Sviatosť zmierenia

     FEBRUÁR: 6. 2. 2020

     MAREC: 5. 3. 2020

     APRÍL + Veľká Noc: 2. 4. 2020

     MÁJ: 30. 4. 2020

     JÚN: 4. 6. 2020

     Spoveď, prípadne duchovný rozhovor s pátrom Milanom Tomanom, SVD  je možný vždy v stredu od 14.00 do 15.00 hod. - v miestnosti  školskej psychologičky.