• Rada rodičov

    • Rada rodičov  pri Spojenej škole Svätej Rodiny  je zložená zo zástupcov rodičov za jednotlivé triedy základnej školy a gymnázia.  Od šk. roku  1998/99 je v škole založené občianske združenie  Združenie rodičov pri základnej škole, ktoré je zároveň aj pre rodičov žiakov gymnázia a je aj  poberateľom 2%.

     Príspevky do Fondu Združenia rodičov  odsúhlasené na rade školy dňa 24. 10. 2019 a na rodičovských

     združeniach  v dňoch 2. 12.  a 3. 12. 2019:  

     • príspevok na jedno dieťa  - 55€ ročne
     • príspevok na 2 deti: - 85€ ročne
     • príspevok na 3 a viac detí  - 95 € ročne

      

     Číslo účtu rodičovského združenia:

     SK03 1100 0000 0026 6474 4001  Tatra Banka.

     Do poznámky je potrebné napísať meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje. 

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium
   • 02/38111178 - kancelária tajomníčky 0917 163 071 - riaditeľka školy 0917 179 628 - zástupkyne pre ZŠ
   • Adresa: Gercenova 10 851 01 Bratislava 85101 Bratislava Slovakia
   • IČO: 42178941
   • DIČ: 2023055617
   • Tajomník: tajomnik@svr.sk
   • Riaditeľka školy: Ing. Helena Jánošíková riaditel@svr.sk
   • Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
   • Jedáleň: jedalensvr@gmail.com č. tel. 0914109109
   • Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatra Banka
   • Školská psychologička: psycholog@svr.sk
   • Ekonomické oddelenie: 0917913463
   • ŠKD: 0917912999
  • Prihlásenie