• Rada rodičov

    • Rada rodičov  pri Spojenej škole Svätej Rodiny  je zložená zo zástupcov rodičov za jednotlivé triedy základnej školy a gymnázia.  Od šk. roku  1998/99 je v škole založené občianske združenie  Združenie rodičov pri základnej škole, ktoré je zároveň aj pre rodičov žiakov gymnázia a je aj  poberateľom 2%.

     Príspevky do Fondu Združenia rodičov  odsúhlasené na rade školy a rade rodičov dňa 15. 11. 2018:

     • príspevok na jedno dieťa  - 50€ ročne
     • príspevok na 2 deti: - 80€ ročne
     • príspevok na 3 a viac detí  - 90 € ročne

      

     Číslo účtu rodičovského združenia:

     SK03 1100 0000 0026 6474 4001  Tatra Banka.

     Do poznámky je potrebné napísať meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.