• Zelená škola

   • V rámci vzdelávacieho programu Zelená škola na škole pracuje Kolégium Zelenej školy, ktoré sa v tomto školskom roku pravidelne stretáva v pondelky o 14.00 v učebni fyziky. Prerokúva a schvaľuje všetky akcie, ktoré má v Enviromentálnom akčnom pláne naplávanované. V pridaných dokumentoch nižšie si môžete pozrieť niektoré aktuálne informácie o práci v rámci programu Zelená škola:

     x1_ZELENAskola_SSSvRod_zakladneINFO_naWEB.pdf

    x2_PravidlaZELENEJskoly_Metodika7KROKOV_zWebu_na2017-18.pdf

    Kolégium Zelenej školy:

    X3_KOL_1.PDF

    Schválený Enviromentálny Akčný plán (EAP) pre našu školu:

    X4B_EA_1.PDF