• Navigácia

    • Mgr. Nikoleta Baánová
    • Mgr. Nikoleta BaánováUčiteľka
     Triedna učiteľka: príma
    • Mgr. Zuzana Blahová
    • Mgr. Zuzana BlahováUčiteľka
     Triedna učiteľka: oktáva
    • Mgr. Eva Bobocká
    • Mgr. Eva BobockáUčiteľka
     Triedna učiteľka: 3.B
    • Mgr. Gabriela Boszkosová
    • Mgr. Gabriela BoszkosováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 9.A
    • Mgr. Alžbeta Burianková
    • Mgr. Alžbeta BuriankováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 3.A
    • Mgr. Katarína Čurdová
    • Mgr. Katarína ČurdováUčiteľka
    • Mgr. Peter Dérer
    • Mgr. Peter DérerUčiteľ
     Triedny učiteľ: 7.B
    • Mgr. Andrea Draganová
    • Mgr. Andrea DraganováUčiteľka
     Triedna učiteľka: kvinta
    • Mgr. Hana Duhárová
    • Mgr. Hana DuhárováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 4.C
    • Mgr. Jozef Farkaš
    • Mgr. Jozef FarkašUčiteľ
     Triedny učiteľ: 6.A
    • Karolína Feketeová
    • Karolína FeketeováVychovávateľka
    • Mgr. Marián Florovič
    • Mgr. Marián FlorovičUčiteľ
    • Mgr. Ivana Gondová
    • Mgr. Ivana GondováVychovávateľka
    • Mgr. Jana Halajová
    • Mgr. Jana HalajováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 8.A
    • Mgr. Lucia Hanušová
    • Mgr. Lucia HanušováUčiteľka
     Triedna učiteľka: septima
    • Mgr. Katarína Huberová
    • Mgr. Katarína HuberováUčiteľka
    • Steven Hughes
    • Steven HughesLektor
    • Mgr. Drahomíra Chalásová
    • Mgr. Drahomíra ChalásováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 4.A
    • Mgr. Barbora Chamulová
    • Mgr. Barbora ChamulováVychovávateľka
    • Mgr. Andrea Chromeková
    • Mgr. Andrea ChromekováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 3.D
    • Mgr. Gabriela Chylová
    • Mgr. Gabriela ChylováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 2.D
    • Mgr. Blanka Jakubcová
    • Mgr. Blanka JakubcováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 1.B
    • Ing. Helena Jánošíková
    • Ing. Helena JánošíkováRiaditeľka
    • Mgr. Andrea Konopková
    • Mgr. Andrea KonopkováZástupkyňa
     Triedna učiteľka: sexta
    • Mgr. Lýdia Kotuličová
    • Mgr. Lýdia KotuličováUčiteľka
    • Mgr. Mária Kováčová
    • Mgr. Mária KováčováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 1.A
    • Bohumila Krčmáriková
    • Bohumila KrčmárikováVychovávateľka
    • Bc. Magdaléna Krnáčiková
    • Bc. Magdaléna KrnáčikováVychovávateľka
    • Mgr. Marcela Kršková
    • Mgr. Marcela KrškováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 4.B
    • PaedDr. Peter Lazový
    • PaedDr. Peter LazovýUčiteľ
     Triedny učiteľ: sekunda
  • Kontakty

   • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium
   • Adresa: Gercenova 10 851 01 Bratislava
   • skolasvr@gmail.com
   • 02/38111178 - kancelária tajomníčky 0917 163 071 - riaditeľka školy 0917 179 628 - zástupkyne pre ZŠ
   • IČO: 42178941
   • DIČ: 2023055617
   • Tajomník: tajomnik@svr.sk
   • Riaditeľka školy: Ing. Helena Jánošíková riaditel@svr.sk
   • Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
   • Jedáleň: jedalensvr@gmail.com c.tel. 0914109109
   • Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatra Banka
   • Školská psychologička: Mgr. Monika Ferenčíková, c.tel. 0907 902 566 psycholog@svr.sk
   • Ekonomické oddelenie: +421 907 611 930
   • ŠKD: +421 917 912 999
  • Prihlásenie