Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Jana  Litvinová
jana.litvinova@svr.sk
 
 
Nikoleta Baánová
nikoleta.baanova@svr.sk
 
 
Marek Bednárik
marek.bednarik@svr.sk
 
 
Gabriela Boszkosová
gabriela.boszkosova@svr.sk
 
 
Veronika Čibenková
veronika.cibenkova@svr.sk
 
 
Jana Čížová
jana.cizova@svr.sk
 
 
Katarína Čurdová
katarina.curdova@svr.sk
 
 
Ľubomíra Dudeková
lubomira.lapsanska@gmail.com
 
 
Jana Halajová
jana.halajova@svr.sk
Foto Martina Hamadová
martina.hamadova@svr.sk
 
 
Lucia Hanušová
juraj.marcek@gmail.com
 
 
Katarína Huberová
katarina.huberova@svr.sk
 
 
Drahomíra Chalásová
drahomira.chalasova@svr.sk
 
 
Gabriela Chylová
gabriela.chylova@svr.sk
 
 
Helena Jánošíková
helena.janosikova@svr.sk
 
 
Andrea Konopková
andrea.konopkova@svr.sk
 
 
Mária Kováčová MK
maria.kovacova@svr.sk
 
 
Eva Kútiková
eva.kutikova@svr.sk
 
 
Sylvia Maderová
sylvia.maderova@svr.sk
 
 
Matej Machurek
matej.machurek@svr.sk
 
 
Lenka Marková
lenka.markova@svr.sk
 
 
Barbora Melichová
barbora.melichova@svr.sk
 
 
Anna Mikulová
anna.mikulova@svr.sk
 
 
Katarína Miškovičová
katarina.miskovicova@svr.sk
 
 
Valéria Nigrovičová
valeria.nigrovicova@svr.sk
 
 
Ján Pašuth
jan.pasuth@svr.sk
 
 
Zuzana Podskočová
zuzana.podskocova@svr.sk
 
 
Daniela Poliščáková
daniela.poliscakova@svr.sk
 
 
Stanislava Poulová
stanislava.poulova@svr.sk
 
 
Zuzana Rybárová
zuzana.rybarova@svr.sk
 
 
Ladislav Sabay
ladislav.sabay@svr.sk
 
 
Anna Sidivárová
anna.sidivarova@svr.sk
 
 
Marcela  Švirlochová
marcela.svirlochova@svr.sk
 
 
Miroslava Tomková
miroslava.tomkova.@svr.sk
 
 
Renata Tóthová
renata.tothova@svr.sk
 
 
Dávid Tyrol
david.tyrol@svr.sk
 
 
Tomáš Vasilčák
tomas.vasilcak@svr.sk
 
 
Monika Vašková
monika.vaskova@svr.sk
 
 
Ivana Zálepová
ivana.zalepova@svr.sk

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
    Gercenova 10
    851 01 Bratislava
  • 02/63451022

Fotogaléria