• Navigácia

    • Karolína Feketeová
    • Karolína FeketeováVychovávateľka
    • Bc. Zuzana Floreková
    • Bc. Zuzana FlorekováVychovávateľka
    • Mgr. Drahomíra Chalásová
    • Mgr. Drahomíra ChalásováUčiteľka
    • Mgr. Barbora Chamulová
    • Mgr. Barbora ChamulováVychovávateľka
    • Ing. Helena Jánošíková
    • Ing. Helena JánošíkováRiaditeľka
    • Mgr. Mária Kováčiková
    • Mgr. Mária KováčikováVychovávateľka
    • Bohumila Krčmáriková
    • Bohumila KrčmárikováVychovávateľka