• Vážení rodičia,

     na základe vzdelávacieho poukazu, ktorý Vaše dieťa dostane v škole,  ho môžete prihlásiť na krúžok, o ktorý máte  záujem.  Na vzdelávací poukaz je možné prihlásiť dieťa iba na jeden krúžok.  Tento krúžok je bezplatný.  V prípade, že máte záujem o viac krúžkov,  tieto sú už spoplatnené sumou 40€ ročne. Krúžok je potrebné zaplatiť na účet školy a priniesť o tom  bankový výpis (stačí mailom) do poznámky je potrebné zadať priezvisko žiaka, triedu a názov krúžku!

     Účet školy pre tieto účely je: SK30 3100 0000 0040 0117 2427.

     Krúžky pre 1. stupeň ZŠ:

     Názov krúžku

     Vedúci

     Veková kategória

     Kedy

     Loptové hry 1

     Tréner ŠKP

     1. a 2. ročník ZŠ

     Utorok 14.00-15.30

     Loptové hry 2

     Tréner ŠKP

     3. a 4. ročník ZŠ

     Pondelok 14.45-16.15

     Volejbal

     Mgr. Sidivárová

     2. – 5. ročník ZŠ

     Streda 16.00 – 17.30

     Tvorivá dramatika a  písanie

     Mgr. Baánová

     4.  ročník ZŠ

     Pondelok 14.15 – 16.00

     Spievajúca rodinka

     Mgr. Podskočová

     1. – 4. ročník ZŠ

     Pondelok 14.45 – 16.30

     Šikovné ruky

     Mgr. Tomková

     1. – 4. ročník ZŠ

     Štvrtok 14.40 – 16.40

     Akrobatický rock and roll I.

     Mgr. Vasilčák

     1. – 2. ročník ZŠ

     Pondelok 14:30 – 16.00

     Akrobatický rock and roll II.

     Mgr. Vasilčák

     3. – 4. ročník ZŠ

     Streda 14:30 – 16:00

      

     Krúžky pre 2. stupeň ZŠ a gymnázium

     Názov krúžku

     Vedúci

     Veková kategória

     Kedy

     Volejbal

     Mgr. Sidivárová

     2. – 5. ročník ZŠ

     Streda 16.00 – 17.30

     Spevácky krúžok

     Mgr. Padych

     5. – 9. ročník ZŠ

     Príma - Kvarta

     Štvrtok 14,10

          

     Dramatický krúžok

     Mgr. Baánová

     Mgr. Konopková

     Kvarta - Oktáva

     Po dohode

     Všetkými desiatimi (strojopis)

     PaedDr. Lazový

     2. st.  ZŠ + gymnázium

     Pondelok 14.00 – 16.00

     Šikovné ruky

     Mgr. Tomková

     1. – 4. ročník ZŠ

     Štvrtok 14.40 – 16.40

     Stolný tenis

     Mgr. Moštenan

     2. st. ZŠ + gymnázium

     Štvrtok 14.00 – 16.00

     Zmaturuj z chémie

     Mgr. Kováčová

       Podľa dohody      

     DOFE

     Mgr. Padych

      

     Podľa dohody

          

     Príprava na prijímacie skúšky a T9 z Mat

     Mgr. Švirlochová

     9. ročník ZŠ

     Štvrtok 7.30 – 8.10

     Príprava na prijímacie skúšky a T9 zo SJL

     Mgr. Halajová

     9. ročník ZŠ

     Utorok 7.30 – 8.10

     Zem je naše ihrisko – geocoaching nie je len hra

     Mgr. Švirlochová

     2. st.  ZŠ + gymnázium

     Sobota 1-2x mesačne

     po dohode

     Cisco – sieťová akadémia

     PaedDr. Machurek

     Sexta, Septima, Oktáva

     Po dohode

     Baltík + roboty - súťaže

     Mgr. Pašuth

     5. – 9. ročník ZŠ

     Príma - Kvarta

     Pondelok 14.00 – 16.00

     Čo si uvaríme a upečieme, to si aj zjeme

     Mgr. Švirlochová

     2. st.  ZŠ

     Príma - Kvarta

     Streda 14.15 – 16.00

     Plstenie

     Mgr. Nemcová

     5. - 9. ročník ZŠ

     Príma - Kvarta

     Podľa dohody

          

     Crossfit

     Mgr. Vasilčák

     Tercia – Oktáva

     7. – 9. ročník ZŠ

     Štvrtok 14.15 – 16.00

     Turistický krúžok

     Mgr. Halajová

     2. st.  ZŠ

     Príma - Kvarta

     Víkendy podľa dohody

            
            
            
            
            

      

     Okrem uvedených krúžkov (ktoré sú na vzdelávací poukaz) máte možnosť v prípade Vášho záujmu prihlásiť Vaše dieťa aj  na záujmovú činnosť, ktorá je plne hradená  rodičmi.  Tieto krúžky organizujú na našej škole občianske združenia a prihlásiť sa na uvedené krúžky je potrebné telefonicky alebo elektronicky na uvedených webových adresách.

     Skauting – kontakt:  klara.vlckova30@gmail.com , 0915 472 345 – prijímajú nové len dievčatá z 3. a 4. ročníka – streda 15.30 – 17.00