• Vážení rodičia,

     na základe vzdelávacieho poukazu, ktorý Vaše dieťa dostane v škole,  ho môžete prihlásiť na krúžok, o ktorý máte  záujem.  Na vzdelávací poukaz je možné prihlásiť dieťa iba na jeden krúžok.  Tento krúžok je bezplatný.  V prípade, že máte záujem o viac krúžkov,  tieto sú už spoplatnené sumou 40€ ročne. Krúžok je potrebné zaplatiť na účet školy a priniesť o tom  bankový výpis (stačí mailom) do poznámky je potrebné zadať priezvisko žiaka, triedu a názov krúžku! Účet školy pre tieto účely je:  SK30 3100 0000 0040 0117 2427.

     Na krúžok organizovaný školou prihlásite dieťa cez aplikáciu Edupage!

     Vzdelávací poukaz je potrebné podpísaný doručiť do školy do 24. 9. 2021!!!

     Počet krúžkov v tomto šlolskom roku je podstatne nižší ako po iné roky, čo súvisí s pandemickou situáciou a odporúčaniami MŠVVaŠ. 

     Zoznam krúžkov

      


      

  • Kontakty

   • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium
   • 02/38111178 - kancelária tajomníčky 0917 163 071 - riaditeľka školy 0917 179 628 - zástupkyne pre ZŠ
   • Adresa: Gercenova 10 851 01 Bratislava 85101 Bratislava Slovakia
   • IČO: 42178941
   • DIČ: 2023055617
   • Tajomník: tajomnik@svr.sk
   • Riaditeľka školy: Ing. Helena Jánošíková riaditel@svr.sk
   • Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
   • Jedáleň: jedalensvr@gmail.com č. tel. 0914109109
   • Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatra Banka
   • Školská psychologička: psycholog@svr.sk
   • Ekonomické oddelenie: 0917913463
   • ŠKD: 0917912999
  • Prihlásenie