• Úradné hodiny počas prázdnin


   • sú každú stredu od 9.00 do 12.00 hod.
   • Charitatívny kiosk - ďakujeme!

   • Vážení rodičia, v priestore vchodu do ŠKD bol umiestnený charitatívny kiosk, v ktorom bolo možné bezhotovostne podporiť renováciu nášho školského ihriska v sume 5 €. Za obdobie od 17.2. do 6.3.2020 sa vybralo spolu 295 €. Z dôvodu zatvorenia školy od 9. 3. 2020 bol kiosk deaktivovaný. Veríme, že od septembra 2020 bude opäť možné touto formou podporiť naše ihrisko. Všetkým darcom úprimne ďakujeme!
 • Najnovšie novinky

   • Letný farský tábor
   • 5. 6. 2020
   • Milí rodičia,

    v našej farnosti Daliborko sa aj tento rok organizuje s animátormi miestnej Domky Letný farský tábor – 19.7. - 25.7.2020. Tábor začína v nedeľu 19.7.2020 popoludní a končí v sobotu 25.7.2020 doobeda. Miestom tábora je rekreačné zariadenie Areál Zdravia, Jedľové Kostoľany.

    Je to prekrásne prostredie v údolí tvoriacom rozhranie Tríbečského pohoria a Pohronského Inovca. Pre viac info o mieste konania tábora klikni tu. Ak máte záujem o tábor, kliknite na tlačidlo "PRIHLAS SA" a vyplňte záväznú prihlášku. Tábor je organizovaný pre deti od 1.ročníka ZŠ po 8.ročník ZŠ (tercia)

   • Čítať viac
   • Organizácia a otvorenie školy od 22. 6. 2020
   • 28. 5. 2020
   • Na základe rozhodnutia zriaďovateľa a v zmysle usmernení MŠVVaŠ otvárame od 1. 6. 2020 prevádzku školy a školskej jedálne pre ročníky 1. až 5.

    Vyučovanie žiakov 6. až 9. ročníka ZŠ a gymnázia ostáva do 26. 6. 2020 formou dištančného vzdelávania. Nástup všetkých žiakov do školy je 29. 6. 2020 (pondelok). V utorok 30. 6. 2020 si žiaci prídu prevziať vysvedčenia. Bližšie informácie podajú triedni učitelia.

   • Čítať viac
   • Škola v prírode online
   • 13. 5. 2020
   • Žiaci piateho a šiesteho ročníka sa mali aj tento rok zúčastniť ŠVP, ale keďže to nebolo možné, triedne učiteľky a učitelia sa spojili, aby v čase, kedy bola napánovaná ŠVP (20.-24.4.2020) vytvorili súbor kreatívnych úloh, ktoré boli zábavné nie len pre žiakov, ale aj pre samotných učiteľov. Každý deň dostali žiaci prezentáciu a v nej boli úlohy, výzvy, ale aj motivačné videá či povzbudenia - a tak vznikla "Karanténna ŠVP". Účasť nebola povinná, ale tí, ktorí sa odvážili zapojiť sa, zažili mnohé obyčajné veci z neobyčajného pohľadu. A ako dopadla naša karanténna ŠVP? 😷 🙂

   • Čítať viac
   • Attomat
   • 11. 5. 2020
   • Milí žiaci a rodičia. Máte radi matematiku a logické rozmýšľanie? Chcete porovnať svoje vedomosti? V mene predmetovej komisie matematiky by som Vám rada dala do pozornosti https://www.p-mat.sk/aktivity/attomat/ .

    Tu nájdete všetky potrebné info k registrácii. Ide o súťaž primárne určenú pre žiakov druhého stupňa a malého gymnázia, ale do kategórie OPEN sa môže prihlásiť každý - študent vyšších ročníkov, rodič alebo učiteľ. Registrovať sa môžete do 19.5. súťaž samotná prebehne 21.5.2020

   • Čítať viac
   • Duchovný program pre žiakov katolíckych škôl
   • 20. 4. 2020
   • Združenie katolíckych škôl Slovenska oganizuje pre všetkých žiakov a rodičov nasledovný duchovný program:

    Pondelok 18. 5. o 16.00 (P. Mgr. Ing. Jozef Garaj CM), zamyslenia nad úryvkami zo Svätého Písma sú určené primárne pre mladých vo veku 13-18 rokov.

    Svätý ruženec - 19. 5. utorok o 16.00 (páter Milan Toman, SVD)

   • Čítať viac
   • Oznámenie o neklasifikovaných predmetoch
   • 20. 4. 2020
   • Na základe Usmernenia MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných a stredných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6. 4. 2020 a rozhodnutia pedagogickej rady online zo dňa 16. 4. 2020 budú v Spojenej škole Svätej Rodiny neklasifikované nasledovné predmety:

   • Čítať viac
   • Výzva k online cvičeniu
   • 20. 4. 2020
   • Ide o pokus vytvoriť historicky najväčšiu online hodinu telesnej a športovej výchovy a pridať sa tak k vytvoreniu svetového rekordu. Hlavnou myšlienkou tohto online podujatia je prostredníctvom 30-minútového cvičenia zjednotiť celý svet. Stačí sa pridať na stránku podujatia, v stredu 22.apríla o 14:30 byť online a zacvičiť si spolu s cvičiteľkou a športovými priateľmi z celého sveta. (cvičenie bude skôr jednoduchšie a v tzv. basic english)
    Stránka podujatia: On-line PE | The World Record
    Zostaňme aktívni aj keď sme doma 🙂

   • Čítať viac
   • Online linka podpory
   • 5. 4. 2020
   • Milí rodičia a žiaci,

    v našej škole bola zriadená online linka podpory pre všetkých, ktorí vnímajú potrebu pomoci. Ide o psychologické, špeciálnopedagogické a duchovné poradenstvo pre rodičov a žiakov našej školy. V prípade záujmu viac na https://skolasvr.edupage.org/a/online-linka-podpory.

   • Čítať viac
   • Vážení rodičia, milí žiaci,
   • 13. 3. 2020
   • v nasledujúcom linku nájdete informácie k organizácii školského roku - Rozhodnutie MŠVVaŠ zo dňa 26.3.2020. Na ich základe je vyučovanie prerušené v období od 16. 3. 2020 do odvolania.

    Materiály k samoštúdiu budú žiakom posielané prostredníctvom aplikácie Edupage a mailom.

    Ing. H. Jánošíkova, riaditeľka školy

   • Čítať viac
   • Súťaž a Slovo bolo u Boha
   • 10. 3. 2020
   • Milí súťažiaci,

    oznamujeme vám, že na základe dohody s prezidentom ZKŠS z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie je celoslovenské kolo recitačnej súťaže "...a Slovo bolo u Boha..." v školskom roku 2019/2020 zrušené.

    Výtvarná časť celoslovenského kola súťaže bude v nasledujúcich dňoch riadne vyhodnotená odbornou porotou a výsledky budú zverejnené na našej webovej stránke ako aj na stránke vyhlasovateľa súťaže - Združenia katolíckych škôl Slovenska www.zkss.sk.

   • Čítať viac
   • Prerušenie vyučovania
   • 8. 3. 2020
   • Vážení rodičia a žiaci,

    dovoľujem si Vás informovať, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy a Bratislavského samosprávneho kraja sa prerušuje prevádzka Spojenej školy Svätej Rodiny od 9. 3. 2020 do 15. 3. 2020 ako výsledok prijatých preventívnych opatrení k zamedzeniu šírenia nákazy koronavírusu. V priebehu týždňa sa rozhodne o ďalšom postupe, podľa aktuálneho vývoja situácie, o ktorej vás budeme informovať cez aplikáciu Edupage a webovú stránku.

   • Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
  • zatiaľ žiadne údaje