Navigácia

Partners

Zelená škola

Sobota 23. 6. 2018

Naša škola je zapojená do medzinárodného vzdelávacieho programu ZELENÁ ŠKOLA v školských rokoch 2016/17 a 2017/18. Počas týchto dvoch rokov postupujeme podľametodiky 7 krokov: 1. Zostavenie Kolégia Zelenej školy, 2. Enviromentálny audit školy, 3. Akčný plán, 4. Monitoring a hodnotenie, 5. Pro-enviromentálna výučba, 6. Informovanie a spolupráca, 7. Eko-kódex školy.

Naša škola je zapojená do projektu

       

Číslo projektu:

2015-1-SK01-KA101-008725
Názov projektu: Cudzie jazyky - brána do sveta

Termín realizácie projektu:  1. 12. 2015 - 30. 11. 2016

Počet návštev: 1832173

Vitajte na stránkach našej školy - škola so srdcom pre všetkých !

 • Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že dňa 29. 6. 2018 (posledný deň šk. roka) bude školský klub detí otvorený do 16.00 hod.

 • Už sú tu výsledky súťaže Englishstar! Benjamín Vician (1.B) vyhráva Smartphone a Terezka Romančíková (3.B) vyhráva anglickú literatúru. Výhercom srdečne blahoželáme! Percentuálne výsledky žiakov sú k nahliadnutiu u p.učiteľky Mikulovej. Do súťaže sa v našej škole zapojilo 106 žiakov 1.-8.ročníka, úspešných riešiteľov (nad 80%) bolo 69 žiakov. Gratulujeme!

 • Pripomeňte si ďalší skvelý ročník GercenkaFestu na krásnych záberoch. FOTO TU

 • Dňa 12. 6. 2018 boli triedy 1. A, 1. B a 1. D na spoločnej exkurzii rodinnej farmy v Hrubej Borši, kde sme obdivovali a poznávali rôzne druhy domácich a exotických zvierat v peknom vidieckom prostredí. Farmou sa náš výlet neskončil. Spoločne sme totiž obdivovali Vodný kolový mylyn v obci Jelka. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavosti, ktoré sa spájajú hlavne s prevádzkou mlyna v minulosti. FOTO TU

 • Deň detí sme poriadne oslávili. V ŠKD sme strávili zábavné popoludnie plné hier a súťaží. FOTO TU

 • Dňa 25.-26.5.2018 sa v kláštore Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa uskutočnila Noc v kláštore. Zúčastnila sa jej trieda 5.A spolu s triednou učiteľkou sr. Gabrielou, p.uč. Švirlochovou a Halajovou. Mali sme spoločnú sv. omšu a večeru s rodičmi. Ďakujeme rodičom za všetky dobroty, ktoré na večeru doniesli a zároveň ďakujeme pátrovi Thomasovi za odslúženie sv. omše. Po odchode rodičov sme pokračovali rôznymi aktivitami. Ako sa žiaci sami vyjadrili: "Bolo tam krásne okolie s peknou záhradou s ružami a krásna kaplnka. Perfektne sme sa zabavili so spolužiakmi a rehoľnými sestričkami. Výborná bola aj nočná hra." FOTO TU

 • Dňa 21.5.2018 sa uskutočnila medzinárodná súťaž Englishstar pre žiakov 1.-9. ročníka ZŠ. Z našej školy sa zúčastnilo 108 žiakov. Vyhodnotenie súťaže bude 18.6.2018. Držíme palce!

 • Hľadáte vhodný darček na MDD pre svoje deti? Určite ich zoberte 16.6.2018 na 2. ročník Gercenka Festu. Prvostupniari majú v sprievode dospelých vstup zdarma. Viac info a čoskoro aj presný program na www.svr.sk

 • Ďakujeme všetkým, ktorí sa 19. mája zúčastnili brigády. Opäť sa urobilo kus práce. FOTO TU

 • Dňa 3.mája 2018 sme sa zúčastnili okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018. Našu školu reprezentovali žiačky: Bibiana Brošová z 3.B, Michaela Mikušková z 5.A a Kristína Košinárová - prima. Boli sme úspešní. Michaela získala 3. miesto a Kristína čestné uznanie. Srdečne gratulujeme. FOTO TU

 • Naša škola sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývame, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke www.dobravec.o2.sk. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša škola. (Hlasovať je možné jedenkrát denne.) Odkaz na hlasovanie - https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja-totha/71

 • Dňa 4.5.2017 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v ,,malom futbale" ZŠ, kde obsadili krásne 2.miesto. Srdečne gratulujeme.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 02/63451022

Fotogaléria