Navigácia

Partners

Zelená škola

Sobota 18. 8. 2018
Naša škola sa zapojila do medzinárodného programu ZELENÁ ŠKOLA

Naša škola je zapojená do medzinárodného vzdelávacieho programu ZELENÁ ŠKOLA v školských rokoch 2016/17 a 2017/18. Počas týchto dvoch rokov postupujeme podľametodiky 7 krokov: 1. Zostavenie Kolégia Zelenej školy, 2. Enviromentálny audit školy, 3. Akčný plán, 4. Monitoring a hodnotenie, 5. Pro-enviromentálna výučba, 6. Informovanie a spolupráca, 7. Eko-kódex školy.

Naša škola je zapojená do projektu

       

Číslo projektu:

2015-1-SK01-KA101-008725
Názov projektu: Cudzie jazyky - brána do sveta

Termín realizácie projektu:  1. 12. 2015 - 30. 11. 2016

Počet návštev: 1858842

Vitajte na stránkach našej školy - škola so srdcom pre všetkých !

 • Potreby pre žiakov 1. ročníka:

  Ceruzky HB č. 2 – 3 ks

  Mäkká guma 1 ks

  obyčajné pastelky

  2 plniace perá + sada bombičiek

  pravítko max. 30 cm

  Obaly na zošity – podľa zošitov

  Pomôcky na Tv: – vrecúško, cvičky s bielou podrážkou, biele ponožky, biele tričko, tepláková súprava

  Pomôcky na Vv, Pv, vrecúško na Vv: guľatý štetec, plochý štetec,

  handrička, farebné papiere, vodové farby, plastelinu, nožničky, lepidlo, voskovky, prezúvky + vrecko (podpísané), uterák, vreckovky, obrúsok na lavicu pod desiatu

 • Informácie o stravnom

  Od 1. 9. 2016 sa na základe rozhodnutia Rady školy Spojenej školy Svätej Rodiny a so súhlasom Arcibiskupského školského úradu, Špitálska 7, Bratislava novým zriaďovateľom a prevádzkovateľom školskej jedálne stala spoločnosť GLOBAL GASTRO, s.r.o. Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava, IČO: 46 317 287. Uvedená spoločnosť prevádzkuje školskú jedáleň už od 1. 1. 2016 a od 1. 9. 2016 sa stala aj jej zriaďovateľom.

  Informácie k plateniu stravného:

  Prvú platbu na školský rok 2018/2019 je potrebné uskutočniť od 15. - 25. 8. 2018. V prípade, že platba nebude uhradená do 25. 8. 2018 nemôže dieťa dostať 3. 9. (prvý deň školského roka) obed. Platba musí nabehnúť na účet a byť zaregistrovaná v školskom jedálenskom programe!

 • Úradné hodiny počas prázdnin sú každú stredu od 9.00 do 12.00 hod.

 • Vyhodnotenie Englishstar 2018

  Už sú tu výsledky súťaže Englishstar! Benjamín Vician (1.B) vyhráva Smartphone a Terezka Romančíková (3.B) vyhráva anglickú literatúru. Výhercom srdečne blahoželáme! Percentuálne výsledky žiakov sú k nahliadnutiu u p.učiteľky Mikulovej. Do súťaže sa v našej škole zapojilo 106 žiakov 1.-8.ročníka, úspešných riešiteľov (nad 80%) bolo 69 žiakov. Gratulujeme!

 • Pripomeňte si ďalší skvelý ročník GercenkaFestu na krásnych záberoch. FOTO TU

 • Exkurzia na farme

  Dňa 12. 6. 2018 boli triedy 1. A, 1. B a 1. D na spoločnej exkurzii rodinnej farmy v Hrubej Borši, kde sme obdivovali a poznávali rôzne druhy domácich a exotických zvierat v peknom vidieckom prostredí. Farmou sa náš výlet neskončil. Spoločne sme totiž obdivovali Vodný kolový mylyn v obci Jelka. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavosti, ktoré sa spájajú hlavne s prevádzkou mlyna v minulosti. FOTO TU

 • Deň detí v ŠKD

  Deň detí sme poriadne oslávili. V ŠKD sme strávili zábavné popoludnie plné hier a súťaží. FOTO TU

 • Noc v kláštore

  Dňa 25.-26.5.2018 sa v kláštore Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa uskutočnila Noc v kláštore. Zúčastnila sa jej trieda 5.A spolu s triednou učiteľkou sr. Gabrielou, p.uč. Švirlochovou a Halajovou. Mali sme spoločnú sv. omšu a večeru s rodičmi. Ďakujeme rodičom za všetky dobroty, ktoré na večeru doniesli a zároveň ďakujeme pátrovi Thomasovi za odslúženie sv. omše. Po odchode rodičov sme pokračovali rôznymi aktivitami. Ako sa žiaci sami vyjadrili: "Bolo tam krásne okolie s peknou záhradou s ružami a krásna kaplnka. Perfektne sme sa zabavili so spolužiakmi a rehoľnými sestričkami. Výborná bola aj nočná hra." FOTO TU

 • Englishstar 21.5.2018

  Dňa 21.5.2018 sa uskutočnila medzinárodná súťaž Englishstar pre žiakov 1.-9. ročníka ZŠ. Z našej školy sa zúčastnilo 108 žiakov. Vyhodnotenie súťaže bude 18.6.2018. Držíme palce!

 • Jarná brigáda

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa 19. mája zúčastnili brigády. Opäť sa urobilo kus práce. FOTO TU

 • Slávik Slovenska

  Dňa 3.mája 2018 sme sa zúčastnili okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018. Našu školu reprezentovali žiačky: Bibiana Brošová z 3.B, Michaela Mikušková z 5.A a Kristína Košinárová - prima. Boli sme úspešní. Michaela získala 3. miesto a Kristína čestné uznanie. Srdečne gratulujeme. FOTO TU

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 02/63451022

Fotogaléria