Navigácia

Partners

Streda 23. 5. 2018

Naša škola je zapojená do projektu

       

Číslo projektu:

2015-1-SK01-KA101-008725
Názov projektu: Cudzie jazyky - brána do sveta

Termín realizácie projektu:  1. 12. 2015 - 30. 11. 2016

Počet návštev: 1795066

Vitajte na stránkach našej školy - škola so srdcom pre všetkých !

 • Dňa 19. 5. 2019 (sobota) od 9.00 sa uskutoční brigáda na úprave okolia školy a školského areálu. Pozývame všetkých rodičov a žiakov, aby prišli pomôcť upraviť naše školské prostredie. Prosíme, aby si účastníci ak majú, priniesli aj pracovné pomôcky - najmä záhradné nožnice a rukavice.

 • Naša škola sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývame, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke www.dobravec.o2.sk. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša škola. (Hlasovať je možné jedenkrát denne.) Odkaz na hlasovanie - https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja-totha/71

 • Dňa 4.5.2017 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v ,,malom futbale" ZŠ, kde obsadili krásne 2.miesto. Srdečne gratulujeme.

 • Naši žiaci dosiahli skvelé výsledky v programátorskej súťaži Baltie 2018. Bystrík Roch v kategórii B obsadil v krajskom kole 3. miesto. Medzi najmladšími skončila Terézia Romančíková na prvom mieste, pričom medzi všetkými Slovákmi bola druhá. Bruno Šimulčík bol v krajskom kole druhý a Tomáš Valovič tretí. Žiakom k ich úspechom blahoželáme.

 • V dňoch 30. 4. (pondelok) a 7. 5. 2018 (pondelok) je riaditeľské voľno. Z uvedeného dôvodu sa počas oboch dní nevyučuje a škola bude zatvorená.

 • Na našej škole sa v týždni 23.4. – 27.4. 2018 uskutočnia Dni Zelených škôl, ktoré pripravujú naši žiaci aktívni v projekte Zelená škola.

  Dni zelených škôl sa konajú pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý si pripomíname v nedeľu 22.4.2018.

  Akcia č.1: EKOBURZA NÁPADOV - 24.4.2018
  Na celý deň máme pre vás pripravený bohatý program pozostávajúci zo stánkov plných zaujímavostí! Na Ekoburzu nápadov srdečne pozývame aj rodičov všetkých žiakov našej školy!

  Rodičia sú vítaní vo vestibule školy od obeda do 16.00 hodiny.

 • 2% DANE potrebné tlačivo si môžete stiahnuť aj tu

  Vážení rodičia! Obraciame na Vás touto cestou s prosbou o podporu poukázaním Vašich 2% nášmu Rodičovskému združeniu pri ZŠ Svätej Rodiny. Príspevky, ktoré nám touto formou poskytnete, by sme radi využili na modernizáciu vzdelávacieho procesu a celkové zlepšenie materiálneho vybavenia školy. Vašim deťom chceme poskytnúť príjemné a tvorivé prostredie, aby sa v škole cítili dobre, a tak mohli rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti a vedomosti. Za Vašu pomoc a podporu Vám ďakujeme.

 • Dňa 11.4.2018 sme sa triedy 4.C a 5.A vybrali za poznávaním a zážitkami do Hlohovca. Najprv sme navštívili vlastivedné múzeum, kde sme si pozreli rôzne zaujímavé expozície - expozíciu historického portrétu, archeológie, ľudový odev a prírodovednú expozíciu. Videli sme porcelán, kameninu aj sklo v ľudovom prevedení a navštívili sme refektár - kedysi kláštornú jedáleň, architektonicky najhodnotnejšiu miestnosť.

  Z vlastivedného múzea sme sa dopravili do Hvezdárne a planetária M.R.Štefánika. Zažili sme rozprávanie o nočnej oblohe, o jej tajomstvách - o Mesiaci, hviezdach, planétach, kométach a súhvezdiach. Oboznámili sme sa so súhvezdiami severnej oblohy, základnými poznatkami o slnečnej sústave, vrátane pohybov Zeme. Tým sme si zopakovali učivo prírodovedy zaujímavou a názornou formou. Domov sme odchádzali plní dojmov, zážitkov a poznatkov z tejto vydarenej exkurzie.

 • Vážení rodičia, oznamujem Vám, že od 1. 1. 2018 bola ukončená spolupráca našej školy s Dentálnym centrom na Záporožskej ul. Z uvedeného dôvodu sú rodičia povinní dohodnúť si termín na zubnú preventívnu prehliadku pre svoje dieťa osobne na telefónnom čísle 02 638 10 767.

  Dôvody zrušenia spolupráce:

  - neustále klesajúci počet žiakov, ktorí využívali túto službu,

  -problémy s organizovaním vyučovania - pri starších žiakoch zabezpečenie dozoru pre tých, ktorí išli na preventívnu prehliadku a zároveň zabezpečenia vyučovania pre ostatných, ktorí o uvedenú službu nemali záujem (niekedy bola potrebná i úprava rozvrhu),

 • Dňa 4.4.2018 sme ukončili zbierku na Tehličku, do ktorej sa žiaci našej školy zapojili aj tento rok. Vyzbieralo sa 727,70€, Opäť sme sa presvedčili, že deti a rodičia majú štedré srdce. Veľká vďaka, Pán Boh zaplať.

 • Tento rok nás na dekanátnom (okresnom) kole tejto súťaže veľmi úspešne reprezentovali: B. Roch, J. Gettler a F. Maďara z 5.B. Získali pre našu školu 3. miesto v kategórii mladší žiaci. Gratulujeme a ďakujeme! :-)

 • V týždni od 19. do 23. marca na našej škole prebiehal farebný týždeň. Každý deň sme sa obliekli do určitej farby, aby sme si spoločne sprítomnili posledný zimný deň, prvý jarný deň, Svetový deň lesov, Svetový deň vody či pôstne obdobie. Veľa farebných fotiek nájdete TU

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 02/63451022

Fotogaléria