Navigácia

Partners

Sobota 24. 3. 2018

Naša škola je zapojená do projektu

       

Číslo projektu:

2015-1-SK01-KA101-008725
Názov projektu: Cudzie jazyky - brána do sveta

Termín realizácie projektu:  1. 12. 2015 - 30. 11. 2016

Počet návštev: 1726381

Vitajte na stránkach našej školy - škola so srdcom pre všetkých !

 • Konzultácie pre 2. stupeň a gymnázium - pondelok 26.3.2018 od 17,00

  Konzultácie pre 1. stupeň - v utorok 27.3.2018 od 17,00

 • Pozývame všetkých rodičov, ktorí majú záujem dať svoje dieťa do našej školy na dni otvorených dverí, ktoré budú v nasledovných termínoch - vždy v čase od 9.15 do 11.00 hod.

  22. 2. 2018, 1. 3. 2018, 21. 3. 2018, 22. 3. 2018

  Uvedené termíny sú pre materské školy v našom okolí, ale môžu sa ich zúčastniť všetci záujemci. Program je pripravený pre deti formou tvorivých dielní, ale popritom bude možnosť aj pre rodičov informovať sa o školskom vzdelávacom programe, o anglickom programe, o spôsobe vzdelávania v našej škole, prípadne sa zúčastniť vyučovania. Tešíme sa na vás:).

 • V sobotu 17. marca sa konala v priestoroch našej školy duchovná obnova pre rodičov, ktorú viedol verbista Igor Kráľ. Rodičia priviedli aj svoje deti, pre ktoré bol pripravený program – deti pripravili obetné dary a nacvičili piesne na spoločnú svätú omšu. Práve svätá omša bola vrcholom celej duchovnej obnovy, keď sa malí aj veľkí zjednotili pri Pánovom stole. Veríme, že duchovná obnova sa stane pravidelnou tradíciou s hojnou účasťou, aby sme tak spoločne rozvíjali duchovný pilier nielen našej školy, ale aj rodín.

 • 2% DANE potrebné tlačivo si môžete stiahnuť aj tu

  Vážení rodičia! Obraciame na Vás touto cestou s prosbou o podporu poukázaním Vašich 2% nášmu Rodičovskému združeniu pri ZŠ Svätej Rodiny. Príspevky, ktoré nám touto formou poskytnete, by sme radi využili na modernizáciu vzdelávacieho procesu a celkové zlepšenie materiálneho vybavenia školy. Vašim deťom chceme poskytnúť príjemné a tvorivé prostredie, aby sa v škole cítili dobre, a tak mohli rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti a vedomosti. Za Vašu pomoc a podporu Vám ďakujeme.

 • 19. 3. sa naši žiaci prvého aj druhého stupňa už tradične zapojili do medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Veríme, že ich pilná práca bude odmenená úspechom a dobnými výsledkami. MS

 • Žiaci 5.B sa pozreli podrobnejšie na procesy, ktoré formujú tvar Zeme z vnútra i zvonku. Pod drobnohľad si vzali sopky, zemetrasenia ale aj činnosť vody vo forme riek, vodopádov, vlny tsunami i krasovú činnosť. MŠ

 • Žiaci sexty, kvinty, sekundy a siedmeho ročníka ZŠ sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Všetci strávili príjemný týždeň na horách, kde sa naučili lyžovať alebo zdokonalili svoju techniku. FOTO TU

  --- odkaz na disk, kde sa dajú fotky stiahnuť (do konca marca) - LYŽIARSKY VÝCVIK ---

 • V mesiaci február prežila naša trieda 3.A NOC V SKOLE. Športovo založení žiaci si zahrali futbal, florbal, hádzanú, zasúťažili si v kopaní do bránky, hádzaní loptičiek na cieľ, či skákaní na švihadle. Keď už boli zo športu unavení, zasúťažili si v triede. Verím, že žiaci prežili jeden pekný večer a každého niečo zaujalo. Sidivárová FOTO TU

 • Naši žiaci opäť zožali veľký úspech! Na krajskom kole recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha v Malackách obsadili naši vynikajúce miesta. Emka Brestovanská z 1.A sa svojej recitačnej premiéry zhostila vynikajúco a pre našu školu získala 1.miesto. Emka postupuje do celoslovenského kola. Na 1.mieste sa umiestnila aj Terezka Barboráková z 5.B, ktorá taktiež postupuje do celoslovenského kola. Aby nám ocenení nebolo málo, diplom doniesol aj Matúško Legnavský z 3.B, ktorý sa umiestnil na 3.mieste vo svojej kategórii. Všetkým od nás patrí veľká gratulácia!Ďakujeme aj Natálke Mitášovej z 9.A a Nikolke Čurdovej z 5.A, ktoré nás taktiež veľmi pekne reprezentovali

 • Naša škola sa začiatkom februára zúčastnila obvodného kola geografickej olympiády na ZŠ Prokofievova. V kategórii G (5. ročník) spolu súťažilo 31 žiakov. Bystrík Roch (5.B) sa umiestnil na 2. mieste, Hanka Sepšiová (5.A) získala 3. miesto a Andrej Hajdúch (5.B) sa stal úspešným riešiteľom. Gratulujeme!

 • Žiaci z tried 5.A a 5.B vytvárali svoje historické pramene. Pozrite sa, čo všetko sa im podarilo.

 • Dňa 29.11.2017 sa žiaci 7.A zapojili do súťaže organizácie Libera terra - Dobrý skutok sa počíta. Pripravili rovesnícke vyučovanie pre žiakov 6.A počas 2 vyučovacích hodín - Slovenského jazyka a literatúry a Matematiky. Pripravili pracovné listy, hry, bingo, násobky čísel, osemsmerovky a súťaže. Podporme ich svojim hlasom (like) na:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 02/63451022

Fotogaléria