• PROJEKT COMENIUS

    • V júni 2012 sme sa dozvedeli radostnú správu - naša škola získala grant v projekte  Comenius –  medziškolské partnerstvá. V projekte budeme počas dvoch rokov spolupracovať so školou z Talianska, Turecka, Estónska, Nemecka a Španielska. Hlavnou témou projektu je Rights make no defferences: European Citizenship Education - Práva nerobia rozdiely: spoznávanie európskeho občianstva.  Koordinátorom projektu je talianska škola v mestečku Montemiletto. Projekt bude trvať dva roky.

     V prvom roku sa budú  žiaci zaoberať významom európskeho občianstva - jeho hodnoty, vznik,  prijatie a rozidiely Tiež  budú diskutovať o tom, čo môžeme urobiť pre prevenciu a boj proti všetkým formám násilia a neznášanlivosti. Počas druhého roku budú žiaci študovať vznik ústavného práva v celej Európe. Pripravené  aktivity budú spoločné pre všetky školy  Počas stretnutia žiaci z každej školy prinesú so sebou výsledky spoločných aktivít.

     Hlavným cieľom projektu je uvedomenie si aktívneho európskeho občianstva a významu kultúrnej a jazykovej rôznosti. Škola má odstraňovať bariéry v správaní sa proti intolerantnosti a diskriminácii.

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium
   • 02/38111178 - kancelária tajomníčky 0917 163 071 - riaditeľka školy 0917 179 628 - zástupkyne pre ZŠ
   • Adresa: Gercenova 10 851 01 Bratislava 85101 Bratislava Slovakia
   • IČO: 42178941
   • DIČ: 2023055617
   • Tajomník: tajomnik@svr.sk
   • Riaditeľka školy: Ing. Helena Jánošíková riaditel@svr.sk
   • Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
   • Jedáleň: jedalensvr@gmail.com č. tel. 0914109109
   • Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatra Banka
   • Školská psychologička: psycholog@svr.sk
   • Ekonomické oddelenie: 0917913463
   • ŠKD: 0917912999
  • Prihlásenie