• PROJEKT COMENIUS

    • V júni 2012 sme sa dozvedeli radostnú správu - naša škola získala grant v projekte  Comenius –  medziškolské partnerstvá. V projekte budeme počas dvoch rokov spolupracovať so školou z Talianska, Turecka, Estónska, Nemecka a Španielska. Hlavnou témou projektu je Rights make no defferences: European Citizenship Education - Práva nerobia rozdiely: spoznávanie európskeho občianstva.  Koordinátorom projektu je talianska škola v mestečku Montemiletto. Projekt bude trvať dva roky.

     V prvom roku sa budú  žiaci zaoberať významom európskeho občianstva - jeho hodnoty, vznik,  prijatie a rozidiely Tiež  budú diskutovať o tom, čo môžeme urobiť pre prevenciu a boj proti všetkým formám násilia a neznášanlivosti. Počas druhého roku budú žiaci študovať vznik ústavného práva v celej Európe. Pripravené  aktivity budú spoločné pre všetky školy  Počas stretnutia žiaci z každej školy prinesú so sebou výsledky spoločných aktivít.

     Hlavným cieľom projektu je uvedomenie si aktívneho európskeho občianstva a významu kultúrnej a jazykovej rôznosti. Škola má odstraňovať bariéry v správaní sa proti intolerantnosti a diskriminácii.