• Letný farský tábor

     • Milí rodičia,

      v našej farnosti Daliborko sa aj tento rok organizuje s animátormi miestnej Domky Letný farský tábor – 19.7. - 25.7.2020. Tábor začína v nedeľu 19.7.2020 popoludní a končí v sobotu 25.7.2020 doobeda. Miestom tábora je rekreačné zariadenie Areál Zdravia, Jedľové Kostoľany.

      Je to prekrásne prostredie v údolí tvoriacom rozhranie Tríbečského pohoria a Pohronského Inovca. Pre viac info o mieste konania tábora klikni tu.  Ak máte záujem o tábor, kliknite na tlačidlo "PRIHLAS SA" a vyplňte záväznú prihlášku. Tábor je organizovaný pre deti od 1.ročníka ZŠ po 8.ročník ZŠ (tercia)

      Každoročne pripravujeme pre účastníkov tábora zaujímavý športovo-dobrodružný ako aj duchovne animovaný program. Pre vaše deti sa už od februára pripravuje skvelý program - spoločenstvo, oddych, rôzne hry, modlitby, zábava ...

      Upozorňujeme záujemcov, že organizátori tábora neustále sledujú pokyny Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a podľa toho budú konať a prispôsobovať program i priebeh tábora.

      Tábor pripravuje sr. Mária a páter Milan Toman,SVD  s animátormi z Daliborka.

     • Organizácia a otvorenie školy od 22. 6. 2020

     • Na základe rozhodnutia zriaďovateľa a v zmysle usmernení MŠVVaŠ  otvárame od 1. 6. 2020 prevádzku školy a školskej jedálne pre ročníky 1. až 5. 

      Vyučovanie žiakov 6. až 9. ročníka ZŠ a gymnázia ostáva do 26. 6. 2020 formou dištančného vzdelávania. Nástup všetkých žiakov do školy je 29. 6. 2020 (pondelok).  V utorok 30. 6. 2020 si žiaci prídu prevziať vysvedčenia. Bližšie informácie podajú triedni učitelia. 

       

     • Škola v prírode online

     • Žiaci piateho a šiesteho ročníka sa mali aj tento rok zúčastniť ŠVP, ale keďže to nebolo možné, triedne učiteľky a učitelia sa spojili, aby v čase, kedy bola napánovaná ŠVP (20.-24.4.2020) vytvorili súbor kreatívnych úloh, ktoré boli zábavné nie len pre žiakov, ale aj pre samotných učiteľov. Každý deň dostali žiaci prezentáciu a v nej boli úlohy, výzvy, ale aj motivačné videá či povzbudenia - a tak vznikla "Karanténna ŠVP". Účasť nebola povinná, ale tí, ktorí sa odvážili zapojiť sa, zažili mnohé obyčajné veci z neobyčajného pohľadu. A ako dopadla naša karanténna ŠVP?   😷 🙂 

      Pozrite sa sami. Príjemné sledovanie https://www.youtube.com/watch?v=I0hxbIGaYSE&feature=youtu.be

       

         

     • Attomat

     • Milí žiaci a rodičia. Máte radi matematiku a logické rozmýšľanie? Chcete porovnať svoje vedomosti? V mene predmetovej komisie matematiky by som Vám rada dala do pozornosti https://www.p-mat.sk/aktivity/attomat/ .

      Tu nájdete všetky potrebné info k registrácii. Ide o súťaž primárne určenú pre žiakov druhého stupňa a malého gymnázia, ale do kategórie OPEN sa môže prihlásiť každý - študent vyšších ročníkov, rodič alebo učiteľ. Registrovať sa môžete do 19.5. súťaž samotná prebehne 21.5.2020 

      S pozdravom Marcela Švirlochová, PK matematiky

     • Duchovný program pre žiakov katolíckych škôl

     • Združenie katolíckych škôl Slovenska oganizuje pre  všetkých žiakov a rodičov nasledovný duchovný program:

      Pondelok 18. 5. o 16.00 (P.  Mgr. Ing. Jozef Garaj CM), zamyslenia nad úryvkami zo Svätého Písma sú určené primárne pre mladých vo veku 13-18 rokov. 

      Svätý ruženec - 19. 5. utorok o 16.00 (páter Milan Toman, SVD)

      Svätá omša - štvrtok 21. 5 o 16.00  - celebrant  Mons. Jozef Haľko, biskup. V tento deň je sviatok Nanebovstúpenia Pána.

      Internetové vysielanie bude prebiehať z kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave

      Počúvanie Slova z Kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave, farnosť Bratislava - Prievoz v Ružinove.

      Sv. omšu a ruženec je možné sledovať na webe zkss.sk alebo na Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

     • Oznámenie o neklasifikovaných predmetoch

     • Na základe Usmernenia MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných a stredných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6. 4. 2020 a rozhodnutia pedagogickej rady online zo dňa 16. 4. 2020 budú v Spojenej škole Svätej Rodiny neklasifikované nasledovné predmety:

      1. stupeň základnej školy: hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, pracovné vyučovanie, informatická výchova, katolícke náboženstvo

      2. stupeň základnej školy: hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, pracovné vyučovanie, katolícke náboženstvo

      Gymnázium hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, katolícke náboženstvo.

      Všetky ostatné predmety budú na záverečnom hodnotení za 2. polrok 2020 riadne klasifikované -  slovne, známkou alebo kombinovane.

      V Bratislave, 20. 4. 2020                                          Ing. Helena Jánošíková, riaditeľka školy

     • Výzva k online cvičeniu

     • Ide o pokus vytvoriť historicky najväčšiu online hodinu telesnej a športovej výchovy a pridať sa tak k vytvoreniu svetového rekordu. Hlavnou myšlienkou tohto online podujatia je prostredníctvom 30-minútového cvičenia zjednotiť celý svet. Stačí sa pridať na stránku podujatia, v stredu 22.apríla o 14:30 byť online a zacvičiť si spolu s cvičiteľkou a športovými priateľmi z celého sveta. (cvičenie bude skôr jednoduchšie a v tzv. basic english)
      Stránka podujatia:  On-line PE | The World Record
      Zostaňme aktívni aj keď sme doma 🙂

     • Online linka podpory

     • Milí rodičia a žiaci,

      v našej škole bola zriadená online linka podpory pre všetkých, ktorí vnímajú potrebu pomoci. Ide o  psychologické, špeciálnopedagogické a duchovné poradenstvo pre rodičov a žiakov našej školy. V prípade záujmu  viac na https://skolasvr.edupage.org/a/online-linka-podpory.  

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

     • v nasledujúcom linku nájdete informácie k organizácii školského roku - Rozhodnutie MŠVVaŠ zo dňa 26.3.2020.    Na ich základe je vyučovanie prerušené v období od 16. 3. 2020  do odvolania

      Materiály k samoštúdiu budú žiakom posielané prostredníctvom aplikácie Edupage a  mailom.

      Ing. H. Jánošíkova, riaditeľka školy 

     • Súťaž a Slovo bolo u Boha

     • Milí súťažiaci,

      oznamujeme vám, že na základe dohody s prezidentom ZKŠS z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie je celoslovenské kolo recitačnej súťaže "...a Slovo bolo u Boha..." v školskom roku 2019/2020 zrušené.

      Výtvarná časť celoslovenského kola súťaže bude v nasledujúcich dňoch riadne vyhodnotená odbornou porotou a výsledky budú zverejnené na našej webovej stránke ako aj na stránke vyhlasovateľa súťaže -  Združenia katolíckych škôl Slovenska www.zkss.sk. 

      Oceneným súťažiacim budú diplomy a vecné ceny za umiestnenie zaslané poštou na adresu školy. Galéria výtvarných prác žiakov bude dostupná na uvedených webových lokalitách. 

     • Prerušenie vyučovania

     • Vážení rodičia a žiaci, 

      dovoľujem si Vás informovať, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy  a Bratislavského samosprávneho kraja  sa prerušuje  prevádzka Spojenej školy Svätej Rodiny  od 9. 3. 2020 do 15. 3. 2020 ako výsledok prijatých preventívnych opatrení k zamedzeniu šírenia nákazy koronavírusu. V priebehu týždňa sa rozhodne o ďalšom postupe,  podľa aktuálneho vývoja situácie, o ktorej vás budeme informovať cez aplikáciu Edupage a webovú stránku. 

      Ing. Helena Jánošíková, riaditeľka školy

       

     • PERINBABA

     • Perinbaba. Klasický film, ktorý pozná asi každý. Ako motív pre svoju prvú divadelnú hru si ju zvolili aj žiaci z nášho divadelného krúžku. Ich divadelná premiéra pred veľkým publikom dopadla na výbornú. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na ňom podieľali! Viac FOTO TU

     • Burza kníh

     • Obľúbená burza kníh je tu opäť. Bude prebiehať od 16.3. do 20.3. v knižnici. Knihy na predaj môžete priniesť už budúci týždeň pred vyučovaním alebo počas prestávok do školskej knižnice. Všetky potrebné info, cenovky a zoznam na knihy nájdete vo svojej schránke na edupage.

     • Korčuliarsky výcvik

     • O tom, že pohyb je veľmi zdravý a potrebný nás presvedčili aj naši prváci, ktorí sa v dňoch 29.1.2020 – 7.2.2020 zúčastnili korčuliarskeho výcviku na klzisku v Avione. Pod vedením úžasných trénerov nám predviedli svoj talent na šport, chuť učiť sa, ale aj silu a vytrvalosť. FOTO TU

     • Lyžiarsky výcvik

     • V dňoch 2. - 7. februára sa žiaci kvinty, sekundy a 7.A zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Pozrite si zopár záberov TU. Všetky fotky je možné stiahnuť TU

     • 100 rokov divadla – Ako sa Lomidrevo stal kráľom

     • Prečo Rováň dostal meno Kriváň? Ako vznikla pošta a kto vymyslel písmo? Aj na tieto otázky dostali odpovede druháci v divadelnom predstavení Ako sa Lomidrevo stal kráľom.
      Polročné vysvedčenia rozdané, polročné prázdniny skončené. Ešte pred štartom do druhého polroka si dve druhácke triedy išli užiť odmenu za polročnú snahu do Slovenského národného divadla.
      „Veľmi som sa tešila, že ideme do divadla a že sa nebudeme učiť,“ uvádza dôvody nadšenia z akcie druháčka Julka. V samotnom divadle sa vyobliekaní prvostupniari správali ukážkovo a predstavenie si plnými dúškami užívali. Pri únosoch princezien bolo z hľadiska počuť tlmené vzdychy „ja sa bojím“ alebo „uteč!“, ktoré nasvedčovali, že malí diváci sú pohltení dejom. „Celé dielo bolo spracované veľmi verne a vtipne, herecké výkony boli úžasné,“ ocenila protagonistov Feldekovho spracovania Lomidreva pani vychovávateľka Barborka.

      Na otázku, či má zmysel ísť do divadla, odpovedal Daniel: „Určite to má zmysel, lebo sa naučíme nejaké nové slová a precvičíme si kultúrne správanie.“ FOTO