Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Ľudové misie

  Dňa 11.10.2017 sa žiaci 7.A, 5.A a sekundy zúčastnili Ľudových misií s témou "Vo svetle Fatimy" v kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii, z príležitosti 100. výročia fatimských zjavení. Viac foto v galérii.

 • Prvácke pasovačky

  V živote každého človeka sú dni, ktoré sa mu vpíšu do pamäti. Takýmto bol aj deň prváckej pasovačky pre našich prváčikov. Nesmelo čakali čo sa bude robiť, ale keď videli, ako odvážne im druháci predvádzajú program, ktorý pre nich pripravili, veselo im tlieskali a zabávali sa. Na záver boli pripravené pre prváčikov "pasovacie listy" a "medaily prváka". Atmosféru z pasovačiek v triedach si pozrite na FOTKÁCH V GALÉRII.

 • Bibiana - Emócie

  V piatok 6.10. 2017 sme sa my tretiaci z céééčky vybrali do Bibiany na výstavu s názvom Emócie. Zažili sme všetky druhy emócií - strach, smútok, hnev, radosť, prekvapenie... Veď pozrite fotky. :)

 • Hejného matematika

  Vo štvrtok 5.10.2017 našu školu potešila svojím príchodom Dada Môťovská - lektorka Hejného matematiky. Prednáško-diskusia nás všetkých zúčastnených opäť povzbudila a obohatila. Rodičia mali veľa otázok, Dada veľa dobrých odpovedí. Touto cestou ďakujeme aj našej pani riaditeľke a pani zástupkyni Janke, že vďaka nim - ich zápalu a odhodlaniu môžeme v matematike podľa pána prof. Hejného v žiakoch rozvíjať logické myslenie, spoluprácu, komunikáciu.... jedným slovom - rozmýšľanie. FOTO TU

 • Púť cirkevných škôl v Šaštíne

  Dňa 25.9.2017 sa žiaci 5.A, 5.B a sekundy zúčastnili púte cirkevných škôl bratislavskej arcidiecézy do národnej mariánskej svätyne do Šaštína. Svätú omšu slúžil otec arcibiskup Stanislav Zvolenský a povzbudil všetkých k aktívnemu prežívaniu viery a vydávaniu svedectva nielen v školách, ale aj mimo nich. Naši žiaci Hugo Seko (5.A) a Terézia Barboráková (5.B) v závere svätej omše poďakovali otcovi arcibiskupovi za jeho slová a spoločenstvo s nami a odovzdali mu kyticu kvetov na znak vďaky. FOTO TU

 • Teleráno - McDonald's CUP

  Dňa 3. októbra naši žiaci ZŠ ukázali v markizáckom Teleráne, že majú chuť zahrať si dobrý futbal so svojimi súpermi. Spolu so Zuzkou Svobodovou z McDonald´s a Vladimírom Luptákom zo Slovenského futbalového zväzu predstavili všetkým divákom najväčší minifutbalový turnaj Slovenska - McDonald's CUP. FOTO TU

 • Don Titus Zeman

  Život dona Titusa Zemana prilbížili našim žiakom vzácni hostia z Ústavu pamäti národa -  Mgr. F.Neupauer, Phd.  a Mgr. Peter Janku, PhD. Žiaci 8. a 9. ročníka si mohli vypočuť nielen ukážku z novej rozhlasovej hry Petra Janku, ale bol priestor aj na otázky a diskusiu o dobe, v ktorej don Titus Zeman žil.

 • Číslo účtu rodičovského združenia:

  Číslo účtu RZ: 2664 744 001/ 1100 Tatra banka

  IBAN SK03 1100 0000 0026 6474 4001

   

  Finančný plán je tu: https://skolasvr.edupage.org/text/?text=text/text5&subpage=3 

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Krúžky

  V sekcii Krúžková činnosť bola pridaná ponuka krúžkov pre školský rok 2017/2018 zvlášť pre 1. stupeň a zvlášť pre 2. stupeň. Prihlášky spolu so vzdelávacím poukazom je potrebné doručiť triednej učiteľke/triednemu učiteľovi do 20. septembra. Kópie vzdelávacieho poukazu sa nevydávajú!!!

 • Multifunkčné ihrisko

  Vážení rodičia, vážení donori,

  chceme sa vám všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli na vybudovanie nášho multifunkčného ihriska úprimne poďakovať za to, že aj vďaka vašej pomoci sa nám podarilo zrealizovať jeho vybudovanie. Celkové náklady na realizáciu boli vo výške 40 000 €. Na finančných nákladoch sa podieľali viaceré firmy a nadácie:  ELSQUARE, SPP, YIT, EMM, Bratislavský samosprávny kraj, WEBER - GOBAIN.

  Ihrisko sme oficiálne uviedli do prevádzky 6. 9.2017. Veľmi sa tešíme, že žiaci našej školy ho už môžu využívať na hodinách telesnej výchovy, deti v školskom klube v popoludňajšom čase a veľké využitie bude mať aj na športových krúžkoch. 

  Žiaci a rodičia si ho predbežne môžu zarezervovať na športové aktivity počas soboty a nedele na mailovej adrese:  ihrisko@svr.sk .

  Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska a upresnenie možností rezervácie bude zverejnené čoskoro.

   

 • Info o doprave

 • Výsledky súťaže Englishstar

  Do súťaže sa zapojili viaceré slovenské školy. V našej škole sa do súťaže zapojilo 80 žiakov. Vyžrebovaným výhercom Anglickej literatúry sa stáva Alexandra Rusnáková (v kategórii Star 1).Vo všetkých kategóriách bolo viac súťažiacich, ktorí dosiahli 100%. Na našej škole dosiahli 100%:

  V kategórií Star 1: Katarína Kajanová, Alexandra Rusnáková, Lujza Šimončičová 

  V kategórií Star 3:  Nikola Porubcová, Stela Budiačová

  V kategórií Star 5: David Bedöcs.

  Každý súťažiaci získava diplom a pero. 

  Výhercom blahoželáme. Ceny a diplomy vám odovzdajú triedni učitelia. Počet bodov je k dispozícií u p. Mikulovej.

 • GERCENKA FEST

  Aj vy ste boli s nami na GercenkaFeste? Užili ste si ho tak ako my? Pripomeňte si ešte raz super atmosféru, ktorá panovala aj vďaka vám. A čo je najdôležitejšie, pomohli sme/ste našej škole krásnou sumou 5033€ na výstavbu nového multifiunkčného ihriska. ĎAKUJEME! FOTO TU

 • Gercenka Fest

  Menšiu ochutnávku fotiek z úvodu našej skvelej akcie Gercenka Fest nájdete po kliknutí TU. Viac čoskoro.

 • Výlet Červený kameň

  Žiaci II.A  a  III. A  navštívili 12. júna najkrajší hrad Malých Karpát - hrad Červený Kameň. Prehliadkou hradu sa deti dozvedeli, ako tu bývalí majitelia prežívali svoj každodenný život v minulosti. Príjemným spestrením výletu bola prehliadka dravých vtákov a pozorovanie preletov dravcov prekrásnou prírodou Malých Karpát. FOTO

 • Hejného matematika pre rodičov

  Vážení rodičia,

  pozývame vás na stretnutie s Hejného matematikou - dňa 7.6. o 16.00 - pre rodičov žiakov 1. ročníka a 19. 6. o 16.00 pre rodičov žiakov 2. ročníka. Na stretnutí bude prítomná lektorka vyučovania matematiky metódou prof. M. Hejného, ktorá priblíži metodiku vyučovania a zodpovie na  otázky rodičov. Na stretnutie sú pozvaní všetci rodičia, ktorí majú o uvedenú problematiku záujem.

 • 1. jún - sviatok všetkých detí

  Popoludnie plné zábavy, súťaží, radosti a smiechu - taký bol sviatok MDD v ŠKD na našej škole. Všetci sme boli spokojní - deti za odmeny, ktoré boli pre nich nachystané za súťaže, no a pre dospelákov boli odmenou spokojné a radostné tváre našich detí. FOTO Z AKCIE TU

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 02/63451022

Fotogaléria