• Informácie o stravnom a pomôckach pre prvákov

  Informácie o stravnom

  Od 1. 9. 2016 sa na základe rozhodnutia Rady školy Spojenej školy Svätej Rodiny a so súhlasom Arcibiskupského školského úradu, Špitálska 7, Bratislava novým zriaďovateľom a prevádzkovateľom školskej jedálne stáva spoločnosť GLOBAL GASTRO, s.r.o. Hrachova 16/12B, 821 05 Bratislava, IČO: 46 317 287. Uvedená spoločnosť prevádzkuje školskú jedáleň už od 1. 1. 2016 a od 1. 9. 2016 sa stáva aj jej zriaďovateľom.

  Informácie k plateniu stravného:

  Prvú platbu na školský rok 2017/2018 je potrebné uskutočniť v dňoch 15. - 28. 8. 2017. V prípade, že platba nebude uhradená do 28. 8. 2017, teda nenabehne na účet ŠJ do konca aaugusta,  nemôže dieťa dostať 4. 9. (prvý deň školského roka) obed, resp. až do nabehnutia platby na účet ŠJ.

  Číslo účtu v ČSOB - IBAN: SK17 7500 0000 0040 2259 1292

  Suma za mesačné stravné:

  1. stupeň: 29,20 €  (1.-4. ročník)

  2. stupeň : 31,00 € (5. – 9. ročník, resp. príma – kvarta)

  3. stupeň : 33,40 € (kvinta – 3.AG)

  Cena obedov: 1. stupeň - 1,46 €, 2.stupeň - 1,55 €, 3. stupeň - 1,67 €.

  Pri platbe stravného je nutné zadať variabilný symbol žiaka a účel platby – jej popis - meno žiaka a trieda - ročník. Variabilné symboly pre nových žiakov (1. ročník ZŠ) sú zverejnené na dverách školy od 11. 8. 2017. Piataci, ktorí prechádzajú do prímy na gymnáziu majú nové variabilné symboly. Platby za súrodencov je možné po dohode uhrádzať jednou sumou - pod jedným VS, to je treba vybaviť v kancelárii p. vedúcej ŠJ osobne.

  Stravovací systém si vyžaduje platbu stravného dopredu (do konca augusta musí  byť uhradená platba na september, do konca septembra na október, atď...) mesačne formou trvalých príkazov (TP), alebo prostredníctvom Internet bankingu. Pravidelný stravník má uhradiť 10 platieb za školský rok. Platba poštovou poukážkou nie je možná!

  Je potrebné si uvedomiť, že prevod peňazí medzi bankami trvá niekedy až dva pracovné dni, z toho dôvodu Vás žiadame o včasné zasielanie úhrad.

  Platba vložením peňazí do pokladne v banke nie je možná!!!

  V mesiacoch jún a júl je nutné platbu stravného zrušiť! Poslednú platbu je potrebné vykonať do 25. mája v kalendárnom roku (je to platba za jún). Maturanti môžu mať poslednú platbu 25. apríla, pokiaľ sa nebudú stravovať do konca júna.

  Preplatok stravného – vyúčtovanie sa robí na konci školského roku. Nízke preplatky sú prevedené do nasledujúceho školského roku.

  Stravníci sa preukazujú vo výdajni stravy priložením čipového kľúča ku zariadeniu, ktoré ohlási vydávajúcemu kuchárovi, či je daný stravník prihlásený v ten deň na stravu a má zaplatené, druh a veľkosť porcie. Čipový kľúč je potrebné zapožičať v kancelárii vedúcej ŠJ školy – 5 €, prípadne, pokiaľ má žiak svoj vlastný (napr. od brány), môže ho použiť aj na odber stravy, je však nutné ho vopred registrovať vedúcej ŠJ.

  Zapožičať za zálohu 5 € čipový kľúč bude možné v pracovné dni od 24. 8. 2017 v čase od 8,00 do 14,00.

  Stratu čipového kľúča je potrebné neodkladne nahlásiť vedúcej ŠJ z dôvodu zablokovania odberu neoprávnenou osobou. Tiež je nutné zakúpiť ihneď nový čip. Pôvodný čip bude potom automaticky zablokovaný na odber stravy.

  Žiakom, ktorí ukončia školskú dochádzku, po vrátení čipového kľúča bude vrátených 5,- eur (samozrejme, ak čipový kľúč nebude poškodený).

  Odhlášky obedov sa vykonávajú cez do 730 hod. v daný deň prostredníctvom IZK  (internetovej žiackej knižky) alebo telefonicky na čísle 0914 109 109. Prístupové údaje pre IZK si môžete vyžiadať mailom na tajomnik@svr.sk, respektíve ich zákonný zástupca nového žiaka dostane v prvý vyučovací deň.

  Ak žiak odchádza zo školy počas školského roka, alebo preruší stravovanie, je vždy potrebné odhlásiť stravu!!

  Školské výlety, lyžiarsky výcvik, ŠVP, choroba a iné: Je povinnosťou stravníka (zákonného zástupcu) odhlásiť sa zo stravy vo vlastnom záujme, neodhlásená strava bude započítaná tak, ako keby bola vydaná.

  V prípade neprítomnosti v škole posledné 3 dni pred vianočnými a letnými prázdninami, prosíme odhlásiť tieto obedy 3 dni pred stanovenými prázdninami.

  11) Výdaj obedov je od 12.10 do 14.10 hod.

   

  Kontakt na p. vedúcu ŠJ: 0914 109 109 (tel. číslo bude prístupné až od 24.8.2017).

  Bratislava, august 2017

  Vedúca ŠJ, p. Kobeščáková

  Všetky tieto informácie sa nachádzajú aj na www stránkach školy.

  Noví žiaci – variabilné symboly pre stravovanie:

   

  ZŠ:

  Priezvisko a meno

  Variabilný symbol

  Abaffyová Lujza

  05004714

  Ács Alexander

  05004666

  Bábel Branislav

  05004791

  Banásová Alexandra

  05004654

  Barancová Katarína

  05004662

  Baranec Richard

  05004660

  Bárdošová Petra

  05004757

  Batovičová Saskia

  05004695

  Bezák Alex

  05004495

  Bezák Marcus

  05004496

  Bojnanská Viktória

  05004770

  Brestovanská Ema

  05004674

  Budiač Andrej

  05004651

  Bujňačeková Tereza

  05004652

  Čižmáriková Sofia

  05004691

  Ďalogová Anna Mária

  05004818

  Domonkošová Ema

  05004753

  Dömösová Nela Katarína

  05004716

  Dysko Dávid

  05004777

  Eibenová Laura

  05004586

  Farkašová Lea

  05004731

  Farská Sandra

  05004758

  Feldinszki Dominik

  05004750

  Fendeková Viktoria

  05004697

  Filakovský Dávid

  05004501

  Fuseková Melanie Mária

  05004734

  Gajewská Viktória

  05004650

  Golembiovská Linda Sofia

  05004667

  Guštara Matej

  05004693

  Hanusová Katarína

  05004785

  Hapčová Natália Berry

  05004744

  Haško Adam

  05004502

  Herman Peter

  05004766

  Hodál Michal

  05004804

  Hodálová Terézia

  05004805

  Holéci Juraj

  05004473

  Horváthová Sofia

  05004469

  Hrnčárová Klára

  05004764

  Hrončo Timon

  05004715

  Hunáková Klaudia

  05004672

  Chudý Patrik

  05004483

  Ivanovičová Hana

  05004723

  Jadamec Klára

  05004684

  Jurčo Martin

  05004474

  Káčerová Hana

  05004741

  Kardelisová Lia

  05004787

  Kardoš Timotej

  05004814

  Kardošová Alexandra

  05004813

  Kazík Šimon

  05004664

  Kerekešová Nina

  05004752

  Kováč Adam

  05004812

  Krajčovič Peter

  05004784

  Krišťák Timotej

  05004808

  Krišťáková Aneta

  05004807

  Krištof Markus

  05004728

  Krištof Tamara

  05004810

  Kružliaková Katarína

  05004769

  Křenková Natália

  05004673

  Lakyová Natália

  05004746

  Machajdíková Zuzana

  05004668

  Matejová Emma

  05004670

  Matulová Vanda

  05004700

  Melová Kristína

  05004669

  Molčanová Sára

  05004817

  Naď Ján

  05004696

  Nižňanský Viktor

  05004703

  Novák Marek

  05004658

  Novotná Lea

  05004732

  Onderik Samuel

  05004756

  Oravčík Juraj

  05004755

  Oravčík Matúš

  05004742

  Pápay Jakub

  05004709

  Pípa Michal

  05004811

  Piršel Michal

  05004772

  Podhradská Alica

  05004710

  Ponošová Dominika

  05004749

  Poul Viliam

  05004484

  Preisach Maroš

  05004712

  Prok Lukáš

  05004722

  Proková Paulína

  05004721

  Račák Patrik

  05004780

  Seewald Jakub

  05004682

  Semík Lukáš

  05004815

  Sláviková Michaela

  05004675

  Strnádová Tamara

  05004655

  Sůvová Paulína

  05004793

  Szabová Vanessa

  05004788

  Šiller Marco

  05004754

  Šimoňák Jozef

  05004768

  Šimončič Richard

  05004649

  Šimončičová Sandra

  05004701

  Šperger Matúš

  05004656

  Šuška Dominik

  05004678

  Tarajová Barbora

  05004724

  Tišťan Tibor

  05004730

  Tomčišáková Tamara

  05004702

  Unger Gregor

  05004786

  Vachna Michal

  05004688

  Vargová Daniela

  05004683

  Veleba Jakub

  05004816

  Veleba Oskar

  05004748

  Verčeková Laura

  05004735

  Vician Benjamín

  05004595

  Vido Juraj

  05004738

  Višňanská Laura Sarah

  05004704

  Viteková Lillien

  05004663

  Voráková Šarlota

  05004539

  Žiaková Karolína

  05004699

   

  Gymnázium - Príma:

  Priezvisko a meno

  Variabilný symbol

  Barborák Adam

  89402721

  Bedőcs David

  89402722

  Budiačová Vladimíra

  89402724

  Ferenčík Tadeáš

  89402790

  Hajdin Dominik

  89402728

  Hodálová Miroslava

  89402771

  Chmarová Laura

  89402730

  Janíček Andrej

  89402731

  Košecká Slávka

  89402734

  Košíková Terézia

  89402735

  Košinárová Kristína

  89402777

  Košťál Ľuboš

  89402736

  Kristová Laura

  89402785

  Kružliaková Barbora

  89402737

  Kubicová Veronika

  89402738

  Masný Martin

  89402740

  Pappová Tiffany

  89402744

  Poláček Viktor

  89402760

  Porubec Jakub

  89402745

  Rakús Martin

  89402746

  Sepši Richard

  89402748

  Schuster Sofia

  89402774

  Svitaň Daniel

  89402765

  Štofková Simona

  89402753

  Tomaník Oliver

  89402754

  Tomšíková Hanka

  89402775

  Tóthová Elena

  89402755

  Tulek Jakub

  89402772

  Vachula Tomáš

  89402767

  Vargovčík Matej

  89402757

   

  Potreby pre žiakov 1. ročníka ZŠ:

  Ceruzky HB č. 2 – 3 ks

  Mäkká guma 1 ks

  obyčajné pastelky

  2 plniace perá + sada bombičiek

  pravítko max. 30 cm

  Obaly na zošity – podľa zošitov

  Pomôcky na Tv: – vrecúško, cvičky s bielou podrážkou, biele ponožky, biele tričko, tepláková súprava

  Pomôcky na Vv, Pv, vrecúško na Vv: guľatý štetec, plochý štetec, handrička, farebné papiere, vodové farby, plastelinu, nožničky, lepidlo, voskovky, prezúvky + vrecko (podpísané), uterák – s menovkou, vreckovky, obrúsok na lavicu pod desiatu

  Zošity žiaci 1. ročníka dostanú.

 • Úradné hodiny

  Úradné hodiny počas prázdnin:  vždy v  stredu  v čase 9.00 – 12.00 hod.

  Všetky informácie pre nových žiakov budú na webovej stránke a na vchodových dverách po 21. auguste.

 • Výsledky súťaže Englishstar

  Do súťaže sa zapojili viaceré slovenské školy. V našej škole sa do súťaže zapojilo 80 žiakov. Vyžrebovaným výhercom Anglickej literatúry sa stáva Alexandra Rusnáková (v kategórii Star 1).Vo všetkých kategóriách bolo viac súťažiacich, ktorí dosiahli 100%. Na našej škole dosiahli 100%:

  V kategórií Star 1: Katarína Kajanová, Alexandra Rusnáková, Lujza Šimončičová 

  V kategórií Star 3:  Nikola Porubcová, Stela Budiačová

  V kategórií Star 5: David Bedöcs.

  Každý súťažiaci získava diplom a pero. 

  Výhercom blahoželáme. Ceny a diplomy vám odovzdajú triedni učitelia. Počet bodov je k dispozícií u p. Mikulovej.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • GERCENKA FEST

  Aj vy ste boli s nami na GercenkaFeste? Užili ste si ho tak ako my? Pripomeňte si ešte raz super atmosféru, ktorá panovala aj vďaka vám. A čo je najdôležitejšie, pomohli sme/ste našej škole krásnou sumou 5033€ na výstavbu nového multifiunkčného ihriska. ĎAKUJEME! FOTO TU

 • Gercenka Fest

  Menšiu ochutnávku fotiek z úvodu našej skvelej akcie Gercenka Fest nájdete po kliknutí TU. Viac čoskoro.

 • Výlet Červený kameň

  Žiaci II.A  a  III. A  navštívili 12. júna najkrajší hrad Malých Karpát - hrad Červený Kameň. Prehliadkou hradu sa deti dozvedeli, ako tu bývalí majitelia prežívali svoj každodenný život v minulosti. Príjemným spestrením výletu bola prehliadka dravých vtákov a pozorovanie preletov dravcov prekrásnou prírodou Malých Karpát. FOTO

 • Hejného matematika pre rodičov

  Vážení rodičia,

  pozývame vás na stretnutie s Hejného matematikou - dňa 7.6. o 16.00 - pre rodičov žiakov 1. ročníka a 19. 6. o 16.00 pre rodičov žiakov 2. ročníka. Na stretnutí bude prítomná lektorka vyučovania matematiky metódou prof. M. Hejného, ktorá priblíži metodiku vyučovania a zodpovie na  otázky rodičov. Na stretnutie sú pozvaní všetci rodičia, ktorí majú o uvedenú problematiku záujem.

 • 1. jún - sviatok všetkých detí

  Popoludnie plné zábavy, súťaží, radosti a smiechu - taký bol sviatok MDD v ŠKD na našej škole. Všetci sme boli spokojní - deti za odmeny, ktoré boli pre nich nachystané za súťaže, no a pre dospelákov boli odmenou spokojné a radostné tváre našich detí. FOTO Z AKCIE TU

 • BALTIE 2017

  Tradične aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do medzinárodnej programátorskej súťaže BALTIE 2017. Školské kolo prebehlo dňa 10.5.2017 a zúčastnilo sa ho 11 žiakov 3. ročníka v kategórii A a v kategórii B súťažilo 13 žiakov 4. a 5. ročníka. 5 úspešných žiakov v kategórii A a 6 žiakov v kategórii B súťažilo v krajskom kole, ktoré sme organizovali na našej škole dňa 22. 5. 2017 za účasti súťažiacich z 5 škôl v bratislavskom kraji. V kategórii A sa na 1. mieste umiestnil Tomáš Huber z 3. B a na 3. mieste skončila Laura Radobická z 3. B.  V kategórii B na 2. mieste skončil Bystrík Roch zo 4. B a na peknom 4. mieste Martin Nedeľka z 5. A. Úspešnými boli aj Andrej Hajdúch zo 4. B, Adam Halaj z 5. B a Karolína Koutná zo 4. A . Títo dostali možnosť zúčastniť sa finále súťaže, kde si svoje vedomosti a zručnosti z programovania v Baltíku porovnajú so žiakmi nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a Poľska. Medzinárodné finále BALTIE 2017 sa uskutoční dňa 10. 6. 2017.

 • Škola v prírode

  V dňoch od 15. do 19. mája žiaci štvrtého ročníka a triedy 3.B a 3.C prežili krásny spoločný čas v škole v prírode - Lazy pod Makytou, časť Čertov, v malebnom prostredí Javorníkov. Ideálne počasie, super animátori, bazén, turistika, šport, žabky, žubrienky a spoločná zábava robili naše chvíle radostnými, plnohodnotnými a budeme na ne dlho spomínať. Viď fotky vo fotoalbume.

 • Farma v Lozorne

  Žiaci 1.A, 1.B, 1.C a 1.D sa zúčastnili výletu na farme Abeland v Lozorne. FOTO

 • Slávik Slovenska

  Dňa 17.5.2017 sa konalo okresné kolo Slávika Slovenska, na ktorom nás reprezentovali za 1. kategóriu Emka Novotná z 2. C, za 2. kategóriu Barborka Kružliaková z 5. B a za 3. kategóriu Julka Reinoldová z tercie. B. Kružliaková a J. Reinoldová získali pekné 2. miesto.Gratulujeme. FOTO

 • súťaž Englishstar

  Súťaž bude prebiehať u nás v škole:

  pre 2.stupeň: 19.5.2017 (piatok) v školskej jedálni cez 3.vyučovaciu hodinu 10.10 - 10.55. Prineste si pero a prekladový slovník.

  pre 1.stupeň: 22.5.2017 (pondelok) v školskej jedálni cez 1.vyučovaciu hodinu, prosíme aby deti prišli už 8.10 do jedálne s perom a žiaci 1.ročníka s perom, ceruzkou a farbičkami (modrá, zelená, žltá, červená, čierna, oranžová).

 • Škola v prírode - Chvojnica

  Prvý májový týždeň žiaci druhého ročníka odštartovali v Chvojnici. Krásne prostredie, čerstvý vzduch, lesná chrobač, radosť a smiech, spoločenstvo, hry - toto všetko a ešte oveľa viac sme spolu prežili. Viď fotky. Tešíme sa na budúci rok. 

 • Matematika Hejný

  Dňa 10.5. sa uskutočnila otvorená hodina matematika Hejný v 1.B. Hodinu prezentovala p.uč. Vašková pre rodičov žiakov tejto triedy. FOTO TU

 • Slávik Slovenska

  Dňa 24.04.2017 na našej škole prebehlo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2017 - 1. kategória (žiaci 1. - 3. ročníka). Vypočuli sme si krásne ľudové piesne v podaní šikovných spevákov. Prvé miesto získala Emka Novotná z 2.C, ktorá postupuje a bude nás reprezentovať na okresnom kole. Držíme palce. FOTO

 • Dňa 27.4.2017 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo v hádzanej žiakov ZŠ. Naši chlapci sa umiestnili na krásnom 1. mieste. FOTO🙂

 • TEHLIČKA

  Dňa 19.4.2017 sa skončila zbierka na Tehličku, do ktorej sa žiaci našej školy zapojili už  12. krát. Tento rok pomáhali deťom v Južnom Sudáne. Sme radi, že naše deti majú veľké srdce a počas pôstu prispeli na Tehličku sumou 805 €. Vyslovujeme veľké ďakujem a Pán Boh zaplať.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 02/63451022

Fotogaléria