Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Riaditeľské voľno

  V dňoch 30. 4. (pondelok) a 7. 5. 2018 (pondelok) je riaditeľské voľno. Z uvedeného dôvodu sa počas oboch dní nevyučuje a škola bude zatvorená.

 • Dni zelených škôl 23. - 27.4.2018

  Na našej škole sa v týždni 23.4. – 27.4. 2018 uskutočnia Dni Zelených škôl, ktoré pripravujú naši žiaci aktívni v projekte Zelená škola.

  Dni zelených škôl sa konajú pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý si pripomíname v nedeľu 22.4.2018.

  Akcia č.1: EKOBURZA NÁPADOV - 24.4.2018
  Na celý deň máme pre vás pripravený bohatý program pozostávajúci zo stánkov plných zaujímavostí! Na Ekoburzu nápadov srdečne pozývame aj rodičov všetkých žiakov našej školy!

  Rodičia sú vítaní vo vestibule školy od obeda do 16.00 hodiny.

  Na začiatok Ekoburzy nápadov majú pre vás žiačky septimy Ema Pastirčíková a Patrícia Guspanová pripravenú prezentáciu na tému Odpad ako trend 21. storočia - čo s ním? s ktorou vyhrali 1. miesto v krajskom kole na Stredoškolskej odbornej činnosti!

  Ďalej na vás čakajú zaujímavé stánky:
  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f7f/1.5/16/267b.png ako viesť deti k filozofii Zelenej školy
  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f7f/1.5/16/267b.png recyklácia oblečenia a ekologické vrecká
  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f7f/1.5/16/267b.png čo je to skrytá voda?
  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f7f/1.5/16/267b.png knižnica materiálov o odpadoch
  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f7f/1.5/16/267b.png zero waste v bežnom živote
  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f7f/1.5/16/267b.png znovupoužitie papiera a plastov podľa prvého stupňa ZŠ

  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fba/1.5/16/2705.png Ak máte doma staré a nepoužívané oblečenie, operte ho a prineste so sebou do nášho stánku, odkiaľ poputuje ľuďom, ktorí ho znovu využijú!

  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fba/1.5/16/2705.png Taktiež sa môžete občerstviť v našej Eko-kaviarni a hlavne si nezabudnite priniesť svoj VLASTNÝ POHÁR alebo FĽAŠU!

  Akcia č. 2: INTERAKTÍVNE WORKSHOPY PRE 1. STUPEŇ ZŠ - 25. a 26.4.2018
  Naši aktivisti Zelenej školy sa znovu zapoja aj do vyučovania pre tých najmladších a zábavnou formou ich poučia o dôležitosti separácie, recyklácie a opätovného využitia plastu, papiera a skla!

  Teší sa na vás kolégium Zelenej školy!

 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu FO

  2% DANE potrebné tlačivo si môžete stiahnuť aj tu

  Vážení rodičia!  Obraciame na Vás touto cestou s prosbou o podporu poukázaním Vašich 2% nášmu  Rodičovskému združeniu pri ZŠ Svätej Rodiny. Príspevky, ktoré nám touto formou poskytnete, by sme radi využili na modernizáciu vzdelávacieho procesu a celkové zlepšenie materiálneho vybavenia školy. Vašim deťom chceme poskytnúť príjemné a tvorivé prostredie, aby sa v škole cítili dobre, a tak mohli rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti a vedomosti.   Za Vašu pomoc a podporu Vám ďakujeme.

  Postup krokov pri poukazani 2% dane z príjmu zamestnanca pre nase obcianske zdruzenie:

  1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  3. Potvrdenie o zaplateni dane + vyplnene tlacivo, ktore je v prilohe nam  mozete poslat po svojom dieťati v zalepenej obálke do školy a odovzdať triednej/triednemu alebo ho mozete odniest na danovy urad podla vasho bydliska.

  V prípade potreby, Vám s výpočtom výšky 2% dane z príjmu radi pomôžeme.

  Tlačivá sú k dispozícii aj na vrátnici školy.

  RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE pri ZŠ Svätej Rodiny

  Sídlo: Gercenova 10, 851 01 Bratislava

  IČO: 31813151

  DIČ: 2021616872

  Forma: Občianske združenie

 • Exkurzia v Hlohovci

  Dňa 11.4.2018 sme sa triedy 4.C a 5.A vybrali za poznávaním a zážitkami do Hlohovca. Najprv sme navštívili  vlastivedné múzeum, kde sme si pozreli rôzne zaujímavé expozície - expozíciu historického portrétu, archeológie, ľudový odev a prírodovednú expozíciu. Videli sme porcelán, kameninu aj sklo v ľudovom prevedení a navštívili sme refektár - kedysi kláštornú jedáleň, architektonicky najhodnotnejšiu miestnosť. 

  Z vlastivedného múzea sme sa dopravili do Hvezdárne a planetária M.R.Štefánika. Zažili sme rozprávanie o nočnej oblohe, o jej tajomstvách - o Mesiaci, hviezdach, planétach, kométach a súhvezdiach. Oboznámili sme sa so súhvezdiami severnej oblohy, základnými poznatkami o slnečnej sústave, vrátane pohybov Zeme. Tým sme si zopakovali učivo prírodovedy zaujímavou a názornou formou. Domov sme odchádzali plní dojmov, zážitkov a poznatkov z tejto vydarenej exkurzie.

 • Preventívna zubná prehliadka - oznam o zmene

  Vážení rodičia, oznamujem Vám, že od 1. 1. 2018 bola ukončená spolupráca našej školy s Dentálnym centrom na Záporožskej ul. Z uvedeného dôvodu sú rodičia povinní dohodnúť si termín na zubnú preventívnu prehliadku pre svoje dieťa osobne  na telefónnom čísle  02 638 10 767.

  Dôvody zrušenia spolupráce:

   - neustále klesajúci počet žiakov, ktorí využívali túto službu,

   -problémy s organizovaním vyučovania  - pri starších žiakoch zabezpečenie dozoru pre tých, ktorí išli na preventívnu prehliadku a zároveň zabezpečenia vyučovania pre ostatných, ktorí o uvedenú službu nemali záujem (niekedy bola potrebná i úprava rozvrhu),

  -pri nižších ročníkoch musela ísť p. učiteľka s celou triedou, ale zvládnuť  20 - 25 deti v čakárni bolo mimoriadne náročné (sťažovali sa lekári, ktori tam majú ambulancie, aj sestrička, aj učiteľka aj deti, pretože bolo pre nich ťažké vydržať celú hodinu byť v čakárni ticho, zvlášť keď si nemali ani kde sadnúť),

  - po skúsenostiach sa nam ukazuje, ze je lepšie, keď si preventivnu prehliadku s dieťaťom vykoná rodič, nakoľko je hneď aj informovaný o chrupe dieťaťa  a môže sa podľa toho zariadiť (dohodnúť si termin na ďalšie ošetrenie a pod..).

   

 • TEHLIČKA

  Dňa 4.4.2018 sme ukončili zbierku na Tehličku, do ktorej  sa žiaci našej školy zapojili aj tento rok. Vyzbieralo sa 727,70€, Opäť sme sa presvedčili, že deti a rodičia majú štedré srdce. Veľká vďaka, Pán Boh zaplať.

 • Biblická olympiáda 2018

  Tento rok nás na dekanátnom (okresnom) kole tejto súťaže veľmi úspešne reprezentovali: B. Roch, J. Gettler a F. Maďara z 5.BZískali pre našu školu 3. miesto v kategórii mladší žiaci. Gratulujeme a ďakujeme! :-)

 • Farebný týždeň

  V týždni od 19. do 23. marca na našej škole prebiehal farebný týždeň. Každý deň sme sa obliekli do určitej farby, aby sme si spoločne sprítomnili posledný zimný deň, prvý jarný deň, Svetový deň lesov, Svetový deň vody či pôstne obdobie. Veľa farebných fotiek nájdete TU

 • Duchovná obnova pre rodičov

  V sobotu 17. marca sa konala v priestoroch našej školy duchovná obnova pre rodičov, ktorú viedol verbista Igor Kráľ. Rodičia priviedli aj svoje deti, pre ktoré bol pripravený program – deti pripravili obetné dary a nacvičili piesne na spoločnú svätú omšu. Práve svätá omša bola vrcholom celej duchovnej obnovy, keď sa malí aj veľkí zjednotili pri Pánovom stole. Veríme, že duchovná obnova sa stane pravidelnou tradíciou s hojnou účasťou, aby sme tak spoločne rozvíjali duchovný pilier nielen našej školy, ale aj rodín.

 • Matematický klokan

  19. 3. sa naši žiaci prvého aj druhého stupňa už tradične zapojili do medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Veríme, že ich pilná práca bude odmenená úspechom a dobnými výsledkami. MS

 • Geografia aktívne

  Žiaci 5.B sa pozreli podrobnejšie na procesy, ktoré formujú tvar Zeme z vnútra i zvonku. Pod drobnohľad si vzali sopky, zemetrasenia ale aj činnosť vody vo forme riek, vodopádov, vlny tsunami i krasovú činnosť. MŠ

 • Lyžiarsky výcvik

  Žiaci sexty, kvinty, sekundy a siedmeho ročníka ZŠ sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Všetci strávili príjemný týždeň na horách, kde sa naučili lyžovať alebo zdokonalili svoju techniku. FOTO TU

  --- odkaz na disk, kde sa dajú fotky stiahnuť (do konca marca) - LYŽIARSKY VÝCVIK ---

 • Noc v škole

  V mesiaci február prežila naša trieda 3.A NOC  V SKOLE.  Športovo založení žiaci si zahrali futbal, florbal, hádzanú, zasúťažili si v kopaní do bránky, hádzaní loptičiek na cieľ, či  skákaní na švihadle.  Keď už boli zo športu unavení, zasúťažili si  v  triede. Verím, že žiaci prežili jeden pekný večer a každého niečo zaujalo. Sidivárová   FOTO TU

 • Krajské kolo súťaže A Slovo bolo u Boha...

  Naši žiaci opäť zožali veľký úspech! Na krajskom kole recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha v Malackách obsadili naši  vynikajúce miesta. Emka Brestovanská z 1.A sa svojej recitačnej premiéry zhostila vynikajúco a pre našu školu získala 1.miesto. Emka postupuje do celoslovenského kola. Na 1.mieste sa umiestnila aj Terezka Barboráková z 5.B, ktorá taktiež postupuje do celoslovenského kola. Aby nám ocenení nebolo málo, diplom doniesol aj Matúško Legnavský z 3.B, ktorý sa umiestnil na 3.mieste vo svojej kategórii. Všetkým od nás patrí veľká gratulácia!Ďakujeme aj Natálke Mitášovej z 9.A a Nikolke Čurdovej z 5.A, ktoré nás taktiež veľmi pekne reprezentovali

 • Geografická olympiáda

  Naša škola sa začiatkom februára zúčastnila obvodného kola geografickej olympiády na ZŠ Prokofievova. V kategórii G (5. ročník) spolu súťažilo 31 žiakov. Bystrík Roch (5.B) sa umiestnil na 2. mieste, Hanka Sepšiová (5.A) získala 3. miesto a Andrej Hajdúch (5.B) sa stal úspešným riešiteľom. Gratulujeme!

 • Číslo účtu Rodičovského združenia pre členské príspevky

  SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatrabanka

 • Historické pramene

  Žiaci z tried 5.A a 5.B vytvárali svoje historické pramene. Pozrite sa, čo všetko sa im podarilo.

 • Dobrý skutok sa počíta

  Dňa 29.11.2017 sa žiaci 7.A zapojili do súťaže organizácie Libera terra - Dobrý skutok sa počíta. Pripravili rovesnícke vyučovanie pre žiakov 6.A počas 2 vyučovacích hodín - Slovenského jazyka a literatúry a Matematiky. Pripravili pracovné listy, hry, bingo, násobky čísel, osemsmerovky a súťaže. Podporme ich svojim hlasom (like) na:

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 02/63451022

Fotogaléria