Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Testovanie 5

  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (Núcem) bude v školskom roku 2018/2019 realizovať celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ, ktoré sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda). Žiaci budú testovaní z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Bližšie informácie nájdete na stránke www.nucem.sk.

 • Týždeň zdravej výživy

  Zdravá výživa je súčasťou zdravého životného štýlu. A to vedia aj naši žiaci! Od 15.-19.10 sme sa o tom denno-denne presviedčali. Žiaci doma spoločne s rodičmi pripravili zdravé pokrmy, ktoré potom konzumovali na zdravých raňajkách v triedach. Ešte teraz sa nám zbiehajú slinky a budú sa aj vám, keď si pozriete FOTKY TU

 • Riaditeľské voľno

  Oznamujeme, že dňa 29. 10. 2018 (pondelok) bude mať škola riaditeľské voľno, 30. 10. je jednorázový štátny sviatok a od 31.10. do 2.11. 2018 sú  jesenné prázdniny. Žiaci nastúpia do školy 5. 11. 2018.

 • Príprava na birmovku

  Farský úrad na Daliborovom námestí v Petržalke oznamuje, že v našej farnosti začíname s prípravou birmovancov. Prihláška k príprave na sviatosť birmovania je v zadnej časti kostola. Záujemcovia ju môžu osobne odovzdať počas úradných hodín na farskom úrade najneskôr do 7. novembra 2018. Prihlásiť sa môžu mladí od 8. ročníka ZŠ (alebo tercie na osemročnom gymnáziu) a starší. Príprava trvá jeden až dva roky, podľa účasti a pripravenosti birmovancov a podľa termínu birmovky, ktorý dostaneme v komunikácii s Arcibiskupským úradom.

 • Detský atletický štvorboj s Gepardom

  Dňa 5.10.2018 sa naši druháci zúčastnili Detského atletického štvorboja s Gepardom, kde súťažili v štyroch disciplínach v rámci základných škôl v Petržalke:

  Emka Matejová z 2. A sa umiestnila na 3. mieste. Po spočítaní bodov súťažiacich za školu sa naši žiaci ako tím umiestnili na 1. mieste! Jeden z organizátorov súťaže prišiel k nám do školy a odovzdal víťazom zlatý pohár, medaily a krásne ceny. Víťazom blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu. Športu zdar! :-) Viac FOTO TU

 • 22. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Školský spoj

 • SME ZELENÁ ŠKOLA

  V stredu 17. 10. 2018 sa naša škola zúčastnila certifikácie Zelených škôl. Okrem kultúrneho programu a samotnej certifikácie, sme mali možnosť, ako jediná škola, odprezentovať zmeny, ktoré sme spoločne zvládli v dvoch rokoch spolupráce na tomto výnimočnom projekte. 

 • Ekotopfilm

  4.10. sa v Rusovciach naši žiaci z tried 8.A a 9.A zúčastnili projekcie filmov a diskusie so zaujímavou environmentálnou tématikou. Filmy boli zamerané na ochranu vody, minimalizovanie tvorby odpadu a dopadu nášho správania sa na životné prostredie. MŠ

 • BRIGÁDA

  6. 10. 2018 v sobotu od 9.00 hod. sa uskutočnila brigáda na  úprave školského areálu a priestorov školy. Všetkým rodičom a žiakom, ktorí si našli čas a prišli  pomôcť ďakujeme. Každá takáto pomoc je pre školu veľmi potrebná a aj týmto spôsobom prejavujeme náš záujem o prostredie,  v ktorom žijeme. FOTO TU

 • Európsky deň jazykov

  26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorého cieľom  je upozorniť na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov. Pri príležitosti tohto dňa sme si aj v našej škole pripravili krásny program, kde nám triedy 3. a 4. ročníka predstavili rôzne krajiny Európy, priblížili nám ich jazyk a rôzne zaujímavosti týchto krajín. Vypočuli sme si ruštinu, poľštinu, češtinu, nórčinu, francúzštinu, bulharčinu, ukrajinčinu i španielčinu. Žiaci 1. a 2. ročníka si Európsky deň jazykov pripomenuli rôznymi aktivitami vo svojich triedach. Vďaka našim šikovným žiakom a pani učiteľkám sme si z tohto dňa odniesli veľa poznatkov, zážitkov i dobrej nálady.

   

   

 • Púť do Šaštína

  Dnes (21.9.2018) sa žiaci 5.ABC spolu s učiteľmi zúčastnili púte katolíckych škôl do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Spoločne s otcom arcibiskupom Mons. S. Zvolenským sme sa modlili za seba, našu školu, naše rodiny a za dar odpustenia a zmierenia. (sl)

 • 17. 9. 2018

  Aktualizovali sme modul Krúžková činnosť

 • Príspevky do Rodičovského združenia

  Príspevky do Rodičovského združenia

  Rodičovské združenie – príspevok:

  Číslo účtu v Tatrabanke: 2664744001/1100, IBAN SK03 1100 0000 0026 6474 4001

  Pokiaľ je jedno dieťa v škole – ročný príspevok je 50€, v prípade dvoch súrodencov 80€, v prípade troch a viac detí je príspevok 90€. Príspevky prosíme uhrádzať prevodom na účet s poznámkou mien detí a ich tried. Príspevky je možné uhrádzať polročne. Ďakujeme.

  Rodičovské združenie je riadne zaregistrované občianske združenie, ktoré má účtovníctvo a podáva daňové priznanie.

 • Rodičovské združenie

  Pre ZŠ 2. stupeň (ročníky 5. - 9.) dňa 10. 9. o 17.00 hod.

  Pre 1. stupeň ZŠ (ročníky 1. - 4.) dňa 11. 9. 2018 o 17.00 hod. Program rodičovského združenia - voľba zástupcov do rady rodičov a rady školy a informácie k začiatku školského roka.

 • Vyhodnotenie Englishstar 2018

  Vyhodnotenie Englishstar 2018

  Už sú tu výsledky súťaže Englishstar! Benjamín Vician (1.B) vyhráva Smartphone a Terezka Romančíková (3.B) vyhráva anglickú literatúru. Výhercom srdečne blahoželáme! Percentuálne výsledky žiakov sú k nahliadnutiu u p.učiteľky Mikulovej. Do súťaže sa v našej škole zapojilo 106 žiakov 1.-8.ročníka, úspešných riešiteľov (nad 80%) bolo 69 žiakov. Gratulujeme!

 • GercenkaFest vol. 2

  Pripomeňte si ďalší skvelý ročník GercenkaFestu na krásnych záberoch. FOTO TU

 • Exkurzia na farme

  Exkurzia na farme

  Dňa 12. 6. 2018 boli triedy 1. A, 1. B a 1. D na spoločnej exkurzii rodinnej farmy v Hrubej Borši, kde sme obdivovali a poznávali rôzne druhy domácich a exotických zvierat v peknom vidieckom prostredí. Farmou sa náš výlet neskončil. Spoločne sme totiž obdivovali Vodný kolový mylyn v obci Jelka. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavosti, ktoré sa spájajú hlavne s prevádzkou mlyna v minulosti. FOTO TU

 • Naše mesto v našej škole

 • Deň detí v ŠKD

  Deň detí v ŠKD

  Deň detí sme poriadne oslávili. V ŠKD sme strávili zábavné popoludnie plné hier a súťaží. FOTO TU

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 02/63451022

Fotogaléria