Navigácia

 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu FO

  2% DANE potrebné tlačivo si môžete stiahnuť aj tu

  Vážení rodičia!  Obraciame na Vás touto cestou s prosbou o podporu poukázaním Vašich 2% nášmu  Rodičovskému združeniu pri ZŠ Svätej Rodiny. Príspevky, ktoré nám touto formou poskytnete, by sme radi využili na modernizáciu vzdelávacieho procesu a celkové zlepšenie materiálneho vybavenia školy. Vašim deťom chceme poskytnúť príjemné a tvorivé prostredie, aby sa v škole cítili dobre, a tak mohli rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti a vedomosti.   Za Vašu pomoc a podporu Vám ďakujeme.

  Postup krokov pri poukazani 2% dane z príjmu zamestnanca pre nase obcianske zdruzenie:

  1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  3. Potvrdenie o zaplateni dane + vyplnene tlacivo, ktore je v prilohe nam  mozete poslat po svojom dieťati v zalepenej obálke do školy a odovzdať triednej/triednemu alebo ho mozete odniest na danovy urad podla vasho bydliska.

  V prípade potreby, Vám s výpočtom výšky 2% dane z príjmu radi pomôžeme.

  Tlačivá sú k dispozícii aj na vrátnici školy.

  RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE pri ZŠ Svätej Rodiny

  Sídlo: Gercenova 10, 851 01 Bratislava

  IČO: 31813151

  DIČ: 2021616872

  Forma: Občianske združenie

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • DNI OTVORENÝCH DVERÍ

  Pozývame všetkých rodičov, ktorí majú záujem dať svoje dieťa do našej školy na dni otvorených dverí, ktoré budú v nasledovných termínoch - vždy v čase od 9.15 do 11.00 hod.

  22. 2. 2018,  1. 3. 2018,  21. 3. 2018, 22. 3. 2018 

  Uvedené termíny sú pre materské školy v našom okolí, ale môžu sa ich zúčastniť všetci záujemci. Program je pripravený pre deti formou tvorivých dielní, ale popritom bude možnosť aj pre rodičov informovať sa o školskom vzdelávacom programe, o anglickom programe, o spôsobe vzdelávania v našej škole, prípadne sa zúčastniť vyučovania.   Tešíme sa na vás:).

   

 • Krajské kolo súťaže A Slovo bolo u Boha...

  Naši žiaci opäť zožali veľký úspech! Na krajskom kole recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha v Malackách obsadili naši  vynikajúce miesta. Emka Brestovanská z 1.A sa svojej recitačnej premiéry zhostila vynikajúco a pre našu školu získala 1.miesto. Emka postupuje do celoslovenského kola. Na 1.mieste sa umiestnila aj Terezka Barboráková z 5.B, ktorá taktiež postupuje do celoslovenského kola. Aby nám ocenení nebolo málo, diplom doniesol aj Matúško Legnavský z 3.B, ktorý sa umiestnil na 3.mieste vo svojej kategórii. Všetkým od nás patrí veľká gratulácia!Ďakujeme aj Natálke Mitášovej z 9.A a Nikolke Čurdovej z 5.A, ktoré nás taktiež veľmi pekne reprezentovali

 • Geografická olympiáda

  Naša škola sa začiatkom februára zúčastnila obvodného kola geografickej olympiády na ZŠ Prokofievova. V kategórii G (5. ročník) spolu súťažilo 31 žiakov. Bystrík Roch (5.B) sa umiestnil na 2. mieste, Hanka Sepšiová (5.A) získala 3. miesto a Andrej Hajdúch (5.B) sa stal úspešným riešiteľom. Gratulujeme!

 • Číslo účtu Rodičovského združenia pre členské príspevky

  SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatrabanka

 • Historické pramene

  Žiaci z tried 5.A a 5.B vytvárali svoje historické pramene. Pozrite sa, čo všetko sa im podarilo.

 • Dobrý skutok sa počíta

  Dňa 29.11.2017 sa žiaci 7.A zapojili do súťaže organizácie Libera terra - Dobrý skutok sa počíta. Pripravili rovesnícke vyučovanie pre žiakov 6.A počas 2 vyučovacích hodín - Slovenského jazyka a literatúry a Matematiky. Pripravili pracovné listy, hry, bingo, násobky čísel, osemsmerovky a súťaže. Podporme ich svojim hlasom (like) na:

 • Riaditeľské voľno

  Dňa 22. 12. 2017 (v piatok)  je riaditeľské voľno. Nástup do školy po vianočných prázdninách je 8. 1. 2018.

   

   

 • iBobor

  V informatickej súťaži iBobor dosiahli viacerí žiaci plný počet bodov. V kategórii Bobrík Adriana Chromeková, Samuel Stano, Matúš Tóth (všetci 5.B) a Karolína Koutná (5.A), medzi Drobcami boli najúspešnejší Tamara Banásová, Bruno Šimulčík a Damir Žižák (3.B). V kategórii Kadet bol jediným úspešným riešiteľom na ZŠ Daniel Jurica z 8.A. Výsledky úspešných riešiteľov nájdete na fotkách.

 • Mikuláš a Misijný jarmok

  Aj tento rok ku nám zavítal svätý Mikuláš. Počas jeho sviatku sa konal aj Misijný jarmok. FOTO TU

 • Futsalko

  Dňa 6. decembra sa na našej škole konal turnaj Futsalko. Naši žiaci obsadili prvé miesto - blahoželáme! FOTO TU

 • Besiedka 3.A

  Žiaci 3.A si dňa 24.11.2017 besiedkou uctilii svojich starých rodičov. Triedna učiteľka všetkých privítala slovami ............." i keď október, mesiac úcty k starším už bol a my sa stretávame až teraz, verím, že to nevadí. Lebo zo všetkého najdôležitejšie je, stretnúť sa. I Ján Kostra napísal: Každý deň stretnúť človeka, to stačí....." Žiaci sa starým rodičom za ich lásku poďakovali  básňami, spevom,  tancom, i hrou na hudobné nástroje. Vtipmi i scénkou ich zase rozveselili. Nakoniec svojim babkám i dedkom odovzdali kvietok a srdiečko. Všetci sme  si pochutili na občerstvení, ktoré pripravili rodičia žiakov. FOTO TU

 • Anglická olympiáda - školské kolo

  Dňa 23.11.2017 a 24.11.2017 prebehla na našej škole Anglická olympiáda - školské kolo (písomná a ústna časť). Výhercami postupujúcimi do okresného kola sú: v kategórii 1A: Richard Dohnal (Sekunda), Stela Čeryová (6.A) a v kategórii 1B: Ema Garajová (9.A), Jakub Krajniak (Tercia) Gratulujeme! :-) Foto tu 

 • ATak pre našu školu

  "Chcela by som letieť" je názov predstavenia o bl. Zdenke Schelingovej, ktoré dňa 27.11. odohralo tanečné divadlo ATak pre 2. stupeň základnej školy a gymnázium. Ďakujeme za krásny umelecký zážitok!

 • Komparo

  Vo štvrtok 16.11.2017 sa naši žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili celoslovenského testovania Komparo, ôsmaci si overovali vedomosti z matematiky, slovenského jazyka, biológie, geografie a všeobecných študijných predpokladov. Deviataci mali svoju generálku pred celoštátnym testovaním T9 z matematiky a slovenského jazyka. 

 • Rodičovské združenie

  1. stupeň  -  27. 11. 2017 - pondelok o 17.00 hod.

  2. stupeň  -  28. 11. 2017 - utorok o 17.00 hod.

 • Návšteva Prírodovedného múzea

  Dňa 9.11.2017 navštívili žiaci 7.A Prírodovedné múzeum, kde sa zúčastnili v rámci Týždňa vedy a techniky na prednáške doc. RNDr. Vladimíra Baleka, CSc. o gravitačných vlnách a čiernych dierach a tiež na výstave Zázrak prírody: Príbeh života na Zemi, Biodiverzita a Klenoty Zeme. Foto tu

 • Návšteva Native Speakera - Englishone

  Dňa 10.11.2017 navštívil Jacob Roseman z Oxfordu hodiny anglického jazyka v triedach 5.B, 6.A a 7.A v rámci programu Englishone, do ktorého sa žiaci daných tried aktívne zapojili, vypracovali požadovaný počet úloh a získali benefit - Native Speaker na škole. Foto tu

 • Milión detí sa modlí ruženec v TV Lux

  Žiaci a učitelia našej školy sa pripojili k iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Vďaka tejto aktivite sa dostali aj do relácie Krátke správy na TV Lux. Pozrite si video.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 02/63451022

Fotogaléria