• Európsky týždeň mobility

     • Milí žiaci,
      tento rok sa oficiálne prvýkrát ako škola zapájame do EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY (https://mobilityweek.eu/home/), ktorý sa koná v termíne 16.-22.9.2021. Preto Vás všetkých aj v rámci našej školy ako ZELENEJ ŠKOLY chceme inšpirovať, aby ste 17.-22.9.2021 prichádzali do školy čo najekologickejšie (teda MHD, bicyklom, kolobežkou či pešo).

      Akcia sa týka najmä žiakov 2.stupňa ZŠ a gymnázia. Na triedu, ktorej žiakom sa najviac podarí obmedziť dopravu do školy autami, čaká prekvapenie:-) Pozrite si aj motivačné video ku EURÓPSKEMU TÝŽDŇU MOBILITY 16.-22.9.2021:

     • Informácie zo Školského semafora

     • Podľa Školského semafora vydaného MŠVVaŠ s platnosťou od 13. 9. 2021 platí:

      V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok  Ag samotestu.

      Ak  je v triede žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

      Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak:

      - sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a 

      - výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny.

      Pokiaľ bude v triede 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania.

      Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

      Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

      VÝNIMKY Z KARANTÉNY

      Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      • žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),
      • plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“

       

    • Požehnanie prváckych aktoviek
     • Požehnanie prváckych aktoviek

     • Dňa 7. 9. 2021 počas prvej vyučovacej hodiny k prvákom zavítal náš školský kaplán páter Milan a požehnal im školské aktovky.  Školská taška sprevádza žiaka na každom kroku – cestou do školy, na krúžky, cvičenia.

      Do školskej tašky sa vkladajú pomôcky, zošity, učebnice, desiata. Požehnaním aktoviek do školských tašiek spoločne vložili aj spoločnú modlitbu a požehnanie, ktoré ich bude sprevádzať počas celého školského roka. FOTO TU

     • Riaditeľské voľno - oznam

     • Dňa 13. 9. 2021 bude z dôvodu  návštevy sv. otca Františka riaditeľské voľno. V tento deň budú  uzávierky v mestskej časti Bratislava - Petržalka a tiež v centre mesta a to dopoludnia aj  popoludní.  14. septembra bude riadne vyučovanie podľa platného rozvrhu.  

     • Oznam

     • Vážení rodičia, na Edupage vám prišla anketa k zisťovaniu záujmu o domáce AG samotesty. MŠ VVaŠ poskytuje zdarma na každého žiaka školy 25 ks testov. 

      Okrem tejto ankety bola rodičom iba základnej školy zaslaná anketa k zisťovaniu záujmu o kloktacie PCR testy. Tieto sú podľa pokynov MŠ VVaŠ určené iba žiakom základnej školy. Všetky testy sú zdarma. Pokyny k preberaniu samotestov a k realizácii kloktacích testov vám pošlú v priebehu týždňa triedni učitelia. 

      Bližšie informácie pre rodičov - "Povinnosti rodiča" nájdete v Školskom semafore - str. 12 

       

     • Oznam k poskytovaniu dotácie na stravu v školskom roku 2021/2022:

     • Vážení rodičia,

      od 1. septembra 2021 je ukončené plošné poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ. V súvislosti s poskytovaním dotovaných obedov v školskej jedálni v novom školskom roku 2021/2022 Vám dávame na vedomie povinnosť, ktorú je potrebné zabezpečiť pred začiatkom stravovania žiaka základnej školy, ktorému vznikol nárok na dotovaný obed.

      Nárok na dotovaný obed vzniká len na :

      -  dieťa, ktoré navštevuje základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (HN), alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ŽM),

      -  dieťa, ktoré navštevuje  ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu.

      Žiadame rodičov, ktorých deti spĺňajú vyššie uvedené podmienky, aby najneskôr do 31.7. 2021  predložili na sekretariát školy nasledovné podklady, potrebné k posúdeniu dotácie na stravu:

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v HN, alebo
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, alebo
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa - najdete tu

      Predloženie dokladov je potrebné dohodnúť telefonicky na čísle 02/38111178 alebo ich priniesť v čase úradných hodín (streda od 9.00 do 12.00 hod.)

      Dotácia na stravu sa od 1. septembra 2021 zvyšuje na 1,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno- vzdelávacej činnosti v ZŠ a odobralo stravu.

      S úctou vedenie školy

     • Zoznam pomôcok a školských potrieb do 1. ročníka ZŠ

     • Prezúvky

      Malý textilný obrúsok pod desiatu

      Peračník: 2 x ceruzka mäkká (č.2), strúhadlo, guma, nožnice s guľatým hrotom, lepidlo (vysúvacia lepiaca tyčinka)

      Pero – podľa pokynov tr. učiteľky

      Zošity žiaci dostanú.

      Pomôcky na VYV: vodové farby, stabilný pohár na vodu, guľatý štetec (tenší a hrubší), hrubý plochý štetec, handrička, plastelína, lepidlo tyčinkové, gumený obrus 60x90 cm, zásterka, farebný papier

      Pomôcky TSV: tepláková súprava, krátke športové nohavice, biele tričko, ponožky, tenisky s nešmykľavou podrážkou

    • Misionár zo Zimbabwe na našej škole
     • Misionár zo Zimbabwe na našej škole

     • V záverečnom týždni tohto školského roku navštívil našich žiakov misionár verbista, páter Kamil Kočan SVD. Pracuje v misii Zimbabwe už 9 rokov a venuje sa mladým ľuďom na univerzite. Jeho prednáška mimoriadne zaujala našich študentov a priblížil im misijný rozmer cirkvi ako aj život mladých ľudí v tejto krajine. FOTO

      Zaujímavé bolo počúvať o tom, ako žijú svoju vieru ľudia v Zimbabwe, v krajine, kde je len štvrtá generácia kresťanov, v čom môžu byť pre nás inšpiráciou, a v čom by potrebovali aj našu pomoc. Našim žiakom dal aj konkrétnu ponuku zapojiť sa do ONLINE evanjelizácie s možnosťou nadivazať kontakty s jeho študentmi v afrike.

      Nech Pán žehná pátra Kamila v jeho misii a nech vzbudzuje misionárske povolania aj na našej škole. Ak by ste si chceli vypočuť jeho prednášku a zúčastniť sa svätej omše, ktorú bude náš misionár celebrovať, tak vás pozývame 4.7.2021 (nedeľa) o 20:00 hod. do farského kostola Povýšenia sv. Kríža v Petržalke (alebo sledovať prednášku taktiež ONLINE cez youtube daliborko).

      páter Milan Toman SVD

    • Ukončenie školského roku vo farskej záhrade
     • Ukončenie školského roku vo farskej záhrade

     • V utorok 30.6.2021 dostali naši žiaci koncoročné vysvedčenie a začali pre nich prázdniny. Aj keď nás učiteľov čaká ešte nejaký ten čas v škole, predsa len sme aj my, slávnostne ukončili záver školského roku svätou omšou, ktorú celebroval páter Milan Toman SVD, vo farskom kostole Povýšenia Svätého Kríža.

      Poďakovali sme Pánovi za všetky milosti a pomoc, ktorou bdel nad nami v tomto zvlášť náročnom roku. Bol čas ďakovať ako aj oslavovať v príjemnom prostredí farskej záhrady.

      Pomaly sa už stáva tradíciou koncoročná "garden party" s pátrami verbistami, ktorí sa postarali o skvelý obed. Taktiež patrí vďaka pánovi Morochovičovi, ktorý pripravil skvelé predjedlo v podobe studených mís a šalátov, nášmu bývalému žiakovi a medikovi Petrovi Majerčákovi, ktorý obsluhoval gril, seminarostovi Dávidovi Kaniciánovi za jeho asistenciu a pomoc pri organizovaní stretnutia, ako aj všetkým kolegom. FOTO

      Nech radostný duch, ktorého sme mohli zažiť na totmo stretnutí nás napĺňa počas celých letných prázdnin. 

     • Novokňaz

     • Svätú omšu v našej školskej kaplnke odslúžil absolvent nášho gymnázia, novokňaz vdp. Mgr. Peter Repko. Prítomným udelil novokňazské požehnanie.

     • Energetické esá

     • Milí žiaci, učitelia, rodičia, finišujeme pilotný projekt ENERGETICKÉ ESÁ, ktorý súvisí s programom Zelená škola. Preto sme pre Vás pripravili na zverejnenie materiály, čo sme vypracovali (Energetický audit školy, Návrh opatrení - výstup z Energetického auditu), prezentáciu vytvorenú pre rovesnícke vzdelávanie formou interaktívneho online workshopu, informáciu a link na náš stále dostupný Live stream Deň energie odvysielaný 29.4.2021, sumarizujúci článok o projekte EE napísaný pre ROČENKU školy aj Záverečnú správu k projektu. Všetko nájdete pod odkazom PROJEKTY - Energetické esá - tu.

      Renáta Tóthová, koordinátorka"

    • Prvé sväté prijímanie
     • Prvé sväté prijímanie

     • Dnes naši žiaci tretích ročníkov pristúpili k 1. svätému prijímaniu. 

      Nech ich Boh žehná a vedie, nech láska Božia ich vždy sprevádza. FOTO

    • Čiastočné zatmenie Slnka
     • Čiastočné zatmenie Slnka

     • Prírodné divadlo, ktoré nie je možné pozorovať z nášho územia každý deň, ani nie každý rok. Objekt geografie i fyziky alebo naplnenie našej zvedavosti. Preto sme si aj u nás postrážili termín a počas piatej hodiny sme zriadili na školskom dvore malé pozorovacie miesto. FOTO

      Zváračská kukla a staré diskety (predstavte si, ešte sa našli ) robili filtre pre zvedavé deti i učiteľov. Pozreli sme si ako sa tieň Mesiaca jemne zahryzol do Slnka. Pozorovatelia naháňali spolužiakov, aby nemali kuklu na sebe dlho, lebo čas bol krátky a pozorovateľov veľa.

      Kedy nastane tento zaujímavý úkaz opäť? Najbližšie čiastočné zatmenie Slnka čaká Slovensko už budúci rok, a to 25. októbra 2022. Úplné zatmenie Slnka, ktoré budú pozorovať z územia Slovenska až potomkovia našich potomkov, nastane až v ďalšom storočí. MŠ

     • Kňazská vysviacka

     • V sobotu 12.6.2021 príjme kňazskú vysviacku náš bývalý žiak a absolvent gymnázia Peter Repko. Primičnú svätú omšu bude sláviť 13.6. v kostole Svätej Rodiny v Petržalke.

      Vyprosujeme mu Božie požehnanie, silu a zdravie pre jeho nastávajúcu kňazskú službu.

     • Deň narcisov nemôže mať pauzu

     •  

      Rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení koronavírusu, svet sa však nezastavil a je nutné venovať pozornosť aj onkologickým ochoreniam. Preto deň narcisov nemôže mať pauzu, avšak aj tento rok sa musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach.

      „Narcis, ktorý je symbolom spolupatričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou, chceme a potrebujeme odovzdať ľuďom. Vieme, že je mnoho takých, ktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projektov realizovaných Ligou proti rakovine a radi na ne prispejú.

      Opäť sme museli pristúpiť k zodpovednému riešeniu na ochranu verejného zdravia pred koronavírusom. Posledný ročník poznačil výrazný, až 75%-ný pokles výnosu zbierky, čo v nevyspytateľnom a neistom čase pandémie bolo pochopiteľné. Život však ide ďalej, žiaľ, rakovina nemá pauzu, preto pauzu nemôže mať ani naša pomoc a my veríme, že ani pomoc ľudí vo forme finančného príspevku pauzu mať nebude.“ približuje Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

      Ako môžete tento rok prispieť ?
      od 10.6. do 12.6.: exkluzívne v obchodoch Tesco - prispením do pokladničky alebo prispením cez kupóny priamo pri pokladni
      od 7.6.: 300 000 náhodne vybraných domácností na Slovensku si nájde obálku s narcisom a informáciami o možnostiach prispenia
      od 7.6. do 20.6. 2021 je možnosť prispieť prostredníctvom: • SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €) • účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454 • QR kódu • virtuálny narcis môžete získať v obline zbierke na www.dennarcisov.sk

      Ďakujeme

       

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Aj tento školský rok sa naši žiaci zapojili do recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali:
      Natália Berry Hapčová 4.C, Viktória Fendeková 4.C, Hanka Zongorová 8.A, Tamarka Fendeková Príma, Alexandra Rublíková Príma.

      V okresnom kole sa na 1. mieste umiestnila Viktória Fendeková zo základnej školy, na 2. mieste sa v prednese poézie umiestnila Tamara Fendeková z prímy a na 3. mieste v prednese prózy Alexandra Rublíková z rovnakej triedy.  Tento rok prebehlo okresné kolo v online forme, preto si nižšie môžete naše víťazky pozrieť aj vy.

       

     • Sviatok Božieho Tela

     • Každoročne vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice slávi Katolícka cirkev sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo) ako prikázaný sviatok.
      Pri príležitosti tohto sviatku si každá trieda na 1. stupni ZŠ urobila oltárik s patrónom triedy. Pri oltárikoch si žiaci uctili Eucharistiu, v ktorej je celý Kristus, Boh a človek sviatostným spôsobom prítomný v podobe chleba a vína. FOTO TU

  • Kontakty

   • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium
   • Adresa: Gercenova 10 851 01 Bratislava
   • skolasvr@gmail.com
   • 02/38111178 - kancelária tajomníčky 0917 163 071 - riaditeľka školy 0917 179 628 - zástupkyne pre ZŠ
   • IČO: 42178941
   • DIČ: 2023055617
   • Tajomník: tajomnik@svr.sk
   • Riaditeľka školy: Ing. Helena Jánošíková riaditel@svr.sk
   • Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
   • Jedáleň: jedalensvr@gmail.com c.tel. 0914109109
   • Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatra Banka
   • Školská psychologička: Mgr. Monika Ferenčíková, c.tel. 0907 902 566 psycholog@svr.sk
   • Ekonomické oddelenie: +421 907 611 930
   • ŠKD: +421 917 912 999
  • Prihlásenie