• Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)

    • Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov     +
     Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej
     rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na
     život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako
     140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim
     miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo
     vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého
     životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie
     sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu.
     Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť
     bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú
     sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie
     problémov a líderstvo.


     Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk
     Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

     Program DofE na Spojenej škole Svätej Rodiny

     V tomto školskom roku majú prvýkrát študenti našej školy možnosť zapojiť sa do medzinárodného programu
     Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (skrátene DofE). Tento program je určený pre mladých od 14-24
     rokov a pomáha im rozvíjať sa v oblastiach dobrovoľníctva, športu a talentu. So svojimi spolužiakmi absolvujú
     účastníci aj dobrodružnú expedíciu. Účastníci medzi sebou navzájom nesúťažia, stanovujú si vlastné ciele,
     ktoré sa snažia počas šiestich mesiacov (bronzová úroveň) splniť. Mladí ľudia na sebe pravidelne pracujú a
     zlepšujú sa v daných oblastiach tak, aby čo najlepšie splnili svoje ciele. Jedinečnosť programu spočíva v tom,
     že účastníci si stanovujú svoje ciele a aktivity na ich splnenie sami podľa svojich záujmov. Okrem
     osobnostného rastu sa účastníci zlepšujú v schopnosti zorganizovať si čas, určovať si priority a systematicky
     pracovať na splnení svojich cieľov.

     Absolvovanie programu DofE je prínosom pri uchádzaní sa o zamestnanie alebo aj pri prihlásení sa na vysokú
     školu (absolventov programu uprednostňujú aj univerzity ako Oxford alebo Harvard či Cambridge).

     V prípade záujmu o zapojenie sa do programu DofE, kontaktujte koordinátorku programu na našej škole
     Mgr. Martinu Hamadovú do 30.9.2018.

     Kontaktné osoby:
     Mgr. Martina Hamadová (martina.hamadova@svr.sk)
     Mgr. Tomáš Vasilčák (tomas.vasilcak@svr.sk)
     RNDr. Stanislava Poulová (stanislava.poulova@svr.sk)
     Mgr. Matej Machurek (matej.machurek@svr.sk)

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium
   • 02/38111178 - kancelária tajomníčky 0917 163 071 - riaditeľka školy 0917 179 628 - zástupkyne pre ZŠ
   • Adresa: Gercenova 10 851 01 Bratislava 85101 Bratislava Slovakia
   • IČO: 42178941
   • DIČ: 2023055617
   • Tajomník: tajomnik@svr.sk
   • Riaditeľka školy: Ing. Helena Jánošíková riaditel@svr.sk
   • Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
   • Jedáleň: jedalensvr@gmail.com č. tel. 0914109109
   • Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatra Banka
   • Školská psychologička: psycholog@svr.sk
   • Ekonomické oddelenie: 0917913463
   • ŠKD: 0917912999
  • Prihlásenie