• Režim dňa

    •  REŽIM DŇA V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ      

      6.30–7.50

     príchod detí do ŠKD

     voľné hry podľa výberu

      7.50 - 8.00    

     odprevádzanie detí do tried

      

     12.05   

     odpočinková činnosť

     hygiena, obed

     13.00

     odpočinková činnosť

     hygiena, obed

     14.00 – 15.00 

     rekreačná činnosť

     pobyt na čerstvom vzduchu

     15.00

      

     hygiena, olovrant

     15,10  - 15,40

     záujmová činnosť

     spoločenskovedná
     pracovno–technická

     esteticko-výchovná
     telovýchovná, zdravotná  a športová

     prírodovedná

     15,40 – 16,00      

     vzdelávacia činnosť

     príprava na vyučovanie

     16,00 – 17,00  

      

     tiché zamestnanie

     17,00 – 17,30

      

     voľné hry detí 

     .

      

     Rodičia si deti privolávajú z oddelení ŠKD sami cez komunikátor!

     Deti z ŠKD sa vyberajú od 12:00 vchodom ŠKD!

     V čase medzi 14:00 a 15:00 bývajú počas priaznivého počasia deti na školskom dvore.