• Textová podstrana

   •                                                           

    Finančný plán RZ    2018/2019:

    Okruh

    2018/2019

    plán – odhad

    skutočnosť

    Odmeny žiakom

    1.000

    209

    Poistenia – úrazové, proti krádeži

    1.800

    1.864

    Plávanie, korčuľovanie, kurz spoločenských tancov

    1.200

    1.035

    Zošity pre 1. ročník

    500

    246

    Učebné pomôcky a vybavenie tried a TV

    3.000

    3.529

    Nákup kníh do knižnice

    200

    0

    PC materiál+software, dochádzkový systém, bezpečnosť - kamery a senzory

    1.500

    2.257

    Prevádzka + opravy a údržba, maľovky tried, šatní, TV a chodieb

    5.400

    5.918

    Vložné na súťaže, organizácia súťaží, odmeny za súťaže

    1.800

    2.001

    Brigáda

    400

    608

    DHIM – školské lavice, stoličky, regály, tabule, dvere, pavilón,...

    9.000

    10.615

    Altánok-základy, schodisko ŠKD

    1.500

    1.858

    Mikuláš, MDD

    1.300

    1.183

    Dielňa, výsadba, postrek, úprava šk. areálu

    2.500

    3.375

    Drobné nákupy do tried (far. papiere, kanc. pomôcky, ...)

    1.000

    146

    Minolta – farebná kopírka 2x + 2x ČB

    9.000

    10.910

    Poplatky banka

    150

    205

    Iné (autobus. doprava na výlety, vstupenky, notár, poštovné, účtovníctvo, predplatné časopisov, občerstvenia a strava hostí, ...)

    5.000

    6.939

    Detské ihrisko

    4.000

    5.000

    Spolu

    50.250

    57 898