• Vyúčtovanie RF za šk. rok 2019/2020

    •       

     Plán a vyúčtovanie Rodičovského fondu 

          
                                        za  šk. rok 2019/2020:      
            
            
     Okruh plán – odhad  skutočnosť  
     Riaditeľské odmeny žiakom za výborný prospech 1 000,00 € 752,00 €  
     Poistenia – úrazové, proti krádeži 2 300,00 € 2 246,00 €  
     Plávanie, korčuľovanie, kurz spoločenských tancov 1 200,00 € 0,00 €  
     Zošity pre 1. ročník 500,00 € 494,00 €  
     Učebné pomôcky a vybavenie tried a TV 3 000,00 € 1 329,00 €  
     Nákup kníh do knižnice 200,00 € 0,00 €  
     PC materiál+software, dochádzkový systém, bezpečnosť - kamery a senzory 2 000,00 € 424,00 €  
     Prevádzka + opravy a údržba, maľovky tried, šatní, TV a chodieb 7 000,00 € 2 223,00 €  
     Vložné na súťaže, organizácia súťaží, odmeny žiakom za súťaže 2 000,00 € 2 014,00 €  
     Občerstvenie - brigáda, pre birmovancov, na súťaže 500,00 € 772,00 €  
     DHIM – školské lavice, stoličky, regály, tabule, dvere, pavilón,... 10 000,00 € 12 575,00 €  
     Prerobenie učebne chémie na kmeňovú triedu a úpravy v učebni fyziky 2 000,00 € 2 110,00 €  
     Prerobenie učebne Informatiky 2 000,00 € 0,00 € realizované v šk. r. 2020/2021
     Mikuláš, MDD 1 000,00 € 306,00 €  
     Dielňa, výsadba, postrek, úprava šk. areálu 2 500,00 € 3 407,00 €  
     Drobné nákupy do tried (far. papiere, kanc. pomôcky, fixky,...) 1 000,00 € 1 048,00 €  
     Minolta – farebná kopírka -  (spotebný materiál a prenájom) 10 000,00 € 11 122,00 €  
     Poplatky banka 250,00 € 498,00 €  
     Iné (autobus. doprava na výlety, vstupenky, notár, poštovné, účtovníctvo, predplatné časopisov, občerstvenia a strava hostí, ...) 6 000,00 € 3 596,00 €  
     Oprava betónového ihriska (pri multifunkčnom ihrisku)  5 000,00 € 5 000,00 €  
     Spolu 59 450,00 € 49 916,00 €  
            
     Predpokladané príjmy: 44.550 €      
     2%  – zatiaľ k 31.8.2020     5.740 €,   Dary - 5.000 €       
     Príspevky rodičov – 33.810 €      
            
     Výška príspevku v šk. r. 2020/2021 je na šk. rok: 55 € na 1 dieťa, 85 € na 2 deti, 95 € na 3 a viac deti, 
     platiť najlepšie v jednej sume (v poznámke mená všetkých detí) a jedine na účet:  
     Číslo účtu RZ: 2664 744 001/ 1100 Tatra banka  IBAN SK03 1100 0000 0026 6474 4001  

                       

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium
   • Adresa: Gercenova 10 851 01 Bratislava
   • skolasvr@gmail.com
   • 02/38111178 - kancelária tajomníčky 0917 163 071 - riaditeľka školy 0917 179 628 - zástupkyne pre ZŠ
   • IČO: 42178941
   • DIČ: 2023055617
   • Tajomník: tajomnik@svr.sk
   • Riaditeľka školy: Ing. Helena Jánošíková riaditel@svr.sk
   • Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
   • Jedáleň: jedalensvr@gmail.com c.tel. 0914109109
   • Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatra Banka
   • Školská psychologička: Mgr. Monika Ferenčíková, c.tel. 0907 902 566 psycholog@svr.sk
   • Ekonomické oddelenie: +421 907 611 930
   • ŠKD: +421 917 912 999
  • Prihlásenie