• Naša škola je zapojená do projektu Akadémia veľkých diel od septembra 2019. Žiakov, ktorí sa do projektu prihlásili metodicky vedie a sprevádza PaedDr. Peter Lazový. 

        Bližšie info o projekte na stránke www.akademiavelkych diel.sk