•  

    Termíny maturitnej skúšky

    Ústna forma internej časti (ústne maturity):  2 týždne od nástupu do školy.

    Rozpisy jednotlivých predmetových komisií budú zverejnené  po nástupe do školy. 

    Bližšie informácie k maturitnej skúške je možné si pozrieť tu.