• Milí naši žiaci a rodičia,

    máme pred sebou neľahkú úlohu zostať doma a zvládať všetky povinnosti a  situácie, ktoré nás dennodenne čakajú. Nachádzame sa v prostredí, ktoré dôverne poznáme, ale ktoré v tomto čase obmedzenia prináša nové skúsenosti, s ktorými si nie vždy vieme poradiť.

    Možno sa potrebujete porozprávať, a utvrdiť, že nie ste v tom sami, možno potrebujete nájsť odpovede na bežné otázky vo vašom živote. Možno potrebujete počuť, ako sa dajú veci robiť ináč alebo počuť praktické rady, ako veci ohľadne školy, učiva, výchovy zvládať. Možno sa potrebujete vysporiadať s izoláciou alebo s pocitmi, ktoré na vás doliehajú. Možno vás prekonáva pocit strachu a potrebujete to zo seba dostať. Našich nezodpovedaných otázok môže byť veľa…  Preto vzájomná podpora, pomoc a pocit spolupatričnosti je to, čo nám v týchto každodenných chvíľach pomáha fungovať.  V našej škole sme vytvorili tím, ktorý sa vám v prípade vášho záujmu, bude snažiť pomôcť zvládnuť túto náročnú situáciu.  

    Sme tu pre Vás/pre Teba:) na týchto kontaktných číslach:

    Mgr. Monika Ferenčíková /školský psychológ/

    Poskytne pomoc a radu ako sa vysporiadať s izoláciou, ako "komunikovať a nezahlcovať", ako hovoriť o koronavíruse s deťmi, ako robiť veci doma "ináč", ako zvládať náročné situácie, ako pracovať s negatívnymi emóciami, čo v prípade, keď mám strach a úzkosť. Tiež poskytne poradenstvo v otázkach psychologickej intervencie detí, a pod. 

     Mgr. Katarína Kubasová (špeciálny pedagóg)

    Poskytne vám poradenstvo v otázkach ako sa učiť, ako zvládať ťažkosti s učením, poskytne pomoc v prípade roptýlenej pozornosti, pomôže vám spoznať postupy ako zvládať školské učivo, napr. "Prvá pomoc ako na čítanie", zodpovie otázky na rôzne školské témy...                           

    Milan Toman, SVD  (školský kaplán, duchovné smerovanie, vedenie) 

    • e-mail: Milan.Toman@svr.sk 
    • tel. kontakt - 0903809633
    • Konzultačný čas:
     • STREDA    13:30 – 15:30

    Je vám k dispozícii v otázkach, týkajúcich sa duchovného rozmeru osobnosti, aktívneho počúvania bežných situácií a duchovného rozhovoru či už s rodičmi alebo žiakmi.

    AKO BUDEME PRACOVAŤ?

    • prostredníctvom emailu prípadne tel. kontaktu
    • prostredníctvom virtuálneho prostredia, v prípade potreby vieme zrealizovať skupinový workshop.

    Podrobnosti Vám podáme vždy pri prvom kontakte s Vami. Pracujeme na platforme webex alebo zoom. 

    Pri stretnutiach si prosím vopred vždy dohodnite čas a deň /mailom, telefonicky/.

     Chceme zdôrazniť:

    • môže sa ozvať ktokoľvek z našej školy, kto vníma potrebu pomoci;
    • nerobíme doučovanie žiakom;
    • v prípade prihlasovania mladších žiakov, prosíme rodičov o spoluprácu.
  • Kontakty

   • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium
   • 02/38111178 - kancelária tajomníčky 0917 163 071 - riaditeľka školy 0917 179 628 - zástupkyne pre ZŠ
   • Adresa: Gercenova 10 851 01 Bratislava 85101 Bratislava Slovakia
   • IČO: 42178941
   • DIČ: 2023055617
   • Tajomník: tajomnik@svr.sk
   • Riaditeľka školy: Ing. Helena Jánošíková riaditel@svr.sk
   • Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
   • Jedáleň: jedalensvr@gmail.com č. tel. 0914109109
   • Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatra Banka
   • Školská psychologička: psycholog@svr.sk
   • Ekonomické oddelenie: 0917913463
   • ŠKD: 0917912999
  • Prihlásenie