Navigácia

Školská jedáleň

Informácie o školskej jedálni

Informácie o stravnom

Od 1. 9. 2016 sa na základe rozhodnutia Rady školy Spojenej školy Svätej Rodiny a so súhlasom Arcibiskupského školského úradu, Špitálska 7, Bratislava novým zriaďovateľom a prevádzkovateľom školskej jedálne stáva spoločnosť GLOBAL GASTRO, s.r.o. Hrachova 16/12B, 821 05 Bratislava, IČO: 46 317 287. Uvedená spoločnosť prevádzkuje školskú jedáleň už od 1. 1. 2016 a od 1. 9. 2016 sa stáva aj jej zriaďovateľom.

Číslo telefónu do školskej jedálne:  0914 109 109

Informácie k plateniu stravného:

Prvú platbu na školský rok 2017/2018 je potrebné uskutočniť v dňoch 15. - 28. 8. 2017. V prípade, že platba nebude uhradená do 28. 8. 2017, teda nenabehne na účet ŠJ do konca aaugusta,  nemôže dieťa dostať 4. 9. (prvý deň školského roka) obed, resp. až do nabehnutia platby na účet ŠJ.

Číslo účtu v ČSOB - IBAN: SK17 7500 0000 0040 2259 1292

Suma za mesačné stravné:

1. stupeň: 29,20 €  (1.-4. ročník)

2. stupeň : 31,00 € (5. – 9. ročník, resp. príma – kvarta)

3. stupeň : 33,40 € (kvinta – 3.AG)

Cena obedov: 1. stupeň - 1,46 €, 2.stupeň - 1,55 €, 3. stupeň - 1,67 €.

Pri platbe stravného je nutné zadať variabilný symbol žiaka a účel platby – jej popis - meno žiaka a trieda - ročník. Variabilné symboly pre nových žiakov (1. ročník ZŠ) sú zverejnené na dverách školy od 11. 8. 2017. Piataci, ktorí prechádzajú do prímy na gymnáziu majú nové variabilné symboly. Platby za súrodencov je možné po dohode uhrádzať jednou sumou - pod jedným VS, to je treba vybaviť v kancelárii p. vedúcej ŠJ osobne.

Stravovací systém si vyžaduje platbu stravného dopredu (do konca augusta musí  byť uhradená platba na september, do konca septembra na október, atď...) mesačne formou trvalých príkazov (TP), alebo prostredníctvom Internet bankingu. Pravidelný stravník má uhradiť 10 platieb za školský rok. Platba poštovou poukážkou nie je možná!

Je potrebné si uvedomiť, že prevod peňazí medzi bankami trvá niekedy až dva pracovné dni, z toho dôvodu Vás žiadame o včasné zasielanie úhrad.

Platba vložením peňazí do pokladne v banke nie je možná!!!

V mesiacoch jún a júl je nutné platbu stravného zrušiť! Poslednú platbu je potrebné vykonať do 25. mája v kalendárnom roku (je to platba za jún). Maturanti môžu mať poslednú platbu 25. apríla, pokiaľ sa nebudú stravovať do konca júna.

Preplatok stravného – vyúčtovanie sa robí na konci školského roku. Nízke preplatky sú prevedené do nasledujúceho školského roku.

Stravníci sa preukazujú vo výdajni stravy priložením čipového kľúča ku zariadeniu, ktoré ohlási vydávajúcemu kuchárovi, či je daný stravník prihlásený v ten deň na stravu a má zaplatené, druh a veľkosť porcie. Čipový kľúč je potrebné zapožičať v kancelárii vedúcej ŠJ školy – 5 €, prípadne, pokiaľ má žiak svoj vlastný (napr. od brány), môže ho použiť aj na odber stravy, je však nutné ho vopred registrovať vedúcej ŠJ.

Zapožičať za zálohu 5 € čipový kľúč bude možné v pracovné dni od 24. 8. 2017 v čase od 8,00 do 14,00.

Stratu čipového kľúča je potrebné neodkladne nahlásiť vedúcej ŠJ z dôvodu zablokovania odberu neoprávnenou osobou. Tiež je nutné zakúpiť ihneď nový čip. Pôvodný čip bude potom automaticky zablokovaný na odber stravy.

Žiakom, ktorí ukončia školskú dochádzku, po vrátení čipového kľúča bude vrátených 5,- eur (samozrejme, ak čipový kľúč nebude poškodený).

Odhlášky obedov sa vykonávajú cez do 730 hod. v daný deň prostredníctvom IZK  (internetovej žiackej knižky) alebo telefonicky na čísle 0914 109 109. Prístupové údaje pre IZK si môžete vyžiadať mailom na tajomnik@svr.sk, respektíve ich zákonný zástupca nového žiaka dostane v prvý vyučovací deň.

Ak žiak odchádza zo školy počas školského roka, alebo preruší stravovanie, je vždy potrebné odhlásiť stravu!!

Školské výlety, lyžiarsky výcvik, ŠVP, choroba a iné: Je povinnosťou stravníka (zákonného zástupcu) odhlásiť sa zo stravy vo vlastnom záujme, neodhlásená strava bude započítaná tak, ako keby bola vydaná.

V prípade neprítomnosti v škole posledné 3 dni pred vianočnými a letnými prázdninami, prosíme odhlásiť tieto obedy 3 dni pred stanovenými prázdninami.

11) Výdaj obedov je od 12.10 do 14.10 hod.

 

Kontakt na p. vedúcu ŠJ: 0914 109 109 (tel. číslo bude prístupné až od 24.8.2017).

Bratislava, august 2017

Vedúca ŠJ, p. Kobeščáková

Všetky tieto informácie sa nachádzajú aj na www stránkach školy.

Noví žiaci – variabilné symboly pre stravovanie:

 

ZŠ:

Priezvisko a meno

Variabilný symbol

Abaffyová Lujza

05004714

Ács Alexander

05004666

Bábel Branislav

05004791

Banásová Alexandra

05004654

Barancová Katarína

05004662

Baranec Richard

05004660

Bárdošová Petra

05004757

Batovičová Saskia

05004695

Bezák Alex

05004495

Bezák Marcus

05004496

Bojnanská Viktória

05004770

Brestovanská Ema

05004674

Budiač Andrej

05004651

Bujňačeková Tereza

05004652

Čižmáriková Sofia

05004691

Ďalogová Anna Mária

05004818

Domonkošová Ema

05004753

Dömösová Nela Katarína

05004716

Dysko Dávid

05004777

Eibenová Laura

05004586

Farkašová Lea

05004731

Farská Sandra

05004758

Feldinszki Dominik

05004750

Fendeková Viktoria

05004697

Filakovský Dávid

05004501

Fuseková Melanie Mária

05004734

Gajewská Viktória

05004650

Golembiovská Linda Sofia

05004667

Guštara Matej

05004693

Hanusová Katarína

05004785

Hapčová Natália Berry

05004744

Haško Adam

05004502

Herman Peter

05004766

Hodál Michal

05004804

Hodálová Terézia

05004805

Holéci Juraj

05004473

Horváthová Sofia

05004469

Hrnčárová Klára

05004764

Hrončo Timon

05004715

Hunáková Klaudia

05004672

Chudý Patrik

05004483

Ivanovičová Hana

05004723

Jadamec Klára

05004684

Jurčo Martin

05004474

Káčerová Hana

05004741

Kardelisová Lia

05004787

Kardoš Timotej

05004814

Kardošová Alexandra

05004813

Kazík Šimon

05004664

Kerekešová Nina

05004752

Kováč Adam

05004812

Krajčovič Peter

05004784

Krišťák Timotej

05004808

Krišťáková Aneta

05004807

Krištof Markus

05004728

Krištof Tamara

05004810

Kružliaková Katarína

05004769

Křenková Natália

05004673

Lakyová Natália

05004746

Machajdíková Zuzana

05004668

Matejová Emma

05004670

Matulová Vanda

05004700

Melová Kristína

05004669

Molčanová Sára

05004817

Naď Ján

05004696

Nižňanský Viktor

05004703

Novák Marek

05004658

Novotná Lea

05004732

Onderik Samuel

05004756

Oravčík Juraj

05004755

Oravčík Matúš

05004742

Pápay Jakub

05004709

Pípa Michal

05004811

Piršel Michal

05004772

Podhradská Alica

05004710

Ponošová Dominika

05004749

Poul Viliam

05004484

Preisach Maroš

05004712

Prok Lukáš

05004722

Proková Paulína

05004721

Račák Patrik

05004780

Seewald Jakub

05004682

Semík Lukáš

05004815

Sláviková Michaela

05004675

Strnádová Tamara

05004655

Sůvová Paulína

05004793

Szabová Vanessa

05004788

Šiller Marco

05004754

Šimoňák Jozef

05004768

Šimončič Richard

05004649

Šimončičová Sandra

05004701

Šperger Matúš

05004656

Šuška Dominik

05004678

Tarajová Barbora

05004724

Tišťan Tibor

05004730

Tomčišáková Tamara

05004702

Unger Gregor

05004786

Vachna Michal

05004688

Vargová Daniela

05004683

Veleba Jakub

05004816

Veleba Oskar

05004748

Verčeková Laura

05004735

Vician Benjamín

05004595

Vido Juraj

05004738

Višňanská Laura Sarah

05004704

Viteková Lillien

05004663

Voráková Šarlota

05004539

Žiaková Karolína

05004699

 

Gymnázium - Príma:

Priezvisko a meno

Variabilný symbol

Barborák Adam

89402721

Bedőcs David

89402722

Budiačová Vladimíra

89402724

Ferenčík Tadeáš

89402790

Hajdin Dominik

89402728

Hodálová Miroslava

89402771

Chmarová Laura

89402730

Janíček Andrej

89402731

Košecká Slávka

89402734

Košíková Terézia

89402735

Košinárová Kristína

89402777

Košťál Ľuboš

89402736

Kristová Laura

89402785

Kružliaková Barbora

89402737

Kubicová Veronika

89402738

Masný Martin

89402740

Pappová Tiffany

89402744

Poláček Viktor

89402760

Porubec Jakub

89402745

Rakús Martin

89402746

Sepši Richard

89402748

Schuster Sofia

89402774

Svitaň Daniel

89402765

Štofková Simona

89402753

Tomaník Oliver

89402754

Tomšíková Hanka

89402775

Tóthová Elena

89402755

Tulek Jakub

89402772

Vachula Tomáš

89402767

Vargovčík Matej

89402757

 

Potreby pre žiakov 1. ročníka ZŠ:

Ceruzky HB č. 2 – 3 ks

Mäkká guma 1 ks

obyčajné pastelky

2 plniace perá + sada bombičiek

pravítko max. 30 cm

Obaly na zošity – podľa zošitov

Pomôcky na Tv: – vrecúško, cvičky s bielou podrážkou, biele ponožky, biele tričko, tepláková súprava

Pomôcky na Vv, Pv, vrecúško na Vv: guľatý štetec, plochý štetec, handrička, farebné papiere, vodové farby, plastelinu, nožničky, lepidlo, voskovky, prezúvky + vrecko (podpísané), uterák – s menovkou, vreckovky, obrúsok na lavicu pod desiatu

Zošity žiaci 1. ročníka dostanú.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
    Gercenova 10
    851 01 Bratislava
  • 02/63451022

Fotogaléria