• Duchovný program pre žiakov katolíckych škôl

     • Združenie katolíckych škôl Slovenska oganizuje pre  všetkých žiakov a rodičov nasledovný duchovný program:

      Pondelok 18. 5. o 16.00 (P.  Mgr. Ing. Jozef Garaj CM), zamyslenia nad úryvkami zo Svätého Písma sú určené primárne pre mladých vo veku 13-18 rokov. 

      Svätý ruženec - 19. 5. utorok o 16.00 (páter Milan Toman, SVD)

      Svätá omša - štvrtok 21. 5 o 16.00  - celebrant  Mons. Jozef Haľko, biskup. V tento deň je sviatok Nanebovstúpenia Pána.

      Internetové vysielanie bude prebiehať z kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave

      Počúvanie Slova z Kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave, farnosť Bratislava - Prievoz v Ružinove.

      Sv. omšu a ruženec je možné sledovať na webe zkss.sk alebo na Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

     • Oznámenie o neklasifikovaných predmetoch

     • Na základe Usmernenia MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných a stredných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6. 4. 2020 a rozhodnutia pedagogickej rady online zo dňa 16. 4. 2020 budú v Spojenej škole Svätej Rodiny neklasifikované nasledovné predmety:

      1. stupeň základnej školy: hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, pracovné vyučovanie, informatická výchova, katolícke náboženstvo

      2. stupeň základnej školy: hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, pracovné vyučovanie, katolícke náboženstvo

      Gymnázium hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, katolícke náboženstvo.

      Všetky ostatné predmety budú na záverečnom hodnotení za 2. polrok 2020 riadne klasifikované -  slovne, známkou alebo kombinovane.

      V Bratislave, 20. 4. 2020                                          Ing. Helena Jánošíková, riaditeľka školy

     • Výzva k online cvičeniu

     • Ide o pokus vytvoriť historicky najväčšiu online hodinu telesnej a športovej výchovy a pridať sa tak k vytvoreniu svetového rekordu. Hlavnou myšlienkou tohto online podujatia je prostredníctvom 30-minútového cvičenia zjednotiť celý svet. Stačí sa pridať na stránku podujatia, v stredu 22.apríla o 14:30 byť online a zacvičiť si spolu s cvičiteľkou a športovými priateľmi z celého sveta. (cvičenie bude skôr jednoduchšie a v tzv. basic english)
      Stránka podujatia:  On-line PE | The World Record
      Zostaňme aktívni aj keď sme doma 🙂

   • Kontakty

    • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium
    • Adresa: Gercenova 10 851 01 Bratislava
    • skolasvr@gmail.com
    • 02/38111178 - kancelária tajomníčky 0917 163 071 - riaditeľka školy 0917 179 628 - zástupkyne pre ZŠ
    • IČO: 42178941
    • DIČ: 2023055617
    • Tajomník: tajomnik@svr.sk
    • Riaditeľka školy: Ing. Helena Jánošíková riaditel@svr.sk
    • Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
    • Jedáleň: jedalensvr@gmail.com c.tel. 0914109109
    • Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatra Banka
    • Školská psychologička: Mgr. Monika Ferenčíková, c.tel. 0907 902 566 psycholog@svr.sk
    • Ekonomické oddelenie: +421 907 611 930
    • ŠKD: +421 917 912 999
   • Prihlásenie