• BRIGÁDA

     • 6. 10. 2018 v sobotu od 9.00 hod. sa uskutočnila brigáda na  úprave školského areálu a priestorov školy. Všetkým rodičom a žiakom, ktorí si našli čas a prišli  pomôcť ďakujeme. Každá takáto pomoc je pre školu veľmi potrebná a aj týmto spôsobom prejavujeme náš záujem o prostredie,  v ktorom žijeme. FOTO TU

     • Európsky deň jazykov

     • 26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorého cieľom  je upozorniť na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov. Pri príležitosti tohto dňa sme si aj v našej škole pripravili krásny program, kde nám triedy 3. a 4. ročníka predstavili rôzne krajiny Európy, priblížili nám ich jazyk a rôzne zaujímavosti týchto krajín. Vypočuli sme si ruštinu, poľštinu, češtinu, nórčinu, francúzštinu, bulharčinu, ukrajinčinu i španielčinu. Žiaci 1. a 2. ročníka si Európsky deň jazykov pripomenuli rôznymi aktivitami vo svojich triedach. Vďaka našim šikovným žiakom a pani učiteľkám sme si z tohto dňa odniesli veľa poznatkov, zážitkov i dobrej nálady.

       

       

     • Púť do Šaštína

     • Dnes (21.9.2018) sa žiaci 5.ABC spolu s učiteľmi zúčastnili púte katolíckych škôl do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Spoločne s otcom arcibiskupom Mons. S. Zvolenským sme sa modlili za seba, našu školu, naše rodiny a za dar odpustenia a zmierenia. (sl)

     • Príspevky do Rodičovského združenia

     • Príspevky do Rodičovského združenia

      Rodičovské združenie – príspevok:

      Číslo účtu v Tatrabanke: 2664744001/1100, IBAN SK03 1100 0000 0026 6474 4001

      Pokiaľ je jedno dieťa v škole – ročný príspevok je 50€, v prípade dvoch súrodencov 80€, v prípade troch a viac detí je príspevok 90€. Príspevky prosíme uhrádzať prevodom na účet s poznámkou mien detí a ich tried. Príspevky je možné uhrádzať polročne. Ďakujeme.

      Rodičovské združenie je riadne zaregistrované občianske združenie, ktoré má účtovníctvo a podáva daňové priznanie.

     • Rodičovské združenie

     • Pre ZŠ 2. stupeň (ročníky 5. - 9.) dňa 10. 9. o 17.00 hod.

      Pre 1. stupeň ZŠ (ročníky 1. - 4.) dňa 11. 9. 2018 o 17.00 hod. Program rodičovského združenia - voľba zástupcov do rady rodičov a rady školy a informácie k začiatku školského roka.