Navigácia

Info

Vážení rodičia,

na základe vzdelávacieho poukazu, ktorý Vaše dieťa dostane v škole,  ho môžete prihlásiť na krúžok, o ktorý máte  záujem.  Na vzdelávací poukaz je možné prihlásiť dieťa iba na jeden krúžok.  Tento krúžok je bezplatný.  V prípade, že máte záujem o viac krúžkov,  tieto sú už spoplatnené sumou 40€ ročne. Krúžok je potrebné zaplatiť na účet školy a priniesť o tom  bankový výpis (stačí mailom) do poznámky je potrebné zadať priezvisko žiaka, triedu a názov krúžku!

Účet školy pre tieto účely je: SK30 3100 0000 0040 0117 2427.

Všetky krúžky (aj tie, ktoré sú organizované obč. združeniami) budú prebiehať v našej v škole v určenom čase.

Krúžky pre žiakov 1. stupňa  na vzdelávací poukaz (organizované školou):

 1. Šikovné ruky 1 – Mgr. Tomková - 1. – 4. ročník – streda od 14.30 – 16.30
 2. Šikovné ruky 2 – Mgr. Tomková - 1. – 4. ročník – štvrtok 14.30 – 16.30
 3. Učíme sa volejbal – Mgr. Sidivárová – 1. – 4. ročník – streda 16.00 – 17.30 – veľká telocvičňa
 4. Spievajúca rodinka – Mgr. Podskočová– 1. – 4. ročník  - pondelok 14.30 – 16.30
 5. (čí)TAM – chcem lepšie čítať – Mgr. Tandarová – 3. a 4. ročník – pondelok 14.30-16.00
 6. Akrobatický rock and roll (športovo – tanečný krúžok) – 1., 2. ročník Mgr. Vasilčák  - pondelok 14.30 – 16.00 hod. (malá telocvičňa)
 7. Akrobatický rock and roll  (športovo – tanečný krúžok) –  3., 4., 5., 6. ročník Mgr. Vasilčák  - streda 14.30 – 16.00 hod. (malá telocvičňa)
 8. Loptové hry – hádzaná – 1. a 2. ročník dievčatá - pondelok 14.00 – 15.30 (veľká telocvičňa)
 9. Loptové hry – hádzaná – 1. a 2. ročník chlapci - utorok 14.00 – 15.30 (veľká telocvičňa)

Krúžky pre žiakov 2. stupňa  a gymnázia  na vzdelávací poukaz (organizované školou):

 1. Futbal – Mgr. Moštenan – 5., 6., 7. ročník, príma, sekunda, tercia – streda – 14.30 -16.00
 2. Kruhový tréning  Crossfit - Mgr. Vasilčák – od 13 rokov – štvrtok 14.00 – 16.00
 3. Akrobatický rock and roll  (športovo – tanečný krúžok) – 5., 6.  ročník Mgr. Tomáš Vasilčák  - streda 14.30 – 16.00 hod. (malá telocvičňa)
 4. Spevácky krúžok – Mgr. Hamadová  - 6. – 9. roč., gymnázium - pondelok 14.15 – 15.45
 5. Zem je naše ihrisko (geocaching nie je len hra) – Mgr. Švirlochová – 2. stupeň a  gymnázium – streda 14.30 - 16.00
 6. Všetkými desiatimi (strojopis) – PaedDr. Lazový -  od 12 rokov – streda – 14,00-15,00
 7. Robotické súťaže– Mgr. Pašuth – od 12 rokov - štvrtok 14.00 – 16.00
 8. Cvičenia zo SJL – príprava na prijímačky – Mgr. Hamadová – 9. ročník – pondelok 7.20 – 8.10
 9. Cvičenia z MAT – príprava na prijímačky – Mgr. Nagyová – 9. ročník – štvrtok 7.20 – 8.10
 10. Turistický krúžok – Mgr. Halajová –  8., 9. ročník, tercia a starší - čas bude určený po dohode
 11. Biblický krúžok – Mgr. Hamadová  – štvrtok 7,30 – 8,15
 12. Sociálna angažovanosť – Mgr. Boszkosová – od 15 rokov – po dohode
 13. Základy šitia s ihlou a šijacím.strojom – Mgr. Kotuličová – od 5. ročníka ZŠ – štvrtok 14,00 -16,00
 14. CISCO – sieťová akadémia – Mgr. Pašuth , Mgr. Machurek – od 15 rokov – streda 14,00 – 16,00

____________________________________________________________________________________________________

Okrem uvedených krúžkov (ktoré sú na vzdelávací poukaz) máte možnosť v prípade Vášho záujmu prihlásiť Vaše dieťa aj  na záujmovú činnosť, ktorá je plne hradená  rodičmi.  Tieto krúžky organizujú na našej škole občianske združenia a prihlásiť sa na uvedené krúžky je potrebné telefonicky alebo elektronicky na uvedených webových adresách.

Skauting – kontakt:  klara.vlckova30@gmail.com , 0915 472 345 – prijímajú nové len dievčatá z 3. a 4. ročníka – streda 15.30 – 17.00

Šachová akadémia  - šachový krúžok  -  každý štvrtok od 14.30 – do 15.30.  Bližšie informácie a kontakt:  sachovaakademia@gmail.comwww.sachovaakademia.sk

Tvorivé stavebnice LEGO – 1. – 4. ročník – štvrtok – 14.00 – 15.00 a 15.30 – 16.30,

info na: www.tvorivestavebnice.sk

Kurz: Florbal (8 - 15 rokov) - https://benitim.sk

Celoročný zážitkový kurz florbalu je vhodný pre deti od 6 do 12 rokov a je vedený špecializovanými trénermi s praxou.

Kurz prebieha 1x týždenne v čase: piatok 15:00 - 16:00

Kurz: Futbal (7 - 10 rokov)  - https://benitim.sk

Celoročný zážitkový kurz futbalu je vhodný pre deti od 6 do 12 rokov a je vedený špecializovanými trénermi s praxou.

Kurz prebieha 1x týždenne v čase: piatok 14:00 - 15:00

Kurz: Gymnastika (6 - 7 rokov)  -https://benitim.sk

Celoročný zážitkový kurz gymnastiky je vhodný pre deti od 6 do 15 rokov a je vedený špecializovanými trénermi s praxou. Gymnastika pozitívne vplýva na správne držanie tela, rovnováhu, je vhodným doplnkom pri liečení plochých nôh, preto je mimoriadne vhodným kurzom pre všetky deti bez rozdielu fyzických daností.

Kurz prebieha 2x týždenne v čase: utorok a štvrtok 14:30 - 15:30

Kurz: Gymnastika (8 - 15 rokov) - https://benitim.sk

Celoročný zážitkový kurz gymnastiky je vhodný pre deti od 6 do 15 rokov a je vedený špecializovanými trénermi s praxou. Gymnastika pozitívne vplýva na správne držanie tela, rovnováhu, je vhodným doplnkom pri liečení plochých nôh, preto je mimoriadne vhodn

Kurz prebieha 2x týždenne v čase: utorok a štvrtok 15:45 - 16:45

Kurz: ŠPORTmaniak (6 - 10 rokov) - https://benitim.sk

Jedinečný zážitkový športový program, v ktorom deti pod vedením profi-trénerov trénujú počas roka 12 športov. To im umožní vybrať šport, ktorý im je najbližší a najprirodzenejší. V kurze sa deti delia na skupiny podľa veku a skúseností so športom.

Kurz prebieha 2x týždenne v čase: pondelok 16:00 - 17:00 a piatok 14:30 - 15:30

Prihlasovanie a bližšie informácie: https://benitim.sk

BENITIM – BENI klub, o. z., Prešovská 38/B, Bratislava, benitim@benitim.sk, 0940 825 532, www.benitim.sk

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 02/63451022

Fotogaléria