• Vyrobiť si vlastnú pizzu

     •  
      si mohli žiaci 6.B. Každý si vyskúšal celý proces od prípravy cesta až po poskladanie krabice a samozrejme zjedenie svojho výrobku. Nazbierať v jesennom zbere  papiera najviac z celej školy sa rozhodne oplatilo. Skúsime vyhrať aj na jar. Alebo nás niekto predbehne? MŠ a 6.B  FOTO

     • Výroba adventných vencov

     • pozývame rodičov i žiakov, ktorí si chcú vyrobiť vlastný adventný veniec, aby prišli do vestibulu školy vo štvrtok 28.11. o 15.00 hod. K dispozícii bude čečina, potrebné je priniesť si sviečky a materiál na zdobenie.

     • Dejepis "trochu" inak

     • Dňa 12.11.2019 sa pre študentov 6. ročníka uskutočnila zaujímavá prednáška s názvom  "Príbehy starého otca s historickým bádaním". Pán Štefan Vidlička - rodák z obce Bučany,  nás svojím pútavým rozprávaním previedol jednotlivými obdobiami praveku, bližšie priblížil prácu archeológa počas archeologického výskumu. Študentov zaujal  autentickými artefaktami západnej lineárnej keramiky, lengyelskej kultúry, či kostenými ihlami, klinovým písmom na hlinenej tehličke z Babylonu a množstvom ďalších ukážok. Poukázal aj na genealogické postupy pri tvorbe vlastných "rodokmeňov". FOTO

     • Testovanie 5

     • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (Núcem) bude v školskom roku 2019/2020 realizovať celoslovenské testovanie žiakov 5 ročníka ZŠ., ktoré sa uskutoční  20.novembra 2019(streda).  Žiaci budú testovaní z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

     • Týždeň vedy a techniky

     • V rámci týždňa vedy a techniky sa žiaci 1. stupňa našej školy zúčastnili medzinárodnej interaktívnej výstavy - Mesto robotov. Žiaci si vyskúšali ovládanie robotov pomocou emócií, inteligentné zrkadlo, ktoré uhádne náladu, zariadenie na pohybovanie objektami silou mysle. Tiež sa mali možnosť ocitnúť vo virtuálnej realite, pozrieť si divadlo robotov a mnoho ďalších zaujímavých technológii budúcnosti. FOTO

     • Druháci v laboratóriu

     • Môžu sa druháci z prvého stupňa zúčastniť vyučovania chémie na strednej škole? Nie je to bežné, ale možné to je. FOTO


      Druháci z 2. B sa v prvý novembrový týždeň zúčastnili výskumnej výpravy do laboratória a na celé jedno dopoludnie sa z nich stali výskumníci – vedátori. Hľadali a skúmali, zisťovali a vyhodnocovali rozličné experimenty. Nerobil im problém orientovať sa v petriho miskách, lakmusových papierikoch, kadičkách a skúmavkách. Pokusy s krycím názvom „Bystrí gurmáni“ obsahovali odpovede na otázky, v ktorom ovocí a zelenine sa vyskytuje vitamín C najviac, či džúsy obsahujú rovnaké množstvo vitamínu ako čerstvé ovocie a po ktorom riedení sa stratí vôňa, prípadne farba z pôvodného roztoku. Všetkými pokusmi ich sprevádzali dve milé pani vedkyne, ktoré im predstavili aj Dr. Bubblera a jeho šikovných pomocníkov, bez ktorých by pokusy nemohli realizovať.


      Celý program bol pripravený na základe projektu Kids′ Lab Hókus – Pókus, ktorý je zameraný na podporu vzdelávania v oblasti prírodných vied pomocou experimentov. Za všetkým stojí chemická spoločnosť BASF, ktorá vyvinula projekt spoločenskej zodpovednosti Kids′ Lab a založila prvé detské laboratórium v Nemecku. Od roku 2011 je detské laboratórium aj na Slovensku.

       

     • Duchovná obnova 8.A

     • Nádherný čas prežili naši ôsmaci 6.-7.11 na duchovnej obnove v Rači. Ďakujeme pátrovi Milanovi za jeho vedenie a program, ktorý nám pripravil. Viac takýchto dní! FOTO

     • Chemreaction

     • V rámci týždňa vedy a techniky sa triedy kvinta a sexta zúčastnili dňa 5.11. exkurzie Chemreaction 2019 na Fakulte Chemických a Potravinárskych Technológií STU, kde si vypočuli prednášku o chemických haváriách a možnostiach ich prevencie a navštívili chemické laboratóriá rôznych katedier, pričom sa oboznámili s rôznymi možnosťami štúdia na fakulte

     • Prednáška pre rodičov

     • Dňa  6. 11. 2019 o 17.00 (v stredu)  sa v zborovni  uskutoční prednáška pre rodičov na tému: Kľúčové piliere výchovy dieťaťa - budovanie základných návykov detí. Prednáška je určená najmä pre rodičov žiakov 1. a 2.ročníka ZŠ, ale aj pre všetkých,  ktorých daná téma zaujíma.   Vstup je voľný.

      Obsahom prednášky sú:

      • Základné charakteristiky vo vývoji dieťaťa vo veku 6 - 7 rokov
      • Výchovné rámce - ktoré to sú?  na čo pamätať pri výchove našich detí? 

      Základné návyky u detí - poriadok, hygiena, spánok, jedlo - ako ich budovať? Prečo sú dôležité?  Ako tieto návyky  dieťaťu (a nielen jemu) pomôžu nielen doma, ale aj v škole, keď ich má vybudované.

      Prednášajúca:  Mgr. Gabriela  Burianková

     • Týždeň zdravej výživy

     • Zdravá výživa je téma, na ktorú sa žiaci nášho 1.stupňa zamerali z každej stránky. Cez zdravé raňajky a desiatu, na ktorú boli pozvaní aj rodičia, cez rôzne triedne besedy, pracovné listy a aj výtvarné práce. V prváckych triedach zachovali heslo "V zdravom tele, zdravý duch" a zatancovali si ovocný rokenrol a tiež si zaspievali ovocné pesničky. FOTO

     • Stolný tenis

     • Naši žiaci obsadili 2.miesto v okresnom kole v stolnom tenise.

     • S OLO do ZOO

     • Brány našej bratislavskej ZOO sa koncom septembra otvorili i pre našich druhákov. Akcia sa uskutočnila vďaka podujatiu S OLO ZADARMO V ZOO, ktoré je prvým podujatím 8. Ročníka projektu Olománia v tomto roku. Za symbolické vstupné,  v podobe mrkvy, jabĺčka, či inej zeleniny, alebo ovocia pre zvieratká,  mohli deti navštíviť a spoznávať rôzne druhy živočíchov a nahliadnuť tak do ich života v ZOO. FOTO TU

     • Prvácka pasovačka

     • Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, vecí, povinností, pravidiel... Aby deťom zostala na tento čas pekná spomienka, naši druháci ich koncom septembra pozvali na návštevu do svojich tried a slávnostne ich prijali do žiackeho stavu. Pripravili si krátky kultúrny  program i úlohy, ktoré malí žiaci s nadšením plnili. Zložili slávnostnú prísahu, pri ktorej sa zaviazali svojim učiteľom, vychovávateľom, ale i súputníkom, že budú všetky svoje prvácke povinnosti  robiť s láskou a s plným nasadením, budú používať slová múdro, vážiť si seba i druhých. Vyvrcholením  bolo samotné pasovanie detí za našich žiakov, ktoré sprevádzal hlasný potlesk. Všetci im prajeme, aby sa im počas ich školských rokov dobre vodilo. FOTO TU

     • Adorácia rodín za rodiny

     • Naša škola sa dňa 18. 10. 2019 zapojila do celoslovenskej adorácie Modlitba rodín za rodiny. Od 8.00 hod. do 20.00 hod. prichádzali do školskej kaplnky nielen žiaci, učitelia, ale aj rodičia a starí rodičia. Krátky záznam z adorácie uviedla aj TV LUX - záznam tu (od 5:17).

     • Milión detí sa modlí ruženec

     • V piatok 18. októbra 2019 sa naši žiaci z 1.stupňa zapojili do akcie Milión detí sa modlí ruženec. Spojili svoje hlásky v jeden veľký hlas, ktorým v modlitbe svätého ruženca prosili za jednotu a pokoj vo svete. VIAC FOTO TU

     • Road show mladých vedcov

     • 15. 10. 2019 prišli do našej školy mladí vedci zo Slovenskej akadémie vied . Na hodinách biológie, fyziky a slovenského jazyka žiakom nielen vysvetľovali učivo, ale im  aj priblížili tajomstvá vedy. Foto tu.

     • 3. B na opekačke

     • V sobotu 12. 10. 2019 sme využili príjemné počasie a navštívili sme zrúcaninu hradu Pajštún z 13. storočia, ktorý sa vypína nad obcou Borinka v Malých Karpatoch. Atmosféra a opekačka  bola skvelá. Veľmi sa teším, že rodičia a deti boli touto akciou nadšení. Poobzerali sme si okolie zrúcaniny, prešli sme sa po lese a opečené špekáčky aj slaninka  nám chutili. Verím, že takýchto výletov do našej krásnej prírody bude  viac. Tr. uč. A. Sidivárová  

     • Jesenný zber papiera

     • Milí rodičia, milí žiaci, 
      jesenný ZBER PAPIERA, bude prebiehať v našej škole od 14.-18.10.2019.
      Papier noste vždy ráno od 7.45 - 8.15 ku vchodu do telocvične.
      Do zberu papiera noste noviny, časopisy, knihy bez tvrdých obalov (pevne zviazané špagátom v menších balíkoch) a tiež kartóny (zviazané zvlásť). Papier môže byť vložený aj do pevných igelitových tašiek (tak, aby z nich nevypadával).
      Zber papiera organizujeme ako škola zapojená do OLOMÁNIE firmy OLO. Ďakujeme, že sa zapojíte v čo najväčšom počte, pomôžete zachrániť veľa stromov:-) Uctime si takto aj Medzinárodný deň stromov, ktorý je 20. októbra. Kolégium Zelenej školy.

     • Adorácia rodín za rodiny

     • Milí rodičia a žiaci  školy,

      pozývame vás na chvíľu sa zastaviť
      s vďakou a prosbou pri Pánovi v Eucharistii
      v rámci celoslovenskej štafetovej adorácie rodín za rodiny,

      ku ktorej sa naša škola pridá

      18. októbra  2019

      od 8.00 do 20.00 hod.

      v kaplnke našej školy na 3. poschodí.

      Ak máte záujem zúčastniť sa adorácie, prosíme prihláste sa na  https://www.adoraciarodin.sk/a2019-10-18/