• Rodičovské združenie

     • 1. stupeň  -  27. 11. 2017 - pondelok o 17.00 hod.

      2. stupeň  -  28. 11. 2017 - utorok o 17.00 hod.

    • Návšteva Prírodovedného múzea
     • Návšteva Prírodovedného múzea

     • Dňa 9.11.2017 navštívili žiaci 7.A Prírodovedné múzeum, kde sa zúčastnili v rámci Týždňa vedy a techniky na prednáške doc. RNDr. Vladimíra Baleka, CSc. o gravitačných vlnách a čiernych dierach a tiež na výstave Zázrak prírody: Príbeh života na Zemi, Biodiverzita a Klenoty Zeme. Foto tu

    • Návšteva Native Speakera - Englishone
     • Návšteva Native Speakera - Englishone

     • Dňa 10.11.2017 navštívil Jacob Roseman z Oxfordu hodiny anglického jazyka v triedach 5.B, 6.A a 7.A v rámci programu Englishone, do ktorého sa žiaci daných tried aktívne zapojili, vypracovali požadovaný počet úloh a získali benefit - Native Speaker na škole. Foto tu

     • Milión detí sa modlí ruženec v TV Lux

     • Žiaci a učitelia našej školy sa pripojili k iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Vďaka tejto aktivite sa dostali aj do relácie Krátke správy na TV Lux. Pozrite si video.

    • Našim starým rodičom
     • Našim starým rodičom

     • Mesiac október je okrem iného venovaný úcte k starším. Preto sme sa rozhodli, že jedno poobedie v školskom klube venujeme našim starým rodičom. Do našej triedy sme si ich pozvali presne dva mesiace pred Vianocami, čiže 24.októbra: Na naše veľké prekvapenie ich prišlo v celkom hojnom počte. Našich starých rodičov sme najskôr spoločne privítali, navzájom sme ich predstavili, a čo to sme sa dozvedeli o ich živote. Pripravili sme pre nich krátky program, malú pozornosť vo forme ďakovných pozdravov a chutné občerstvenie, ktoré samozrejme najviac chutilo nám, žiakom 2.A. Prežili sme tak veľmi príjemné posedenie a dúfame, že našich starých rodičov ešte v našej triede uvidíme. Veď ako sme aj v našej básničke vinšovali:
      "Prajeme ti milý starký, starká,
      nech vás sila neopúšťa,
      nech vám stále slúži zdravie,
      MY SME RADI, ŽE VÁS MÁME!" FOTO TU

    • 8.A - mailarské gestá
     • 8.A - mailarské gestá

     • Žiaci 8.A triedy dňa 7.11. 2017 navštívili GMB v Mirbachovom paláci a zúčastnili sa vzdelávacieho programu pod názvom Maliarské gestá. Spoznali obrazy  slovenského maliara Rudolfa Krivoša a sami si vyskúšali techniku gestickej maľby. FOTO TU

    • Zdravé raňajky a návšteva cintorína 2.A
     • Zdravé raňajky a návšteva cintorína 2.A

     • Vo štvrtok, 26.októbra, 2.A začala svoj školský deň veľmi nezvyčajne. V rámci týždňa zdravej výživy si naši druháci pripravili spoločné raňajky, ktoré absolvovali spolu so svojimi rodičmi. Na raňajkových stoloch boli v ponuke samé výborne a ešte k tomu aj zdravé pochutiny. Stará ľudová múdrosť - "Raňajkuj ako kráľ,..." sa tak naplnila do bodky. Plní energie a vitamínov, sa po raňajkách deti z 2.A mohli smelo pustiť do nového školského dňa. V poobedných hodinách pokračoval ich program v zdravom duchu ďalej. V súvislosti s blížiacimi sa sviatkami - Pamiatka všetkých zosnulých, sme sa so žiakmi 2.A rozhodli absolvovať aj príjemnú prechádzku a návštevu cintorína. Konkrétne sme sa vybrali na Cintorín v Petržalke. Spoločne sme zapálili pár sviečok a pomodlili sa za dušičky, ktoré naše modlitby v tieto dni potrebujú. Po ceste sme mali aj príjemný zážitok s prešibanou veveričkou, ktorá nám skrížila cestu. FOTO TU

    • Dopravné ihrisko
     • Dopravné ihrisko

     • Žiaci 1. stupňa absolvovali výcvik na dopravnom ihrisku. Prestriedali sa všetky triedy počas uplynulého týždňa. Už vieme, že sme súčasťou dopravnej premávky, preto musíme byť zodpovední za seba aj za druhých. Buď viditeľný aj ty! No toto? FOTO :) 

    • Mesiac úcty k starším - Dom Rafael
     • Mesiac úcty k starším - Dom Rafael

     • V stredu 18. októbra v poobednom čase sme navštívili naše starenky a starčekov v Dome Rafael v Petržalke. Potešili sme ich piesňami, básničkami, scénkami a peknými papierovými pozdravmi, ktoré vyrobili šikovné deti na krúžku Šikovné ruky. U Rafaela nás pohostili banánovo-čokoládovými "muffinkami", ktoré sami vyrobili. Boli výborné. Sme radi, že sme mohli potešiť, ďakujeme, že oni potešili nás a už teraz sa tešíme, keď k nim opäť zavítame. FOTO TU

    • Týždeň zdravej výživy
     • Týždeň zdravej výživy

     • V jesenných mesiacoch sa v našej škole už tradične organizuje Týždeň zdravej výživy. Počas tohto týždňa žiaci spolu s učiteľmi vytvárajú krásne výstavky voňavých plodov z našich záhrad, ktorými nás každoročne obdarúva zlatožltá jeseň. Počas tohto týždňa organizujeme besedy o zdravej výžive a súčasťou týždňa sa stali zdravé raňajky rodičov a detí v jednotlivých triedach. Foto výstavy si pozrite TU

     • V ŠKD sme mali divadelné popoludnie. Deti si pozreli divadielko Rumcajs, ktoré sa im veľmi páčilo. Foto tu

     • Naši žiaci sa zúčastnili futbalového turnaja v kategórii mladších žiakov ZŠ, kde obsadili 2. miesto a postúpili do ďalšieho kola.

    • Bibiana - Emócie
     • Bibiana - Emócie

     • V piatok 6.10. 2017 sme sa my tretiaci z céééčky vybrali do Bibiany na výstavu s názvom Emócie. Zažili sme všetky druhy emócií - strach, smútok, hnev, radosť, prekvapenie... Veď pozrite fotky. :)

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

     • V stredu 18. októbra 2017 sa i naša škola zapojila do celosvetovej akcie s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Žiaci 1. stupňa a 5. ročníkov sa spolu s vedením školy, našimi pátrami verbistami a učiteľmi modlili ruženec v kostole na Daliborku. Úmysel ruženca bol za pokoj vo svete. Ruženec bol netradične pretkávaný scénickými obrazmi jednotlivých tajomstiev. Svojou prítomnosťou nás potešila i Tv Lux - videozáznam si môžeme pozrieť v Krátkych správach (Tv Lux) v pondelok 23. októbra o 20:00 hod. FOTO TU

    • Ľudové misie
     • Ľudové misie

     • Dňa 11.10.2017 sa žiaci 7.A, 5.A a sekundy zúčastnili Ľudových misií s témou "Vo svetle Fatimy" v kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii, z príležitosti 100. výročia fatimských zjavení. Viac foto v galérii.

    • Prvácke pasovačky
     • Prvácke pasovačky

     • V živote každého človeka sú dni, ktoré sa mu vpíšu do pamäti. Takýmto bol aj deň prváckej pasovačky pre našich prváčikov. Nesmelo čakali čo sa bude robiť, ale keď videli, ako odvážne im druháci predvádzajú program, ktorý pre nich pripravili, veselo im tlieskali a zabávali sa. Na záver boli pripravené pre prváčikov "pasovacie listy" a "medaily prváka". Atmosféru z pasovačiek v triedach si pozrite na FOTKÁCH V GALÉRII.

    • Hejného matematika
     • Hejného matematika

     • Vo štvrtok 5.10.2017 našu školu potešila svojím príchodom Dada Môťovská - lektorka Hejného matematiky. Prednáško-diskusia nás všetkých zúčastnených opäť povzbudila a obohatila. Rodičia mali veľa otázok, Dada veľa dobrých odpovedí. Touto cestou ďakujeme aj našej pani riaditeľke a pani zástupkyni Janke, že vďaka nim - ich zápalu a odhodlaniu môžeme v matematike podľa pána prof. Hejného v žiakoch rozvíjať logické myslenie, spoluprácu, komunikáciu.... jedným slovom - rozmýšľanie. FOTO TU

    • Púť cirkevných škôl v Šaštíne
     • Púť cirkevných škôl v Šaštíne

     • Dňa 25.9.2017 sa žiaci 5.A, 5.B a sekundy zúčastnili púte cirkevných škôl bratislavskej arcidiecézy do národnej mariánskej svätyne do Šaštína. Svätú omšu slúžil otec arcibiskup Stanislav Zvolenský a povzbudil všetkých k aktívnemu prežívaniu viery a vydávaniu svedectva nielen v školách, ale aj mimo nich. Naši žiaci Hugo Seko (5.A) a Terézia Barboráková (5.B) v závere svätej omše poďakovali otcovi arcibiskupovi za jeho slová a spoločenstvo s nami a odovzdali mu kyticu kvetov na znak vďaky. FOTO TU

    • Teleráno - McDonald's CUP
     • Teleráno - McDonald's CUP

     • Dňa 3. októbra naši žiaci ZŠ ukázali v markizáckom Teleráne, že majú chuť zahrať si dobrý futbal so svojimi súpermi. Spolu so Zuzkou Svobodovou z McDonald´s a Vladimírom Luptákom zo Slovenského futbalového zväzu predstavili všetkým divákom najväčší minifutbalový turnaj Slovenska - McDonald's CUP. FOTO TU