• Biblická olympiáda 2018

     • Tento rok nás na dekanátnom (okresnom) kole tejto súťaže veľmi úspešne reprezentovali: B. Roch, J. Gettler a F. Maďara z 5.BZískali pre našu školu 3. miesto v kategórii mladší žiaci. Gratulujeme a ďakujeme! :-)

    • Farebný týždeň
     • Farebný týždeň

     • V týždni od 19. do 23. marca na našej škole prebiehal farebný týždeň. Každý deň sme sa obliekli do určitej farby, aby sme si spoločne sprítomnili posledný zimný deň, prvý jarný deň, Svetový deň lesov, Svetový deň vody či pôstne obdobie. Veľa farebných fotiek nájdete TU

     • Duchovná obnova pre rodičov

     • V sobotu 17. marca sa konala v priestoroch našej školy duchovná obnova pre rodičov, ktorú viedol verbista Igor Kráľ. Rodičia priviedli aj svoje deti, pre ktoré bol pripravený program – deti pripravili obetné dary a nacvičili piesne na spoločnú svätú omšu. Práve svätá omša bola vrcholom celej duchovnej obnovy, keď sa malí aj veľkí zjednotili pri Pánovom stole. Veríme, že duchovná obnova sa stane pravidelnou tradíciou s hojnou účasťou, aby sme tak spoločne rozvíjali duchovný pilier nielen našej školy, ale aj rodín.

     • Matematický klokan

     • 19. 3. sa naši žiaci prvého aj druhého stupňa už tradične zapojili do medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Veríme, že ich pilná práca bude odmenená úspechom a dobnými výsledkami. MS

     • Geografia aktívne

     • Žiaci 5.B sa pozreli podrobnejšie na procesy, ktoré formujú tvar Zeme z vnútra i zvonku. Pod drobnohľad si vzali sopky, zemetrasenia ale aj činnosť vody vo forme riek, vodopádov, vlny tsunami i krasovú činnosť. MŠ

     • Lyžiarsky výcvik

     • Žiaci sexty, kvinty, sekundy a siedmeho ročníka ZŠ sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Všetci strávili príjemný týždeň na horách, kde sa naučili lyžovať alebo zdokonalili svoju techniku. FOTO TU

      --- odkaz na disk, kde sa dajú fotky stiahnuť (do konca marca) - LYŽIARSKY VÝCVIK ---

    • Noc v škole
     • Noc v škole

     • V mesiaci február prežila naša trieda 3.A NOC  V SKOLE.  Športovo založení žiaci si zahrali futbal, florbal, hádzanú, zasúťažili si v kopaní do bránky, hádzaní loptičiek na cieľ, či  skákaní na švihadle.  Keď už boli zo športu unavení, zasúťažili si  v  triede. Verím, že žiaci prežili jeden pekný večer a každého niečo zaujalo. Sidivárová   FOTO TU

     • Krajské kolo súťaže A Slovo bolo u Boha...

     • Naši žiaci opäť zožali veľký úspech! Na krajskom kole recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha v Malackách obsadili naši  vynikajúce miesta. Emka Brestovanská z 1.A sa svojej recitačnej premiéry zhostila vynikajúco a pre našu školu získala 1.miesto. Emka postupuje do celoslovenského kola. Na 1.mieste sa umiestnila aj Terezka Barboráková z 5.B, ktorá taktiež postupuje do celoslovenského kola. Aby nám ocenení nebolo málo, diplom doniesol aj Matúško Legnavský z 3.B, ktorý sa umiestnil na 3.mieste vo svojej kategórii. Všetkým od nás patrí veľká gratulácia!Ďakujeme aj Natálke Mitášovej z 9.A a Nikolke Čurdovej z 5.A, ktoré nás taktiež veľmi pekne reprezentovali

     • Geografická olympiáda

     • Naša škola sa začiatkom februára zúčastnila obvodného kola geografickej olympiády na ZŠ Prokofievova. V kategórii G (5. ročník) spolu súťažilo 31 žiakov. Bystrík Roch (5.B) sa umiestnil na 2. mieste, Hanka Sepšiová (5.A) získala 3. miesto a Andrej Hajdúch (5.B) sa stal úspešným riešiteľom. Gratulujeme!

     • Číslo účtu Rodičovského združenia pre členské príspevky

     • SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatrabanka

     • Historické pramene

     • Žiaci z tried 5.A a 5.B vytvárali svoje historické pramene. Pozrite sa, čo všetko sa im podarilo.

     • Riaditeľské voľno

     • Dňa 22. 12. 2017 (v piatok)  je riaditeľské voľno. Nástup do školy po vianočných prázdninách je 8. 1. 2018.

       

       

     • iBobor

     • V informatickej súťaži iBobor dosiahli viacerí žiaci plný počet bodov. V kategórii Bobrík Adriana Chromeková, Samuel Stano, Matúš Tóth (všetci 5.B) a Karolína Koutná (5.A), medzi Drobcami boli najúspešnejší Tamara Banásová, Bruno Šimulčík a Damir Žižák (3.B). V kategórii Kadet bol jediným úspešným riešiteľom na ZŠ Daniel Jurica z 8.A. Výsledky úspešných riešiteľov nájdete na fotkách.

    • Mikuláš a Misijný jarmok
     • Mikuláš a Misijný jarmok

     • Aj tento rok ku nám zavítal svätý Mikuláš. Počas jeho sviatku sa konal aj Misijný jarmok. FOTO TU

    • Futsalko
     • Futsalko

     • Dňa 6. decembra sa na našej škole konal turnaj Futsalko. Naši žiaci obsadili prvé miesto - blahoželáme! FOTO TU

    • Besiedka 3.A
     • Besiedka 3.A

     • Žiaci 3.A si dňa 24.11.2017 besiedkou uctilii svojich starých rodičov. Triedna učiteľka všetkých privítala slovami ............." i keď október, mesiac úcty k starším už bol a my sa stretávame až teraz, verím, že to nevadí. Lebo zo všetkého najdôležitejšie je, stretnúť sa. I Ján Kostra napísal: Každý deň stretnúť človeka, to stačí....." Žiaci sa starým rodičom za ich lásku poďakovali  básňami, spevom,  tancom, i hrou na hudobné nástroje. Vtipmi i scénkou ich zase rozveselili. Nakoniec svojim babkám i dedkom odovzdali kvietok a srdiečko. Všetci sme  si pochutili na občerstvení, ktoré pripravili rodičia žiakov. FOTO TU

    • Anglická olympiáda - školské kolo
     • Anglická olympiáda - školské kolo

     • Dňa 23.11.2017 a 24.11.2017 prebehla na našej škole Anglická olympiáda - školské kolo (písomná a ústna časť). Výhercami postupujúcimi do okresného kola sú: v kategórii 1A: Richard Dohnal (Sekunda), Stela Čeryová (6.A) a v kategórii 1B: Ema Garajová (9.A), Jakub Krajniak (Tercia) Gratulujeme! :-) Foto tu 

     • ATak pre našu školu

     • "Chcela by som letieť" je názov predstavenia o bl. Zdenke Schelingovej, ktoré dňa 27.11. odohralo tanečné divadlo ATak pre 2. stupeň základnej školy a gymnázium. Ďakujeme za krásny umelecký zážitok!

    • Komparo
     • Komparo

     • Vo štvrtok 16.11.2017 sa naši žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili celoslovenského testovania Komparo, ôsmaci si overovali vedomosti z matematiky, slovenského jazyka, biológie, geografie a všeobecných študijných predpokladov. Deviataci mali svoju generálku pred celoštátnym testovaním T9 z matematiky a slovenského jazyka.