• Rodičovské združenie

     • Pre ZŠ 2. stupeň (ročníky 5. - 9.) dňa 10. 9. o 17.00 hod.

      Pre 1. stupeň ZŠ (ročníky 1. - 4.) dňa 11. 9. 2018 o 17.00 hod. Program rodičovského združenia - voľba zástupcov do rady rodičov a rady školy a informácie k začiatku školského roka.

    • Vyhodnotenie Englishstar 2018
     • Vyhodnotenie Englishstar 2018

     • Už sú tu výsledky súťaže Englishstar! Benjamín Vician (1.B) vyhráva Smartphone a Terezka Romančíková (3.B) vyhráva anglickú literatúru. Výhercom srdečne blahoželáme! Percentuálne výsledky žiakov sú k nahliadnutiu u p.učiteľky Mikulovej. Do súťaže sa v našej škole zapojilo 106 žiakov 1.-8.ročníka, úspešných riešiteľov (nad 80%) bolo 69 žiakov. Gratulujeme!

     • GercenkaFest vol. 2

     • Pripomeňte si ďalší skvelý ročník GercenkaFestu na krásnych záberoch. FOTO TU

    • Exkurzia na farme
     • Exkurzia na farme

     • Dňa 12. 6. 2018 boli triedy 1. A, 1. B a 1. D na spoločnej exkurzii rodinnej farmy v Hrubej Borši, kde sme obdivovali a poznávali rôzne druhy domácich a exotických zvierat v peknom vidieckom prostredí. Farmou sa náš výlet neskončil. Spoločne sme totiž obdivovali Vodný kolový mylyn v obci Jelka. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavosti, ktoré sa spájajú hlavne s prevádzkou mlyna v minulosti. FOTO TU

    • Deň detí v ŠKD
     • Deň detí v ŠKD

     • Deň detí sme poriadne oslávili. V ŠKD sme strávili zábavné popoludnie plné hier a súťaží. FOTO TU

    • Noc v kláštore
     • Noc v kláštore

     • Dňa 25.-26.5.2018 sa v kláštore Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa uskutočnila Noc v kláštore. Zúčastnila sa jej trieda 5.A spolu s triednou učiteľkou sr. Gabrielou, p.uč. Švirlochovou a Halajovou. Mali sme spoločnú sv. omšu a večeru s rodičmi. Ďakujeme rodičom za všetky dobroty, ktoré na večeru doniesli a zároveň ďakujeme pátrovi Thomasovi za odslúženie sv. omše. Po odchode rodičov sme pokračovali rôznymi aktivitami. Ako sa žiaci sami vyjadrili: "Bolo tam krásne okolie s peknou záhradou s ružami a krásna kaplnka. Perfektne sme sa zabavili so spolužiakmi a rehoľnými sestričkami. Výborná bola aj nočná hra." FOTO TU

    • Englishstar 21.5.2018
     • Englishstar 21.5.2018

     • Dňa 21.5.2018 sa uskutočnila medzinárodná súťaž Englishstar pre žiakov 1.-9. ročníka ZŠ. Z našej školy sa zúčastnilo 108 žiakov. Vyhodnotenie súťaže bude 18.6.2018. Držíme palce!

    • Jarná brigáda
     • Jarná brigáda

     • Ďakujeme všetkým, ktorí sa 19. mája zúčastnili brigády. Opäť sa urobilo kus práce. FOTO TU

    • Slávik Slovenska
     • Slávik Slovenska

     • Dňa 3.mája 2018 sme sa zúčastnili okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018. Našu školu reprezentovali  žiačky: Bibiana Brošová z 3.B, Michaela Mikušková z 5.A a Kristína Košinárová - prima. Boli sme úspešní. Michaela získala 3. miesto a Kristína čestné uznanie. Srdečne gratulujeme. FOTO TU

     • Športová akadémia Mateja Tótha

     • Naša škola sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývame, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke www.dobravec.o2.sk. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša škola. (Hlasovať je možné jedenkrát denne.) Odkaz na hlasovanie - https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja-totha/71

     • 7. ročník Školského pohára SFZ

     • Dňa 4.5.2017 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v ,,malom futbale" ZŠ, kde obsadili krásne 2.miesto. Srdečne gratulujeme. 

     • Baltie 2018

     • Naši žiaci dosiahli skvelé výsledky v programátorskej súťaži Baltie 2018. Bystrík Roch v kategórii B obsadil v krajskom kole 3. miesto. Medzi najmladšími skončila Terézia Romančíková na prvom mieste, pričom medzi všetkými Slovákmi bola druhá. Bruno Šimulčík bol v krajskom kole druhý a Tomáš Valovič tretí. Žiakom k ich úspechom blahoželáme.

     • Riaditeľské voľno

     • V dňoch 30. 4. (pondelok) a 7. 5. 2018 (pondelok) je riaditeľské voľno. Z uvedeného dôvodu sa počas oboch dní nevyučuje a škola bude zatvorená.

     • Dni zelených škôl 23. - 27.4.2018

     • Na našej škole sa v týždni 23.4. – 27.4. 2018 uskutočnia Dni Zelených škôl, ktoré pripravujú naši žiaci aktívni v projekte Zelená škola.

      Dni zelených škôl sa konajú pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý si pripomíname v nedeľu 22.4.2018.

      Akcia č.1: EKOBURZA NÁPADOV - 24.4.2018
      Na celý deň máme pre vás pripravený bohatý program pozostávajúci zo stánkov plných zaujímavostí! Na Ekoburzu nápadov srdečne pozývame aj rodičov všetkých žiakov našej školy!

      Rodičia sú vítaní vo vestibule školy od obeda do 16.00 hodiny.

      Na začiatok Ekoburzy nápadov majú pre vás žiačky septimy Ema Pastirčíková a Patrícia Guspanová pripravenú prezentáciu na tému Odpad ako trend 21. storočia - čo s ním? s ktorou vyhrali 1. miesto v krajskom kole na Stredoškolskej odbornej činnosti!

      Ďalej na vás čakajú zaujímavé stánky:
      https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f7f/1.5/16/267b.png ako viesť deti k filozofii Zelenej školy
      https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f7f/1.5/16/267b.png recyklácia oblečenia a ekologické vrecká
      https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f7f/1.5/16/267b.png čo je to skrytá voda?
      https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f7f/1.5/16/267b.png knižnica materiálov o odpadoch
      https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f7f/1.5/16/267b.png zero waste v bežnom živote
      https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f7f/1.5/16/267b.png znovupoužitie papiera a plastov podľa prvého stupňa ZŠ

      https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fba/1.5/16/2705.png Ak máte doma staré a nepoužívané oblečenie, operte ho a prineste so sebou do nášho stánku, odkiaľ poputuje ľuďom, ktorí ho znovu využijú!

      https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fba/1.5/16/2705.png Taktiež sa môžete občerstviť v našej Eko-kaviarni a hlavne si nezabudnite priniesť svoj VLASTNÝ POHÁR alebo FĽAŠU!

      Akcia č. 2: INTERAKTÍVNE WORKSHOPY PRE 1. STUPEŇ ZŠ - 25. a 26.4.2018
      Naši aktivisti Zelenej školy sa znovu zapoja aj do vyučovania pre tých najmladších a zábavnou formou ich poučia o dôležitosti separácie, recyklácie a opätovného využitia plastu, papiera a skla!

      Teší sa na vás kolégium Zelenej školy!

     • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu FO

     • 2% DANE potrebné tlačivo si môžete stiahnuť aj tu

      Vážení rodičia!  Obraciame na Vás touto cestou s prosbou o podporu poukázaním Vašich 2% nášmu  Rodičovskému združeniu pri ZŠ Svätej Rodiny. Príspevky, ktoré nám touto formou poskytnete, by sme radi využili na modernizáciu vzdelávacieho procesu a celkové zlepšenie materiálneho vybavenia školy. Vašim deťom chceme poskytnúť príjemné a tvorivé prostredie, aby sa v škole cítili dobre, a tak mohli rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti a vedomosti.   Za Vašu pomoc a podporu Vám ďakujeme.

      Postup krokov pri poukazani 2% dane z príjmu zamestnanca pre nase obcianske zdruzenie:

      1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
      2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
      3. Potvrdenie o zaplateni dane + vyplnene tlacivo, ktore je v prilohe nam  mozete poslat po svojom dieťati v zalepenej obálke do školy a odovzdať triednej/triednemu alebo ho mozete odniest na danovy urad podla vasho bydliska.

      V prípade potreby, Vám s výpočtom výšky 2% dane z príjmu radi pomôžeme.

      Tlačivá sú k dispozícii aj na vrátnici školy.

      RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE pri ZŠ Svätej Rodiny

      Sídlo: Gercenova 10, 851 01 Bratislava

      IČO: 31813151

      DIČ: 2021616872

      Forma: Občianske združenie

     • Exkurzia v Hlohovci

     • Dňa 11.4.2018 sme sa triedy 4.C a 5.A vybrali za poznávaním a zážitkami do Hlohovca. Najprv sme navštívili  vlastivedné múzeum, kde sme si pozreli rôzne zaujímavé expozície - expozíciu historického portrétu, archeológie, ľudový odev a prírodovednú expozíciu. Videli sme porcelán, kameninu aj sklo v ľudovom prevedení a navštívili sme refektár - kedysi kláštornú jedáleň, architektonicky najhodnotnejšiu miestnosť. 

      Z vlastivedného múzea sme sa dopravili do Hvezdárne a planetária M.R.Štefánika. Zažili sme rozprávanie o nočnej oblohe, o jej tajomstvách - o Mesiaci, hviezdach, planétach, kométach a súhvezdiach. Oboznámili sme sa so súhvezdiami severnej oblohy, základnými poznatkami o slnečnej sústave, vrátane pohybov Zeme. Tým sme si zopakovali učivo prírodovedy zaujímavou a názornou formou. Domov sme odchádzali plní dojmov, zážitkov a poznatkov z tejto vydarenej exkurzie.

     • Preventívna zubná prehliadka - oznam o zmene

     • Vážení rodičia, oznamujem Vám, že od 1. 1. 2018 bola ukončená spolupráca našej školy s Dentálnym centrom na Záporožskej ul. Z uvedeného dôvodu sú rodičia povinní dohodnúť si termín na zubnú preventívnu prehliadku pre svoje dieťa osobne  na telefónnom čísle  02 638 10 767.

      Dôvody zrušenia spolupráce:

       - neustále klesajúci počet žiakov, ktorí využívali túto službu,

       -problémy s organizovaním vyučovania  - pri starších žiakoch zabezpečenie dozoru pre tých, ktorí išli na preventívnu prehliadku a zároveň zabezpečenia vyučovania pre ostatných, ktorí o uvedenú službu nemali záujem (niekedy bola potrebná i úprava rozvrhu),

      -pri nižších ročníkoch musela ísť p. učiteľka s celou triedou, ale zvládnuť  20 - 25 deti v čakárni bolo mimoriadne náročné (sťažovali sa lekári, ktori tam majú ambulancie, aj sestrička, aj učiteľka aj deti, pretože bolo pre nich ťažké vydržať celú hodinu byť v čakárni ticho, zvlášť keď si nemali ani kde sadnúť),

      - po skúsenostiach sa nam ukazuje, ze je lepšie, keď si preventivnu prehliadku s dieťaťom vykoná rodič, nakoľko je hneď aj informovaný o chrupe dieťaťa  a môže sa podľa toho zariadiť (dohodnúť si termin na ďalšie ošetrenie a pod..).

       

    • TEHLIČKA
     • TEHLIČKA

     • Dňa 4.4.2018 sme ukončili zbierku na Tehličku, do ktorej  sa žiaci našej školy zapojili aj tento rok. Vyzbieralo sa 727,70€, Opäť sme sa presvedčili, že deti a rodičia majú štedré srdce. Veľká vďaka, Pán Boh zaplať.