• Roráty

     • Adventné roráty u nás v škole už patria k tradičným akciám. Veľmi skoré ranné vstávanie a príchod do školy sme obetovali aby sme sa mohli zúčastniť prvej tohtoročnej rannej svätej omše za svetla sviečok. Je to čas stíšenia, čas duchovnej prípravy na narodenie Pána Ježiša. Po skončení rorátnej svätej omše zvyčajne nasleduje ešte malé agapé, ktoré nám dáva príležitosť začať deň v spoločenstve ako rodina. Ak chcete zažiť túto čarovnú atmosféru, môžete sa ku nám pridať aj budúcu stredu o 6:00. Viac FOTO TU

     • Nočný orientačný beh dvojíc

     • V piatok 30.11.2018 sa 60 odvážlivcov nezľaklo tmy ani poriadneho chladu a došlo na štart Nočného orientačného behu s dvadsiatimi piatimi stanovišťami, ktoré symbolizujú štvrťstoročnicu našej školy. Po úvodných pokynoch sa súťažiaci rozutekali po Sade Janka Kráľa a organizátori s napätím očakávali, kedy sa vrátia prví úspešní bežci. Keď po 29 minútach došiel víťazný tím s plným počtom bodov, bolo v cieli veľa radosti. A horúci čaj bol bonusom na záver. V stanovenom limite sa vrátili všetky tímy, ktoré boli na štarte, srdečne im gratulujeme, že prekonali seba samých. Keďže však riadne mrzlo, operatívne sa vyhodnotenie presunulo až do školy. Tam najlepší dostali odmeny a všetci účastnícke diplomy. MŠ

     • Dielničky s rodičmi

     • Trieda 1.D mala dielničky s rodičmi: Výroba adventného venca alebo svietnika. FOTO TU

     • Posvätenie adventných vencov

     • Nadchádzajúci advent sme začali svätou omšou, na ktorej páter Milan Toman posvätil prinesené adventné vence nielen z tried ale aj z domácností. Viac FOTO TU

     • Dobrý skutok sa počíta

     • Opäť sme sa po roku zapojili do aktivity Giving Tuesday. Myšlienku zapájania sa žiakov do dobrovoľníctva a dobrých skutkov podporuje aj vydavateľstvo Liberaterra, z ktorého používame pracovné zošity na matematiku. Tento raz sa zapojila trieda 5.B, ktorá darovala svoj čas a pripravila malé citáty a pokúsila sa vyvolať úsmev na tvárach kočíkujúcich mamičiek, uponáhľaných ľudí, ktorí nemali čas ani spomaliť, smutnému bezdomovcovi i žiakom a zamestnancom našej školy :) Zistili, že to nie je vždy jednoduché, ale nevzdalli sa pri prvých odmietnutiach, za čo je na nich hrdá triedna pani učitelka.   MŠ

     • Párty všetkých svätých

     • Sväté deti. Aká krásna predstava!Dňa 24. októbra sa táto myšlienka stala skutočnosťou pre žiakov našej školy. V čase, keď sa všade naokolo propaguje Halloween a konajú sa v súvislosti s týmto sviatkom rôzne akcie, sme sa rozhodli usporiadať niečo celkom iné - Párty všetkých svätých. Úlohou detí bolo vybrať si jedného svätca, ktorého pomocou prestrojenia budú zobrazovať. Pozrite, koľko svätých sme tu mali! FOTO TU

     • Testovanie 5

     • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (Núcem) bude v školskom roku 2018/2019 realizovať celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ, ktoré sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda). Žiaci budú testovaní z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Bližšie informácie nájdete na stránke www.nucem.sk.

     • Týždeň zdravej výživy

     • Zdravá výživa je súčasťou zdravého životného štýlu. A to vedia aj naši žiaci! Od 15.-19.10 sme sa o tom denno-denne presviedčali. Žiaci doma spoločne s rodičmi pripravili zdravé pokrmy, ktoré potom konzumovali na zdravých raňajkách v triedach. Ešte teraz sa nám zbiehajú slinky a budú sa aj vám, keď si pozriete FOTKY TU

     • Riaditeľské voľno

     • Oznamujeme, že dňa 29. 10. 2018 (pondelok) bude mať škola riaditeľské voľno, 30. 10. je jednorázový štátny sviatok a od 31.10. do 2.11. 2018 sú  jesenné prázdniny. Žiaci nastúpia do školy 5. 11. 2018.

     • Príprava na birmovku

     • Farský úrad na Daliborovom námestí v Petržalke oznamuje, že v našej farnosti začíname s prípravou birmovancov. Prihláška k príprave na sviatosť birmovania je v zadnej časti kostola. Záujemcovia ju môžu osobne odovzdať počas úradných hodín na farskom úrade najneskôr do 7. novembra 2018. Prihlásiť sa môžu mladí od 8. ročníka ZŠ (alebo tercie na osemročnom gymnáziu) a starší. Príprava trvá jeden až dva roky, podľa účasti a pripravenosti birmovancov a podľa termínu birmovky, ktorý dostaneme v komunikácii s Arcibiskupským úradom.

     • Detský atletický štvorboj s Gepardom

     • Dňa 5.10.2018 sa naši druháci zúčastnili Detského atletického štvorboja s Gepardom, kde súťažili v štyroch disciplínach v rámci základných škôl v Petržalke:

      Emka Matejová z 2. A sa umiestnila na 3. mieste. Po spočítaní bodov súťažiacich za školu sa naši žiaci ako tím umiestnili na 1. mieste! Jeden z organizátorov súťaže prišiel k nám do školy a odovzdal víťazom zlatý pohár, medaily a krásne ceny. Víťazom blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu. Športu zdar! :-) Viac FOTO TU

     • SME ZELENÁ ŠKOLA

     • V stredu 17. 10. 2018 sa naša škola zúčastnila certifikácie Zelených škôl. Okrem kultúrneho programu a samotnej certifikácie, sme mali možnosť, ako jediná škola, odprezentovať zmeny, ktoré sme spoločne zvládli v dvoch rokoch spolupráce na tomto výnimočnom projekte. 

     • Ekotopfilm

     • 4.10. sa v Rusovciach naši žiaci z tried 8.A a 9.A zúčastnili projekcie filmov a diskusie so zaujímavou environmentálnou tématikou. Filmy boli zamerané na ochranu vody, minimalizovanie tvorby odpadu a dopadu nášho správania sa na životné prostredie. MŠ

     • BRIGÁDA

     • 6. 10. 2018 v sobotu od 9.00 hod. sa uskutočnila brigáda na  úprave školského areálu a priestorov školy. Všetkým rodičom a žiakom, ktorí si našli čas a prišli  pomôcť ďakujeme. Každá takáto pomoc je pre školu veľmi potrebná a aj týmto spôsobom prejavujeme náš záujem o prostredie,  v ktorom žijeme. FOTO TU

     • Európsky deň jazykov

     • 26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorého cieľom  je upozorniť na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov. Pri príležitosti tohto dňa sme si aj v našej škole pripravili krásny program, kde nám triedy 3. a 4. ročníka predstavili rôzne krajiny Európy, priblížili nám ich jazyk a rôzne zaujímavosti týchto krajín. Vypočuli sme si ruštinu, poľštinu, češtinu, nórčinu, francúzštinu, bulharčinu, ukrajinčinu i španielčinu. Žiaci 1. a 2. ročníka si Európsky deň jazykov pripomenuli rôznymi aktivitami vo svojich triedach. Vďaka našim šikovným žiakom a pani učiteľkám sme si z tohto dňa odniesli veľa poznatkov, zážitkov i dobrej nálady.

       

       

     • Púť do Šaštína

     • Dnes (21.9.2018) sa žiaci 5.ABC spolu s učiteľmi zúčastnili púte katolíckych škôl do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Spoločne s otcom arcibiskupom Mons. S. Zvolenským sme sa modlili za seba, našu školu, naše rodiny a za dar odpustenia a zmierenia. (sl)

     • Príspevky do Rodičovského združenia

     • Príspevky do Rodičovského združenia

      Rodičovské združenie – príspevok:

      Číslo účtu v Tatrabanke: 2664744001/1100, IBAN SK03 1100 0000 0026 6474 4001

      Pokiaľ je jedno dieťa v škole – ročný príspevok je 50€, v prípade dvoch súrodencov 80€, v prípade troch a viac detí je príspevok 90€. Príspevky prosíme uhrádzať prevodom na účet s poznámkou mien detí a ich tried. Príspevky je možné uhrádzať polročne. Ďakujeme.

      Rodičovské združenie je riadne zaregistrované občianske združenie, ktoré má účtovníctvo a podáva daňové priznanie.