• Organizácia a otvorenie školy od 22. 6. 2020

     • Na základe rozhodnutia zriaďovateľa a v zmysle usmernení MŠVVaŠ  otvárame od 1. 6. 2020 prevádzku školy a školskej jedálne pre ročníky 1. až 5. 

      Vyučovanie žiakov 6. až 9. ročníka ZŠ a gymnázia ostáva do 26. 6. 2020 formou dištančného vzdelávania. Nástup všetkých žiakov do školy je 29. 6. 2020 (pondelok).  V utorok 30. 6. 2020 si žiaci prídu prevziať vysvedčenia. Bližšie informácie podajú triedni učitelia. 

       

     • Škola v prírode online

     • Žiaci piateho a šiesteho ročníka sa mali aj tento rok zúčastniť ŠVP, ale keďže to nebolo možné, triedne učiteľky a učitelia sa spojili, aby v čase, kedy bola napánovaná ŠVP (20.-24.4.2020) vytvorili súbor kreatívnych úloh, ktoré boli zábavné nie len pre žiakov, ale aj pre samotných učiteľov. Každý deň dostali žiaci prezentáciu a v nej boli úlohy, výzvy, ale aj motivačné videá či povzbudenia - a tak vznikla "Karanténna ŠVP". Účasť nebola povinná, ale tí, ktorí sa odvážili zapojiť sa, zažili mnohé obyčajné veci z neobyčajného pohľadu. A ako dopadla naša karanténna ŠVP?   😷 🙂 

      Pozrite sa sami. Príjemné sledovanie https://www.youtube.com/watch?v=I0hxbIGaYSE&feature=youtu.be

       

         

     • Attomat

     • Milí žiaci a rodičia. Máte radi matematiku a logické rozmýšľanie? Chcete porovnať svoje vedomosti? V mene predmetovej komisie matematiky by som Vám rada dala do pozornosti https://www.p-mat.sk/aktivity/attomat/ .

      Tu nájdete všetky potrebné info k registrácii. Ide o súťaž primárne určenú pre žiakov druhého stupňa a malého gymnázia, ale do kategórie OPEN sa môže prihlásiť každý - študent vyšších ročníkov, rodič alebo učiteľ. Registrovať sa môžete do 19.5. súťaž samotná prebehne 21.5.2020 

      S pozdravom Marcela Švirlochová, PK matematiky