• Organizácia a otvorenie školy od 22. 6. 2020

     • Na základe rozhodnutia zriaďovateľa a v zmysle usmernení MŠVVaŠ  otvárame od 1. 6. 2020 prevádzku školy a školskej jedálne pre ročníky 1. až 5. 

      Vyučovanie žiakov 6. až 9. ročníka ZŠ a gymnázia ostáva do 26. 6. 2020 formou dištančného vzdelávania. Nástup všetkých žiakov do školy je 29. 6. 2020 (pondelok).  V utorok 30. 6. 2020 si žiaci prídu prevziať vysvedčenia. Bližšie informácie podajú triedni učitelia. 

       

     • Škola v prírode online

     • Žiaci piateho a šiesteho ročníka sa mali aj tento rok zúčastniť ŠVP, ale keďže to nebolo možné, triedne učiteľky a učitelia sa spojili, aby v čase, kedy bola napánovaná ŠVP (20.-24.4.2020) vytvorili súbor kreatívnych úloh, ktoré boli zábavné nie len pre žiakov, ale aj pre samotných učiteľov. Každý deň dostali žiaci prezentáciu a v nej boli úlohy, výzvy, ale aj motivačné videá či povzbudenia - a tak vznikla "Karanténna ŠVP". Účasť nebola povinná, ale tí, ktorí sa odvážili zapojiť sa, zažili mnohé obyčajné veci z neobyčajného pohľadu. A ako dopadla naša karanténna ŠVP?   😷 🙂 

      Pozrite sa sami. Príjemné sledovanie https://www.youtube.com/watch?v=I0hxbIGaYSE&feature=youtu.be

       

         

     • Attomat

     • Milí žiaci a rodičia. Máte radi matematiku a logické rozmýšľanie? Chcete porovnať svoje vedomosti? V mene predmetovej komisie matematiky by som Vám rada dala do pozornosti https://www.p-mat.sk/aktivity/attomat/ .

      Tu nájdete všetky potrebné info k registrácii. Ide o súťaž primárne určenú pre žiakov druhého stupňa a malého gymnázia, ale do kategórie OPEN sa môže prihlásiť každý - študent vyšších ročníkov, rodič alebo učiteľ. Registrovať sa môžete do 19.5. súťaž samotná prebehne 21.5.2020 

      S pozdravom Marcela Švirlochová, PK matematiky

   • Kontakty

    • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium
    • Adresa: Gercenova 10 851 01 Bratislava
    • skolasvr@gmail.com
    • 02/38111178 - kancelária tajomníčky 0917 163 071 - riaditeľka školy 0917 179 628 - zástupkyne pre ZŠ
    • IČO: 42178941
    • DIČ: 2023055617
    • Tajomník: tajomnik@svr.sk
    • Riaditeľka školy: Ing. Helena Jánošíková riaditel@svr.sk
    • Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
    • Jedáleň: jedalensvr@gmail.com c.tel. 0914109109
    • Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatra Banka
    • Školská psychologička: Mgr. Monika Ferenčíková, c.tel. 0907 902 566 psycholog@svr.sk
    • Ekonomické oddelenie: +421 907 611 930
    • ŠKD: +421 917 912 999
   • Prihlásenie