• Vážení rodičia, milí žiaci,

     • v nasledujúcom linku nájdete informácie k organizácii školského roku - Rozhodnutie MŠVVaŠ zo dňa 26.3.2020.    Na ich základe je vyučovanie prerušené v období od 16. 3. 2020  do odvolania

      Materiály k samoštúdiu budú žiakom posielané prostredníctvom aplikácie Edupage a  mailom.

      Ing. H. Jánošíkova, riaditeľka školy 

     • Súťaž a Slovo bolo u Boha

     • Milí súťažiaci,

      oznamujeme vám, že na základe dohody s prezidentom ZKŠS z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie je celoslovenské kolo recitačnej súťaže "...a Slovo bolo u Boha..." v školskom roku 2019/2020 zrušené.

      Výtvarná časť celoslovenského kola súťaže bude v nasledujúcich dňoch riadne vyhodnotená odbornou porotou a výsledky budú zverejnené na našej webovej stránke ako aj na stránke vyhlasovateľa súťaže -  Združenia katolíckych škôl Slovenska www.zkss.sk. 

      Oceneným súťažiacim budú diplomy a vecné ceny za umiestnenie zaslané poštou na adresu školy. Galéria výtvarných prác žiakov bude dostupná na uvedených webových lokalitách. 

     • Prerušenie vyučovania

     • Vážení rodičia a žiaci, 

      dovoľujem si Vás informovať, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy  a Bratislavského samosprávneho kraja  sa prerušuje  prevádzka Spojenej školy Svätej Rodiny  od 9. 3. 2020 do 15. 3. 2020 ako výsledok prijatých preventívnych opatrení k zamedzeniu šírenia nákazy koronavírusu. V priebehu týždňa sa rozhodne o ďalšom postupe,  podľa aktuálneho vývoja situácie, o ktorej vás budeme informovať cez aplikáciu Edupage a webovú stránku. 

      Ing. Helena Jánošíková, riaditeľka školy

       

     • PERINBABA

     • Perinbaba. Klasický film, ktorý pozná asi každý. Ako motív pre svoju prvú divadelnú hru si ju zvolili aj žiaci z nášho divadelného krúžku. Ich divadelná premiéra pred veľkým publikom dopadla na výbornú. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na ňom podieľali! Viac FOTO TU

     • Burza kníh

     • Obľúbená burza kníh je tu opäť. Bude prebiehať od 16.3. do 20.3. v knižnici. Knihy na predaj môžete priniesť už budúci týždeň pred vyučovaním alebo počas prestávok do školskej knižnice. Všetky potrebné info, cenovky a zoznam na knihy nájdete vo svojej schránke na edupage.