• Ako sme zdobili medovníky

     • V ŠKD sa priúčame mnohým praktickým veciam. Blížia sa Vianoce a medovníky patria
      neodmysliteľne k predvianočným prípravám. Najkrajšou časťou je zdobenie medovníkov. Ani
      my sne nezaháľali a vyskúšali sme si svoje vzory, techniky a nápady. Šikovnosť našich detí
      sa prejavila a pohľad na ne, veríme, že pohladí srdiečko i Vám. FOTO

     • Vianočné besiedky

     • Vážení rodičia, pozývame vás na vianočné besiedky, ktoré sa v našej škole už tradične uskutočnia v termíne od 9. 12. do 12. 12. 2019 (pondelok až štvrtok ) o 17.00 hod. vo vestibule školy.  Dobrovoľný príspevok je v tomto roku určený na renováciu ďalšieho betónového ihriska, ktoré sa nachádza v areáli našej školy (vedľa multifunkčného ihriska).  Za Vašu pomoc a podporu Vám vopred ďakujeme!

     • Deň otvorených dverí na 8-ročnom gymnáziu

     • Pozývame všetkých, ktorí majú záujem o štúdium na 8-ročnom gymnáziu na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 10. 12. 2019 od 8.30 do 16.00 hod. Záujemci sa môžu zúčastniť vyučovania, pozrieť si priestory školy a získať informácie o prijímacích pohovoroch. V školskom roku 2020/21 otvárame 1 triedu s počtom žiakov 30.

     • Anjel Vianoc 2019

     • Naša ZŠ sa zapojila  do výtvarnej súťaže Detská výtvarná tvorba Anjel Vianoc 2019, ktorú usporiadala Tatranská galéria v Poprade. Za 1. stupeň získala Lujza Rumanová Čestné uznanie. Za 2. stupeň  Čestné uznanie získala Júlia Eliašová.

     • Školský altánok

     • V minulom týždni sa nám podarilo ukončiť úpravu okolia dreveného altánku výsadbou užitkových kríkov. Altánok  bude využívaný v jarnom i letnom obodobí na vyučovanie v prírode a pre žiakov, ktorí navštevujú ŠKD. Vybudovanie altánku sa zrealizovalo najmä vďaka podpore od Nadácie VUB vo výške 1500€. Za pomoc a podporu ďakujeme! 

     • 24 Hodinový futbal na Gercenke

     • o Kedy: 13.12.2018 - 14.12.2018
      o Začiatok: 8:30 (13.12.2018)
      o Koniec: 8:30 (14.12.2018)
      o Miesto: školská telocvičňa

      Pokyny pre účastníkov:
       zúčastniť sa môžu:
      žiaci (od 8:30 bude hrať 1. stupeň a 5.ročník)
      žiaci, rodičia žiakov a priatelia školy (od 14:00)
       hrá sa 4+1 (max. počet hráčov v družstve je 7, hráči mimo školy-
      poplatok 1 euro)
       15-30 minútové zápasy
       vhodné športové oblečenie (+ náhradné)
       karimatka + spacák
       počas dňa bude zabezpečený pitný režim a kapustnica 
       spanie, oddych a relax v malej telocvični
      Viac informácii a registrácia na tomas.vasilcak@svr.sk
      PODMIENKA USPORIADANIA: min. 8 tímov cez noc!!