• Posvätenie adventných vencov

     • Na rannej svätej omši sme sa pripravili na nadchádzajúci advent a naše triedy budú vyzdobené adventými venčekmi. Niektoré si zástupcovia tried vyrobili počas tvroivých dielní. 

     • Logicko-orientačný beh

     • Tma, chlad a ani vedomie, že bude potrebné riešenie hlavolamov neodradili nadšencov orientačného behu, ktorý sme zorganizovali v školskom areáli v piatok 22.11. 2019. Veríme, že všetkým zúčastneným sa páčilo a nabudúce sa pridáte aj vy :-) FOTO

     • Stolný tenis

     • Dňa 25.11. žiaci vyhrali obvodné kolo základných škôl v stolnom tenise a vybojovali si postup na Majstrovstvá bratislavského kraja. 

     • Šarkaniáda

     • Ako každý rok aj tentokrát si Školský klub detí pripravil na štvrtkové a piatkové popoludnie 14. - 15.11. aktivitu s názvom Šarkaniáda. Deti si mohli púšťať šarkanov celú hodinu a verím, že sa pri tom aj dobre zabavili. Hoci sme mali strach o počasie, musíme povedať, že nakoniec aj to výborne dopadlo a vietor predsa len fúkal. FOTO

     • Exkurzia do Archívu Ústavu pamäti národa

     • Dňa 21.11. 2019 sa študenti  Septimy a  študenti Semináru z dejepisu - z triedy Oktáva zúčastnili skvelej akcie: Dňa otvorených dverí v Archíve Ústavu pamäti národa. Po prehliadke priestorov Archívu ÚPN, knižnice , ukážok  dokumentov, dobovej tlače či filmových záberov si prezreli tematickú výstavu venovanú 30. výročiu Nežnej revolúcie a pádu železnej opony. Mali možnosť nahliadnuť do depotov Oddelenia písomností ŠtB a iných bezpečnostných zložiek  štátu z obdobia 1939-1989, ktoré odkrývajú spoločnosti pravdu a identitu. FOTO

     • Vyrobiť si vlastnú pizzu

     •  
      si mohli žiaci 6.B. Každý si vyskúšal celý proces od prípravy cesta až po poskladanie krabice a samozrejme zjedenie svojho výrobku. Nazbierať v jesennom zbere  papiera najviac z celej školy sa rozhodne oplatilo. Skúsime vyhrať aj na jar. Alebo nás niekto predbehne? MŠ a 6.B  FOTO

     • Výroba adventných vencov

     • pozývame rodičov i žiakov, ktorí si chcú vyrobiť vlastný adventný veniec, aby prišli do vestibulu školy vo štvrtok 28.11. o 15.00 hod. K dispozícii bude čečina, potrebné je priniesť si sviečky a materiál na zdobenie.

     • Dejepis "trochu" inak

     • Dňa 12.11.2019 sa pre študentov 6. ročníka uskutočnila zaujímavá prednáška s názvom  "Príbehy starého otca s historickým bádaním". Pán Štefan Vidlička - rodák z obce Bučany,  nás svojím pútavým rozprávaním previedol jednotlivými obdobiami praveku, bližšie priblížil prácu archeológa počas archeologického výskumu. Študentov zaujal  autentickými artefaktami západnej lineárnej keramiky, lengyelskej kultúry, či kostenými ihlami, klinovým písmom na hlinenej tehličke z Babylonu a množstvom ďalších ukážok. Poukázal aj na genealogické postupy pri tvorbe vlastných "rodokmeňov". FOTO

     • Testovanie 5

     • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (Núcem) bude v školskom roku 2019/2020 realizovať celoslovenské testovanie žiakov 5 ročníka ZŠ., ktoré sa uskutoční  20.novembra 2019(streda).  Žiaci budú testovaní z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

     • Týždeň vedy a techniky

     • V rámci týždňa vedy a techniky sa žiaci 1. stupňa našej školy zúčastnili medzinárodnej interaktívnej výstavy - Mesto robotov. Žiaci si vyskúšali ovládanie robotov pomocou emócií, inteligentné zrkadlo, ktoré uhádne náladu, zariadenie na pohybovanie objektami silou mysle. Tiež sa mali možnosť ocitnúť vo virtuálnej realite, pozrieť si divadlo robotov a mnoho ďalších zaujímavých technológii budúcnosti. FOTO

     • Druháci v laboratóriu

     • Môžu sa druháci z prvého stupňa zúčastniť vyučovania chémie na strednej škole? Nie je to bežné, ale možné to je. FOTO


      Druháci z 2. B sa v prvý novembrový týždeň zúčastnili výskumnej výpravy do laboratória a na celé jedno dopoludnie sa z nich stali výskumníci – vedátori. Hľadali a skúmali, zisťovali a vyhodnocovali rozličné experimenty. Nerobil im problém orientovať sa v petriho miskách, lakmusových papierikoch, kadičkách a skúmavkách. Pokusy s krycím názvom „Bystrí gurmáni“ obsahovali odpovede na otázky, v ktorom ovocí a zelenine sa vyskytuje vitamín C najviac, či džúsy obsahujú rovnaké množstvo vitamínu ako čerstvé ovocie a po ktorom riedení sa stratí vôňa, prípadne farba z pôvodného roztoku. Všetkými pokusmi ich sprevádzali dve milé pani vedkyne, ktoré im predstavili aj Dr. Bubblera a jeho šikovných pomocníkov, bez ktorých by pokusy nemohli realizovať.


      Celý program bol pripravený na základe projektu Kids′ Lab Hókus – Pókus, ktorý je zameraný na podporu vzdelávania v oblasti prírodných vied pomocou experimentov. Za všetkým stojí chemická spoločnosť BASF, ktorá vyvinula projekt spoločenskej zodpovednosti Kids′ Lab a založila prvé detské laboratórium v Nemecku. Od roku 2011 je detské laboratórium aj na Slovensku.

       

     • Duchovná obnova 8.A

     • Nádherný čas prežili naši ôsmaci 6.-7.11 na duchovnej obnove v Rači. Ďakujeme pátrovi Milanovi za jeho vedenie a program, ktorý nám pripravil. Viac takýchto dní! FOTO

     • Chemreaction

     • V rámci týždňa vedy a techniky sa triedy kvinta a sexta zúčastnili dňa 5.11. exkurzie Chemreaction 2019 na Fakulte Chemických a Potravinárskych Technológií STU, kde si vypočuli prednášku o chemických haváriách a možnostiach ich prevencie a navštívili chemické laboratóriá rôznych katedier, pričom sa oboznámili s rôznymi možnosťami štúdia na fakulte

     • Prednáška pre rodičov

     • Dňa  6. 11. 2019 o 17.00 (v stredu)  sa v zborovni  uskutoční prednáška pre rodičov na tému: Kľúčové piliere výchovy dieťaťa - budovanie základných návykov detí. Prednáška je určená najmä pre rodičov žiakov 1. a 2.ročníka ZŠ, ale aj pre všetkých,  ktorých daná téma zaujíma.   Vstup je voľný.

      Obsahom prednášky sú:

      • Základné charakteristiky vo vývoji dieťaťa vo veku 6 - 7 rokov
      • Výchovné rámce - ktoré to sú?  na čo pamätať pri výchove našich detí? 

      Základné návyky u detí - poriadok, hygiena, spánok, jedlo - ako ich budovať? Prečo sú dôležité?  Ako tieto návyky  dieťaťu (a nielen jemu) pomôžu nielen doma, ale aj v škole, keď ich má vybudované.

      Prednášajúca:  Mgr. Gabriela  Burianková

   • Kontakty

    • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium
    • Adresa: Gercenova 10 851 01 Bratislava
    • skolasvr@gmail.com
    • 02/38111178 - kancelária tajomníčky 0917 163 071 - riaditeľka školy 0917 179 628 - zástupkyne pre ZŠ
    • IČO: 42178941
    • DIČ: 2023055617
    • Tajomník: tajomnik@svr.sk
    • Riaditeľka školy: Ing. Helena Jánošíková riaditel@svr.sk
    • Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
    • Jedáleň: jedalensvr@gmail.com c.tel. 0914109109
    • Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatra Banka
    • Školská psychologička: Mgr. Monika Ferenčíková, c.tel. 0907 902 566 psycholog@svr.sk
    • Ekonomické oddelenie: +421 907 611 930
    • ŠKD: +421 917 912 999
   • Prihlásenie