• Týždeň zdravej výživy

     • Zdravá výživa je téma, na ktorú sa žiaci nášho 1.stupňa zamerali z každej stránky. Cez zdravé raňajky a desiatu, na ktorú boli pozvaní aj rodičia, cez rôzne triedne besedy, pracovné listy a aj výtvarné práce. V prváckych triedach zachovali heslo "V zdravom tele, zdravý duch" a zatancovali si ovocný rokenrol a tiež si zaspievali ovocné pesničky. FOTO

     • S OLO do ZOO

     • Brány našej bratislavskej ZOO sa koncom septembra otvorili i pre našich druhákov. Akcia sa uskutočnila vďaka podujatiu S OLO ZADARMO V ZOO, ktoré je prvým podujatím 8. Ročníka projektu Olománia v tomto roku. Za symbolické vstupné,  v podobe mrkvy, jabĺčka, či inej zeleniny, alebo ovocia pre zvieratká,  mohli deti navštíviť a spoznávať rôzne druhy živočíchov a nahliadnuť tak do ich života v ZOO. FOTO TU

     • Prvácka pasovačka

     • Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, vecí, povinností, pravidiel... Aby deťom zostala na tento čas pekná spomienka, naši druháci ich koncom septembra pozvali na návštevu do svojich tried a slávnostne ich prijali do žiackeho stavu. Pripravili si krátky kultúrny  program i úlohy, ktoré malí žiaci s nadšením plnili. Zložili slávnostnú prísahu, pri ktorej sa zaviazali svojim učiteľom, vychovávateľom, ale i súputníkom, že budú všetky svoje prvácke povinnosti  robiť s láskou a s plným nasadením, budú používať slová múdro, vážiť si seba i druhých. Vyvrcholením  bolo samotné pasovanie detí za našich žiakov, ktoré sprevádzal hlasný potlesk. Všetci im prajeme, aby sa im počas ich školských rokov dobre vodilo. FOTO TU

     • Adorácia rodín za rodiny

     • Naša škola sa dňa 18. 10. 2019 zapojila do celoslovenskej adorácie Modlitba rodín za rodiny. Od 8.00 hod. do 20.00 hod. prichádzali do školskej kaplnky nielen žiaci, učitelia, ale aj rodičia a starí rodičia. Krátky záznam z adorácie uviedla aj TV LUX - záznam tu (od 5:17).

     • Milión detí sa modlí ruženec

     • V piatok 18. októbra 2019 sa naši žiaci z 1.stupňa zapojili do akcie Milión detí sa modlí ruženec. Spojili svoje hlásky v jeden veľký hlas, ktorým v modlitbe svätého ruženca prosili za jednotu a pokoj vo svete. VIAC FOTO TU

     • Road show mladých vedcov

     • 15. 10. 2019 prišli do našej školy mladí vedci zo Slovenskej akadémie vied . Na hodinách biológie, fyziky a slovenského jazyka žiakom nielen vysvetľovali učivo, ale im  aj priblížili tajomstvá vedy. Foto tu.

     • 3. B na opekačke

     • V sobotu 12. 10. 2019 sme využili príjemné počasie a navštívili sme zrúcaninu hradu Pajštún z 13. storočia, ktorý sa vypína nad obcou Borinka v Malých Karpatoch. Atmosféra a opekačka  bola skvelá. Veľmi sa teším, že rodičia a deti boli touto akciou nadšení. Poobzerali sme si okolie zrúcaniny, prešli sme sa po lese a opečené špekáčky aj slaninka  nám chutili. Verím, že takýchto výletov do našej krásnej prírody bude  viac. Tr. uč. A. Sidivárová  

     • Jesenný zber papiera

     • Milí rodičia, milí žiaci, 
      jesenný ZBER PAPIERA, bude prebiehať v našej škole od 14.-18.10.2019.
      Papier noste vždy ráno od 7.45 - 8.15 ku vchodu do telocvične.
      Do zberu papiera noste noviny, časopisy, knihy bez tvrdých obalov (pevne zviazané špagátom v menších balíkoch) a tiež kartóny (zviazané zvlásť). Papier môže byť vložený aj do pevných igelitových tašiek (tak, aby z nich nevypadával).
      Zber papiera organizujeme ako škola zapojená do OLOMÁNIE firmy OLO. Ďakujeme, že sa zapojíte v čo najväčšom počte, pomôžete zachrániť veľa stromov:-) Uctime si takto aj Medzinárodný deň stromov, ktorý je 20. októbra. Kolégium Zelenej školy.

   • Kontakty

    • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium
    • Adresa: Gercenova 10 851 01 Bratislava
    • skolasvr@gmail.com
    • 02/38111178 - kancelária tajomníčky 0917 163 071 - riaditeľka školy 0917 179 628 - zástupkyne pre ZŠ
    • IČO: 42178941
    • DIČ: 2023055617
    • Tajomník: tajomnik@svr.sk
    • Riaditeľka školy: Ing. Helena Jánošíková riaditel@svr.sk
    • Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
    • Jedáleň: jedalensvr@gmail.com c.tel. 0914109109
    • Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatra Banka
    • Školská psychologička: Mgr. Monika Ferenčíková, c.tel. 0907 902 566 psycholog@svr.sk
    • Ekonomické oddelenie: +421 907 611 930
    • ŠKD: +421 917 912 999
   • Prihlásenie