• Strava

     • Obedy 1. a 2. týždeň

      Prvé dva týždne sa varí iba menu "A", možnosť výberu pre 2. a 3. stupeň bude až od 16.9.2019. 

      Dietne menu "C" bude možné len po dohode s p. vedúcou školskej jedálne!

     • Info

     • Nové informácie

      INFO:

      Vážení rodičia!

       

      Z dôvodu prechodu na nový informačný systém (z eŠkoly na ASC agendu a eduPage) je potrebné uskutočniť nasledovné zmeny:

       

      - 2.9. (1. školský deň vyučovania) dostanú všetci žiaci od 2. ročníka vyššie prostredníctvom triednych učiteľov (na triednických hodinách) nové čipy výmenou za starý čip, ktorý žiaci používali v školskej jedálni. V prípade, že žiak nemal, resp. nevrátil pôvodný čip, je nutné doniesť vratnú zálohu 5€.

       

      - Noví žiaci a žiaci 1. ročníka ZŠ aj G (ich zákonní zástupcovia) dostanú nové čipy u tajomníčky školy za zálohu 5€. Zároveň im budú poskytnuté aj všetky informácie a prihlasovacie údaje (úradné hodiny pani tajomníčky pozri koniec tohto oznamu).

       

      Nové čipy sa budú používať v školskej jedálni a na evidenciu príchodu a odchodu žiakov. Zákonní zástupcovia budú mať možnosť skontrolovať príchod a odchod žiakov prostredníctvom prihlásenia na stránke eduPage (evidencia dochádzky sa nebude týkať žiakov 1. stupňa). 

      Pri ukončení štúdia v našej škole bude pri vrátení čipového prívesku vrátená záloha.

      Nové prihlasovacie údaje do školskej eduPage stránky (bývalá IZK) Vám boli poslané 16.8.2019, v prípade, že ich nedostanete do 21.8.2019 si ich môžete vyžiadať emailom na adrese: jana.smirinova@svr.sk

       

      Úradné hodiny p. tajomníčky ku koncu prázdnin:

      21.8.2019             9.00 – 17.00

      22. a 23.8.2019     9.00 – 12.00

      26. a 27.8.2019     9.00 – 12.00

      28.8.2019             9.00 – 15.00

       

      P. vedúca školskej jedálne bude k dispozícii od 26.8.2019 v čase 8.00 – 14.00.

      Telefónne číslo do školskej jedálne: 0914 109 109 až od 26.8.2019, mail jedalensvr@gmail.com .

      Telefónne číslo tajomníčka: 02 / 38 1111 78 až od stredy 21.8.2019!

     • Variabilné symboly

     • Variabilné symboly a pokyny k platbe do školskej jedálne sú v ľavom menu - školská jedáleň.

      Variabilné symboly a pokyny k platbe do školskej jedálne sú v ľavom menu - školská jedáleň.

   • Kontakty

    • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium
    • Adresa: Gercenova 10 851 01 Bratislava
    • skolasvr@gmail.com
    • 02/38111178 - kancelária tajomníčky 0917 163 071 - riaditeľka školy 0917 179 628 - zástupkyne pre ZŠ
    • IČO: 42178941
    • DIČ: 2023055617
    • Tajomník: tajomnik@svr.sk
    • Riaditeľka školy: Ing. Helena Jánošíková riaditel@svr.sk
    • Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
    • Jedáleň: jedalensvr@gmail.com c.tel. 0914109109
    • Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatra Banka
    • Školská psychologička: Mgr. Monika Ferenčíková, c.tel. 0907 902 566 psycholog@svr.sk
    • Ekonomické oddelenie: +421 907 611 930
    • ŠKD: +421 917 912 999
   • Prihlásenie