• Dni otvorených dverí v marci

     • Dni otvorených dverí v triedach s anglickým programom sa uskutočnia od 25. 3. 2019 do 29. 3. 2019. Presný rozpis  jednotlivých hodín v daných triedach hodín je zverejnený na vchodových dverách školy.
       

     • Nové telefónne číslo do školy:

     • Od 11.1.2019 je nové telefónne číslo do školy: 
      02/38 1111 78 - kancelária tajomníčky
      0917 163 071 - riaditeľka školy
      02/6345 1993 - ekonomické odd.
      
     • Chemická show

     • Dňa 10.1. sa na našej škole uskutočnila Chemická show pre žiakov prvého i druhého stupňa základnej školy. Mali sme možnosť vidieť zaujímavé pokusy z fyziky i chémie  - napríklad optické javy, fyzikálne vlastnosti polyakrylátových látok, jódové hodiny, výroba magnetického slizu, výbušnosť a nebezpečnosť vodíka a iných plynov atd. Dôkazom, že show zaujala a žiaci si chceli buď pokus vyskúšať alebo odniesť niečo z neho sú priložené zábery.

      ​​​​​​​