• Posvätenie adventných vencov

     • Nadchádzajúci advent sme začali svätou omšou, na ktorej páter Milan Toman posvätil prinesené adventné vence nielen z tried ale aj z domácností. Viac FOTO TU

     • Dobrý skutok sa počíta

     • Opäť sme sa po roku zapojili do aktivity Giving Tuesday. Myšlienku zapájania sa žiakov do dobrovoľníctva a dobrých skutkov podporuje aj vydavateľstvo Liberaterra, z ktorého používame pracovné zošity na matematiku. Tento raz sa zapojila trieda 5.B, ktorá darovala svoj čas a pripravila malé citáty a pokúsila sa vyvolať úsmev na tvárach kočíkujúcich mamičiek, uponáhľaných ľudí, ktorí nemali čas ani spomaliť, smutnému bezdomovcovi i žiakom a zamestnancom našej školy :) Zistili, že to nie je vždy jednoduché, ale nevzdalli sa pri prvých odmietnutiach, za čo je na nich hrdá triedna pani učitelka.   MŠ

     • Párty všetkých svätých

     • Sväté deti. Aká krásna predstava!Dňa 24. októbra sa táto myšlienka stala skutočnosťou pre žiakov našej školy. V čase, keď sa všade naokolo propaguje Halloween a konajú sa v súvislosti s týmto sviatkom rôzne akcie, sme sa rozhodli usporiadať niečo celkom iné - Párty všetkých svätých. Úlohou detí bolo vybrať si jedného svätca, ktorého pomocou prestrojenia budú zobrazovať. Pozrite, koľko svätých sme tu mali! FOTO TU

     • Testovanie 5

     • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (Núcem) bude v školskom roku 2018/2019 realizovať celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ, ktoré sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda). Žiaci budú testovaní z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Bližšie informácie nájdete na stránke www.nucem.sk.

     • Týždeň zdravej výživy

     • Zdravá výživa je súčasťou zdravého životného štýlu. A to vedia aj naši žiaci! Od 15.-19.10 sme sa o tom denno-denne presviedčali. Žiaci doma spoločne s rodičmi pripravili zdravé pokrmy, ktoré potom konzumovali na zdravých raňajkách v triedach. Ešte teraz sa nám zbiehajú slinky a budú sa aj vám, keď si pozriete FOTKY TU