• Riaditeľské voľno

     • Oznamujeme, že dňa 29. 10. 2018 (pondelok) bude mať škola riaditeľské voľno, 30. 10. je jednorázový štátny sviatok a od 31.10. do 2.11. 2018 sú  jesenné prázdniny. Žiaci nastúpia do školy 5. 11. 2018.

     • Príprava na birmovku

     • Farský úrad na Daliborovom námestí v Petržalke oznamuje, že v našej farnosti začíname s prípravou birmovancov. Prihláška k príprave na sviatosť birmovania je v zadnej časti kostola. Záujemcovia ju môžu osobne odovzdať počas úradných hodín na farskom úrade najneskôr do 7. novembra 2018. Prihlásiť sa môžu mladí od 8. ročníka ZŠ (alebo tercie na osemročnom gymnáziu) a starší. Príprava trvá jeden až dva roky, podľa účasti a pripravenosti birmovancov a podľa termínu birmovky, ktorý dostaneme v komunikácii s Arcibiskupským úradom.

     • Detský atletický štvorboj s Gepardom

     • Dňa 5.10.2018 sa naši druháci zúčastnili Detského atletického štvorboja s Gepardom, kde súťažili v štyroch disciplínach v rámci základných škôl v Petržalke:

      Emka Matejová z 2. A sa umiestnila na 3. mieste. Po spočítaní bodov súťažiacich za školu sa naši žiaci ako tím umiestnili na 1. mieste! Jeden z organizátorov súťaže prišiel k nám do školy a odovzdal víťazom zlatý pohár, medaily a krásne ceny. Víťazom blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu. Športu zdar! :-) Viac FOTO TU

     • SME ZELENÁ ŠKOLA

     • V stredu 17. 10. 2018 sa naša škola zúčastnila certifikácie Zelených škôl. Okrem kultúrneho programu a samotnej certifikácie, sme mali možnosť, ako jediná škola, odprezentovať zmeny, ktoré sme spoločne zvládli v dvoch rokoch spolupráce na tomto výnimočnom projekte. 

     • Ekotopfilm

     • 4.10. sa v Rusovciach naši žiaci z tried 8.A a 9.A zúčastnili projekcie filmov a diskusie so zaujímavou environmentálnou tématikou. Filmy boli zamerané na ochranu vody, minimalizovanie tvorby odpadu a dopadu nášho správania sa na životné prostredie. MŠ