• Výsledky prijímacích pohovorov na 8-ročné gymnázium

     Výsledky prijímacích pohovorov na 8-ročné gymnázium nájdete tu.   Je potrebné, aby prijatí záujemci potvrdili nástup do našej školy cez aplikáciu EduPage do 25. 5. 2021. V prípade, že  svoj záujem o nástup do našej školy nepotvrdia alebo nastupujú na inú školu,  bude uvoľnené miesto ponúknuté ďalšiemu záujemcovi v poradí.

     V školskom roku 2021/22 otvárame 1 triedu 8-ročného gymnázia s počtom žiakov 30.

      

     Základné informácie k prijímacím pohovorom na 8-ročné gymnázium

     V školskom roku 2021/2022 otvárame 1 triedu  (príma) v 8-ročnej forme gymnázia s počtom žiakov 30. 

     Kód školy: 611026

     Kritériá na prijímacie pohovory do 8 - ročného štúdia

     Podanie prihlášky:

     • prihlášku podávajú žiaci 5. ročníka v  tej základnej škole, ktorú navštevujú, do 8. 4. 2021 
     • prihlášku poskytne záujemcovi základná škola, ktorú žiak navštevuje. Prihláška musí byť vyplnená (prospech)  a podpísaná riaditeľom školy a triednym učiteľom školy, ktorú žiak navštevuje. Prihlášku odosiela na gymnázium základná škola, ktorú žiak navštevuje. Na prihláške sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani podpis žiaka. 
     • školy, ktoré majú systém EduPage môžu podať prihlášku elektronicky cez tento systém

      

  • Kontakty

   • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium
   • Adresa: Gercenova 10 851 01 Bratislava
   • skolasvr@gmail.com
   • 02/38111178 - kancelária tajomníčky 0917 163 071 - riaditeľka školy 0917 179 628 - zástupkyne pre ZŠ
   • IČO: 42178941
   • DIČ: 2023055617
   • Tajomník: tajomnik@svr.sk
   • Riaditeľka školy: Ing. Helena Jánošíková riaditel@svr.sk
   • Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
   • Jedáleň: jedalensvr@gmail.com c.tel. 0914109109
   • Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001 Tatra Banka
   • Školská psychologička: Mgr. Monika Ferenčíková, c.tel. 0907 902 566 psycholog@svr.sk
   • Ekonomické oddelenie: +421 907 611 930
   • ŠKD: +421 917 912 999
  • Prihlásenie