Navigácia

Duchovný program školy

Školské sv. omše

Sväté omše v školskej kaplnke:

pravidelne vždy v stredu a piatok  o 7.30 hod. 

Sviatosť zmierenia - vždy pred prvým piatok v stredu alebo štvrtok od 9.00 do 12.00 hod.

 

 

Slávnostné sväté omše v kostole Povýšenia svätého Kríža pre základnú školu a v kostole sv. Arnolda Janssena na Krupinskej pre gymnázium.

 

Svätá rodina v rímskokatolíckej cirkvi označuje rodinu tvorenú Pannou Máriou, sv. Jozefom a Ježišom Kristom. Je uvádzaná ako príklad pre život všetkých rodín, ako vzor lásky a jednoty.

Modlitba ku svätej rodine

Nebeský Otče,
Ty si nám dal Svätú rodinu
ako žiarivý vzor;
láskavo dopraj,
aby sme ju nasledovali
vo vzájomnej láske
a v rodinných čnostiach,
a tak dosiahli večnú blaženosť
v tvojom nebeskom domove.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista,
tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov.

Amen.

Modlitba z Rímskeho misála na
sviatok Svätej rodiny – Ježiša, Márie
a Jozefa.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
    Gercenova 10
    851 01 Bratislava
  • 02/63451022

Fotogaléria