Navigácia

Zápis do 1. ročníka Čo naša škola ponúka? Anglická bilingválna trieda Rodičia na slovíčko školský autobus

 

Vážení rodičia,

Pri zápise je potrebné, aby zákonný zástupca dieťaťa predložil: 

  • občiansky preukaz matky alebo otca
  • rodný list dieťaťa

Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa. Pri zápise je potrebné vyplniť informačný dotazník (stiahnúť tu), ktorý vypĺňajú  zákonní zástupcovia  dieťaťa. V prípade, že pri zápise je prítomný iba jeden zákonný zástupca dieťaťa je potrebné priniesť písomný súhlas druhého zákonného zástupcu - môžete si stiahnuť tu (ak vyplníte a obaja rodičia podpíšu informačný dotazník vopred, tento súhlas už nie je potrebný).

Dni otvorených dverí

pre rodičov a tvorivé dielne pre deti, ktoré pôjdu v tomto školskom roku na zápis  budú v našej škole v mesiaci február a marec 2018. Presný dátum a čas bude zverejnený na webovej stránke školy. 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
    Gercenova 10
    851 01 Bratislava
  • 02/63451022

Fotogaléria