Navigácia

Zápis do 1. ročníka Čo naša škola ponúka? Anglická bilingválna trieda Rodičia na slovíčko školský autobus

 

 

Vážení rodičia,

ďakujeme Vám za Váš záujem o našu školu, ktorý ste prejavili v dňoch zápisu. Na našu školu sa zapísalo celkom 167 detí, čo veľmi prekračuje kapacitné možnosti našej školy. V školskom roku 2017/2018 môžeme otvoriť maximálne 3 triedy.  Písomné rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa z kapacitných dôvodov budeme posielať poštou po 12. máji.

 

 

Vážení rodičia,

Pri zápise je potrebné, aby zákonný zástupca dieťaťa predložil: 

 • občiansky preukaz matky alebo otca
 • rodný list dieťaťa

Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa. Pri zápise je potrebné vyplniť informačný dotazník (stiahnúť tu), ktorý vypĺňajú  zákonní zástupcovia  dieťaťa. V prípade, že pri zápise je prítomný iba jeden zákonný zástupca dieťaťa je potrebné priniesť písomný súhlas druhého zákonného zástupcu - môžete si stiahnuť tu (ak vyplníte a obaja rodičia podpíšu informačný dotazník vopred, tento súhlas už nie je potrebný).

Dni otvorených dverí

pre rodičov a tvorivé dielne pre deti, ktoré pôjdu v tomto školskom roku na zápis  budú v našej škole nasledovne:

16. 2. 2017 od 8.30 do 12.00 - len pre záujemcov o anglický program - možnosť pre  rodičov zúčastniť sa vyučovania, ktoré prebieha s anglickým lektorom v nasledovných triedach - 1. hod. MAT - 3.C, 2hod. TEV - 2.B, 3. hod. - Music and drama - 2.B, 4.hod. prirodoveda - 1.C.

Tvorivé dielne pre budúcich prváčikov s poskytnutím informácií o školskom vzdelávacom programe:

 • 8. 3. 2017 od 10.00 do 11.00 - pre deti z MŠ  Rontgenova, ich rodičov a ostatných záujemcov
 • 22.3.2017  od 10.00 do 11.00 - pre deti z MŠ Bohrová, ich rodičov a ostatných záujemcov
 • 29. 3. 2017 od 10.00 do 11.00 - pre deti z CMŠ Lachova,  ich rodičov a ostatných záujemcov

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 02/63451022

Fotogaléria