Navigácia

Zápis do 1. ročníka Čo naša škola ponúka? Anglická bilingválna trieda Rodičia na slovíčko školský autobus

 

Zápis do 1. ročníka  pre školský rok 2018/2019 sa v našej škole uskutoční v dňoch: 

20. apríla (v piatok) od  14.00 do 18.00 hod.

21. apríla (sobota) od 9.00 do 12.00 hod.

 

Vážení rodičia,

Pri zápise je potrebné, aby zákonný zástupca dieťaťa predložil: 

  • občiansky preukaz matky alebo otca
  • rodný list dieťaťa

Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa. Pri zápise je potrebné vyplniť informačný dotazník (stiahnúť tu), ktorý vypĺňajú  zákonní zástupcovia  dieťaťa. V prípade, že pri zápise je prítomný iba jeden zákonný zástupca dieťaťa je potrebné priniesť písomný súhlas druhého zákonného zástupcu - môžete si stiahnuť tu (ak vyplníte a obaja rodičia podpíšu informačný dotazník vopred, tento súhlas už nie je potrebný).

Dni otvorených dverí

Pozývame všetkých rodičov, ktorí majú záujem dať svoje dieťa do našej školy na dni otvorených dverí, ktoré budú v nasledovných termínoch - vždy v čase od 9.15 do 11.00 hod.

22. 2. 2018,  1. 3. 2018,  21. 3. 2018, 22. 3. 2018 

Uvedené termíny sú pre materské školy v našom okolí, ale môžu sa ich zúčastniť všetci záujemci. Program je pripravený pre deti formou tvorivých dielní, ale popritom bude možnosť aj pre rodičov informovať sa o školskom vzdelávacom programe, o anglickom programe, o spôsobe vzdelávania v našej škole, prípadne sa zúčastniť vyučovania.   Tešíme sa na vás:).

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
    Gercenova 10
    851 01 Bratislava
  • 02/63451022

Fotogaléria