Režim dňa Výchovný program Úhrada poplatkov v školskom klube detí Zápisný lístok do ŠKD 1. ročník ŠKD 2. ročník ŠKD 3. ročník ŠKD 4. ročník

Režim dňa

 REŽIM DŇA V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ      

 6.30–7,50

príchod detí do ŠKD

voľné hry podľa výberu

 8,00     

odprevádzanie detí do tried

 

12,05   

odpočinková činnosť

hygiena, obed

13,00

odpočinková činnosť

hygiena, obed

14,00 – 15,00 

rekreačná činnosť

pobyt na čerstvom vzduchu

15,00

 

hygiena, olovrant

15,10  - 15,40

záujmová činnosť

spoločenskovedná
pracovno–technická

esteticko-výchovná
telovýchovná, zdravotná  a športová

prírodovedná

15,40 – 16,00      

vzdelávacia činnosť

príprava na vyučovanie

16,00 – 17,00  

 

tiché zamestnanie

17,00 – 17,30

 

voľné hry detí 

.

Oddelenie ŠKD

Trieda

vychovávateľka

I.

I.A

Ing. Brokešová Zuzana*

II.

I.B

Mgr. Pašuthová Eva

III.

I.C

Rožová Veronika, Bc.

IV.

I.D

Mgr. Simanová Monika

V.

II.B,A

Páleníková Zuzana, Bc.

VI.

II.C,A

Mgr. Števčeková Natália

VII.

II.D,A

Mgr. Kováčová Mária

VIII.

III.A

Beskydiarová Eva, Bc

IX.

III.B

Mgr. Diviak Peter

X.

III.C

Mgr. Vodová Katarína

XI.

IV.A

Mgr. Miškovičová Katarína

XII.

IV.B

Mgr. Farkaš Jozef**

 

Vchod školského klubu detí sa ráno zamyká o 7,50 hod.,  poobede sa odomyká  14,00 hod

*Zmena: 1.4.2017** Zmena: 1.5.2017

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
    Gercenova 10
    851 01 Bratislava
  • 02/63451022

Fotogaléria