Navigácia

Režim dňa Výchovný program Úhrada poplatkov v školskom klube detí Vychovávateľky v ŠKD

Režim dňa

 REŽIM DŇA V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ      

 6.30–7.50

príchod detí do ŠKD

voľné hry podľa výberu

 7.50 - 8.00    

odprevádzanie detí do tried

 

12.05   

odpočinková činnosť

hygiena, obed

13.00

odpočinková činnosť

hygiena, obed

14.00 – 15.00 

rekreačná činnosť

pobyt na čerstvom vzduchu

15.00

 

hygiena, olovrant

15,10  - 15,40

záujmová činnosť

spoločenskovedná
pracovno–technická

esteticko-výchovná
telovýchovná, zdravotná  a športová

prírodovedná

15,40 – 16,00      

vzdelávacia činnosť

príprava na vyučovanie

16,00 – 17,00  

 

tiché zamestnanie

17,00 – 17,30

 

voľné hry detí 

.

 

Rodičia si deti privolávajú z oddelení ŠKD sami cez komunikátor!

Deti z ŠKD sa vyberajú od 12:00 vchodom ŠKD!

V čase medzi 14:00 a 15:00 bývajú počas priaznivého počasia deti na školskom dvore.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
    Gercenova 10
    851 01 Bratislava
  • 02/63451022

Fotogaléria