Navigácia

Režim dňa Výchovný program Úhrada poplatkov v školskom klube detí Zápisný lístok do ŠKD 1. ročník ŠKD 2. ročník ŠKD 3. ročník ŠKD 4. ročník

Režim dňa

 REŽIM DŇA V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ      

 6.30–7.50

príchod detí do ŠKD

voľné hry podľa výberu

 7.50 - 8.00    

odprevádzanie detí do tried

 

12.05   

odpočinková činnosť

hygiena, obed

13.00

odpočinková činnosť

hygiena, obed

14.00 – 15.00 

rekreačná činnosť

pobyt na čerstvom vzduchu

15.00

 

hygiena, olovrant

15,10  - 15,40

záujmová činnosť

spoločenskovedná
pracovno–technická

esteticko-výchovná
telovýchovná, zdravotná  a športová

prírodovedná

15,40 – 16,00      

vzdelávacia činnosť

príprava na vyučovanie

16,00 – 17,00  

 

tiché zamestnanie

17,00 – 17,30

 

voľné hry detí 

.

Číslo

oddelenia

ŠKD

Meno p. vychovávateľky

Trieda

Poschodie

Meno tr. učiteľky

I.

Ing. Pašúthová Eva

1.A

1.

Mgr. Jakubcová Blanka

II.

Mgr. Veselá Jana

1.B

1.

Mgr. Rybárová Zuzana

III.

Páleníková Zuzana, Bc

1.C

1.

Mgr. Kováčová Mária

IV.

Mgr. Ondrejovičová Katarína

1.D

1.

Mgr. Podskočová Zuzana

V.

Mgr. Brišáková Zuzana

2.A

1.

Mgr. Poliščáková Zuzana

VI.

Mgr. Beskydiarová Eva

2.B

1.

Mgr. Vašková Monika

VII.

Mgr. Gondová Ivana

2.C

1.

Mgr. Melichová Barbora

VIII.

Mgr. Simanová Monika

2.D

1.

Mgr. Chylová Gabriela

IX.

Mgr. Tomanová Eleonóra

3.B

1.

Mgr. Litvinová Jana

X.

Mgr. Vodová Katarína

3.C

1.

Mgr. Čibenková Veronika

XI.

Mgr. Dudeková Ľubomíra

3.D

3.

Mgr. Tomková Miroslava

XII.

Mgr. Diviak Peter

4.B

3.

Mgr. Zálepová Ivana

XIII.

Mgr. Vadíková Eva

4.C

3.

Mgr. Čurdová Katarína

 

Žiaci z 3.A a 4.A sú rozdelení v iných oddeleniach.

Rodičia si deti privolávajú z oddelení ŠKD sami cez komunikátor!

Deti z ŠKD sa vyberajú od 12:00 vchodom ŠKD!

V čase medzi 14:00 a 15:00 bývajú počas priaznivého počasia deti na školskom dvore.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
    Gercenova 10
    851 01 Bratislava
  • 02/63451022

Fotogaléria