Navigácia

Rada rodičov

Rada rodičov  pri Spojenej škole Svätej Rodiny  je zložená zo zástupcov rodičov za jednotlivé triedy základnej školy a gymnázia.  Od šk. roku  1998/99 je v škole založené občianske združenie  Združenie rodičov pri základnej škole, ktoré je zároveň aj pre rodičov žiakov gymnázia a je aj  poberateľom 2%.

Príspevky do Fondu Združenia rodičov na šk. rok 2018/2019, odsúhlasené na rade školy a rade rodičov:

  • príspevok na jedno dieťa  - 50€ ročne
  • príspevok na 2 deti: - 80€ ročne
  • príspevok na 3 a viac detí  - 90 € ročne

 

Číslo účtu rodičovského združenia:

SK03 1100 0000 0026 6474 4001  Tatra Banka.

Do poznámky je potrebné napísať meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje. 

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
    Gercenova 10
    851 01 Bratislava
  • 02/63451022

Fotogaléria