Navigácia

Rada školy

Od 12. 10. 2018 začína funkčné obodobie novej rady školy.

Na plenárnom rodičovskom združení, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. a 11. 9. 2018 boli do rady školy zvolení nasledovní zástupcovia za rodičov:

 • Mgr. Monika Ferenčíková

 • Mgr. Jana Padychová

 • PharmDr. Martin Višňanský, MBA, PhD., MSc.

 • Ing. Alexander Dmitrenko

 

Na pedagogickej rade dňa 18. 9. 2018 boli zvolení zástupcovia pedagógov:

 • PaedDr. Peter Lazový

 • Mgr. Nikoleta Baánová

 

Za nepedagogických zamestnancov : Ing. Pavol Bulla

Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutoční 3. 10. 2018 o 16.30 v zborovni školy.

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 02/63451022

Fotogaléria