Zoznam tried

Názov
1.A Triedny učiteľ Daniela Poliščáková
1.B Triedny učiteľ Monika Vašková
1.C Triedny učiteľ Barbora Melichová
1.D Triedny učiteľ Gabriela Chylová
2.A Triedny učiteľ Anna Sidivárová
2.B Triedny učiteľ Jana  Litvinová
2.C Triedny učiteľ Veronika Čibenková
2.D Triedny učiteľ Miroslava Tomková
3.B Triedny učiteľ Ivana Zálepová
3.C Triedny učiteľ Katarína Čurdová
4.A Triedny učiteľ Ľubomíra Lapšanská
SEXTA
3.A Triedny učiteľ Drahomíra Chalásová
4.B Triedny učiteľ Zuzana Podskočová
5.A Triedny učiteľ Nikoleta Baánová
5.B Triedny učiteľ Eva Šatková
6.A Triedny učiteľ Anna Mikulová
7.A Triedny učiteľ Eva Kútiková
8.A Triedny učiteľ Stanislava Poulová
9.A Triedny učiteľ Marcela  Švirlochová
3.AG
PRIMA
SEKUNDA
TERCIA
KVARTA
KVINTA

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
    Gercenova 10
    851 01 Bratislava
  • 02/63451022

Fotogaléria