Navigácia

Zoznam tried

Názov
4.D Triedny učiteľ Miroslava Tomková
5.C Triedny učiteľ Jana Halajová
INF
Kvarta Triedny učiteľ Lucia Hanušová
Kvinta Triedny učiteľ Martina Hamadová
Oktáva Triedny učiteľ Lýdia Kotuličová
Príma Triedny učiteľ Stanislava Poulová
Sekunda Triedny učiteľ Matej Machurek
Septima Triedny učiteľ Peter Lazový
Sexta Triedny učiteľ Tomáš Vasilčák
Tercia Triedny učiteľ Andrea Konopková
1.A Triedny učiteľ Drahomíra Chalásová
1.B Triedny učiteľ Veronika Vaňugová
1.C Triedny učiteľ Hana Jurčová
1.D Triedny učiteľ Zuzana Minárová
2.A Triedny učiteľ Blanka Jakubcová
2.B Triedny učiteľ Zuzana Pardelová
2.C Triedny učiteľ Mária Kováčová
2.D Triedny učiteľ Zuzana Podskočová
3.A Triedny učiteľ Daniela Poliščáková
3.B Triedny učiteľ Monika Vašková
3.C Triedny učiteľ Barbora Melichová
3.D Triedny učiteľ Gabriela Chylová
4.A Triedny učiteľ Anna Sidivárová
4.B Triedny učiteľ Kristína Wittemannová
4.C Triedny učiteľ Veronika Čibenková
5.A Triedny učiteľ Miroslav Moštenan
5.B Triedny učiteľ Marcela  Švirlochová
6.A Triedny učiteľ Gabriela Boszkosová
7.A Triedny učiteľ Nikoleta Baánová
INF1
8.A Triedny učiteľ Anna Mikulová
9.A Triedny učiteľ Eva Kútiková

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
    Gercenova 10
    851 01 Bratislava
  • 02/63451022

Fotogaléria