Navigácia

Kontakt

Meno školy: Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
Email školy: skolasvr@gmail.com
Telefón: 02/63451022

Adresa školy: Gercenova 10
851 01 Bratislava
IČO: 42178941
DIČ: 2023055617
Email tajomnik: tajomnik@svr.sk
Riaditeľstvo školy: riaditel@svr.sk
Jazyková škola Elitenglish: J. Marček - 0907261179
Školský psychológ: psycholog@svr.sk
Výchovná poradkyňa: poradenstvo@svr.sk
Školská jedáleň - GLOBAL GASTRO,s.r.o.: jedalensvr@gmail.com
c.tel. 0914109109
Účet rodičovského združenia: SK03 1100 0000 0026 6474 4001
Tatra Banka

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
    Gercenova 10
    851 01 Bratislava
  • 02/63451022

Fotogaléria