Navigácia

Partners

Utorok 12. 12. 2017

Naša škola je zapojená do projektu

       

Číslo projektu:

2015-1-SK01-KA101-008725
Názov projektu: Cudzie jazyky - brána do sveta

Termín realizácie projektu:  1. 12. 2015 - 30. 11. 2016

Počet návštev: 1615483

Vitajte na stránkach našej školy - škola so srdcom pre všetkých !

 • Žiaci 3.A si dňa 24.11.2017 besiedkou uctilii svojich starých rodičov. Triedna učiteľka všetkých privítala slovami ............." i keď október, mesiac úcty k starším už bol a my sa stretávame až teraz, verím, že to nevadí. Lebo zo všetkého najdôležitejšie je, stretnúť sa. I Ján Kostra napísal: Každý deň stretnúť človeka, to stačí....." Žiaci sa starým rodičom za ich lásku poďakovali básňami, spevom, tancom, i hrou na hudobné nástroje. Vtipmi i scénkou ich zase rozveselili. Nakoniec svojim babkám i dedkom odovzdali kvietok a srdiečko. Všetci sme si pochutili na občerstvení, ktoré pripravili rodičia žiakov. FOTO TU

 • Dňa 23.11.2017 a 24.11.2017 prebehla na našej škole Anglická olympiáda - školské kolo (písomná a ústna časť). Výhercami postupujúcimi do okresného kola sú: v kategórii 1A: Richard Dohnal (Sekunda), Stela Čeryová (6.A) a v kategórii 1B: Ema Garajová (9.A), Jakub Krajniak (Tercia) Gratulujeme! :-) Foto tu

 • "Chcela by som letieť" je názov predstavenia o bl. Zdenke Schelingovej, ktoré dňa 27.11. odohralo tanečné divadlo ATak pre 2. stupeň základnej školy a gymnázium. Ďakujeme za krásny umelecký zážitok!

 • Vo štvrtok 16.11.2017 sa naši žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili celoslovenského testovania Komparo, ôsmaci si overovali vedomosti z matematiky, slovenského jazyka, biológie, geografie a všeobecných študijných predpokladov. Deviataci mali svoju generálku pred celoštátnym testovaním T9 z matematiky a slovenského jazyka.

 • 1. stupeň - 27. 11. 2017 - pondelok o 17.00 hod.

  2. stupeň - 28. 11. 2017 - utorok o 17.00 hod.

 • Dňa 9.11.2017 navštívili žiaci 7.A Prírodovedné múzeum, kde sa zúčastnili v rámci Týždňa vedy a techniky na prednáške doc. RNDr. Vladimíra Baleka, CSc. o gravitačných vlnách a čiernych dierach a tiež na výstave Zázrak prírody: Príbeh života na Zemi, Biodiverzita a Klenoty Zeme. Foto tu

 • Dňa 10.11.2017 navštívil Jacob Roseman z Oxfordu hodiny anglického jazyka v triedach 5.B, 6.A a 7.A v rámci programu Englishone, do ktorého sa žiaci daných tried aktívne zapojili, vypracovali požadovaný počet úloh a získali benefit - Native Speaker na škole. Foto tu

 • Žiaci a učitelia našej školy sa pripojili k iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Vďaka tejto aktivite sa dostali aj do relácie Krátke správy na TV Lux. Pozrite si video.

 • Mesiac október je okrem iného venovaný úcte k starším. Preto sme sa rozhodli, že jedno poobedie v školskom klube venujeme našim starým rodičom. Do našej triedy sme si ich pozvali presne dva mesiace pred Vianocami, čiže 24.októbra: Na naše veľké prekvapenie ich prišlo v celkom hojnom počte. Našich starých rodičov sme najskôr spoločne privítali, navzájom sme ich predstavili, a čo to sme sa dozvedeli o ich živote. Pripravili sme pre nich krátky program, malú pozornosť vo forme ďakovných pozdravov a chutné občerstvenie, ktoré samozrejme najviac chutilo nám, žiakom 2.A. Prežili sme tak veľmi príjemné posedenie a dúfame, že našich starých rodičov ešte v našej triede uvidíme. Veď ako sme aj v našej básničke vinšovali:
  "Prajeme ti milý starký, starká,
  nech vás sila neopúšťa,
  nech vám stále slúži zdravie,
  MY SME RADI, ŽE VÁS MÁME!" FOTO TU

 • Žiaci 8.A triedy dňa 7.11. 2017 navštívili GMB v Mirbachovom paláci a zúčastnili sa vzdelávacieho programu pod názvom Maliarské gestá. Spoznali obrazy slovenského maliara Rudolfa Krivoša a sami si vyskúšali techniku gestickej maľby. FOTO TU

 • Vo štvrtok, 26.októbra, 2.A začala svoj školský deň veľmi nezvyčajne. V rámci týždňa zdravej výživy si naši druháci pripravili spoločné raňajky, ktoré absolvovali spolu so svojimi rodičmi. Na raňajkových stoloch boli v ponuke samé výborne a ešte k tomu aj zdravé pochutiny. Stará ľudová múdrosť - "Raňajkuj ako kráľ,..." sa tak naplnila do bodky. Plní energie a vitamínov, sa po raňajkách deti z 2.A mohli smelo pustiť do nového školského dňa. V poobedných hodinách pokračoval ich program v zdravom duchu ďalej. V súvislosti s blížiacimi sa sviatkami - Pamiatka všetkých zosnulých, sme sa so žiakmi 2.A rozhodli absolvovať aj príjemnú prechádzku a návštevu cintorína. Konkrétne sme sa vybrali na Cintorín v Petržalke. Spoločne sme zapálili pár sviečok a pomodlili sa za dušičky, ktoré naše modlitby v tieto dni potrebujú. Po ceste sme mali aj príjemný zážitok s prešibanou veveričkou, ktorá nám skrížila cestu. FOTO TU

 • Žiaci 1. stupňa absolvovali výcvik na dopravnom ihrisku. Prestriedali sa všetky triedy počas uplynulého týždňa. Už vieme, že sme súčasťou dopravnej premávky, preto musíme byť zodpovední za seba aj za druhých. Buď viditeľný aj ty! No toto? FOTO :) 

 • V stredu 18. októbra v poobednom čase sme navštívili naše starenky a starčekov v Dome Rafael v Petržalke. Potešili sme ich piesňami, básničkami, scénkami a peknými papierovými pozdravmi, ktoré vyrobili šikovné deti na krúžku Šikovné ruky. U Rafaela nás pohostili banánovo-čokoládovými "muffinkami", ktoré sami vyrobili. Boli výborné. Sme radi, že sme mohli potešiť, ďakujeme, že oni potešili nás a už teraz sa tešíme, keď k nim opäť zavítame. FOTO TU

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 02/63451022

Fotogaléria