Navigácia

Partners

Piatok 20. 10. 2017

Naša škola je zapojená do projektu

       

Číslo projektu:

2015-1-SK01-KA101-008725
Názov projektu: Cudzie jazyky - brána do sveta

Termín realizácie projektu:  1. 12. 2015 - 30. 11. 2016

Počet návštev: 1553917

Vitajte na stránkach našej školy - škola so srdcom pre všetkých !

 • Dňa 11.10.2017 sa žiaci 7.A, 5.A a sekundy zúčastnili Ľudových misií s témou "Vo svetle Fatimy" v kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii, z príležitosti 100. výročia fatimských zjavení. Viac foto v galérii.

 • V živote každého človeka sú dni, ktoré sa mu vpíšu do pamäti. Takýmto bol aj deň prváckej pasovačky pre našich prváčikov. Nesmelo čakali čo sa bude robiť, ale keď videli, ako odvážne im druháci predvádzajú program, ktorý pre nich pripravili, veselo im tlieskali a zabávali sa. Na záver boli pripravené pre prváčikov "pasovacie listy" a "medaily prváka". Atmosféru z pasovačiek v triedach si pozrite na FOTKÁCH V GALÉRII.

 • V piatok 6.10. 2017 sme sa my tretiaci z céééčky vybrali do Bibiany na výstavu s názvom Emócie. Zažili sme všetky druhy emócií - strach, smútok, hnev, radosť, prekvapenie... Veď pozrite fotky. :)

 • Vo štvrtok 5.10.2017 našu školu potešila svojím príchodom Dada Môťovská - lektorka Hejného matematiky. Prednáško-diskusia nás všetkých zúčastnených opäť povzbudila a obohatila. Rodičia mali veľa otázok, Dada veľa dobrých odpovedí. Touto cestou ďakujeme aj našej pani riaditeľke a pani zástupkyni Janke, že vďaka nim - ich zápalu a odhodlaniu môžeme v matematike podľa pána prof. Hejného v žiakoch rozvíjať logické myslenie, spoluprácu, komunikáciu.... jedným slovom - rozmýšľanie. FOTO TU

 • Dňa 25.9.2017 sa žiaci 5.A, 5.B a sekundy zúčastnili púte cirkevných škôl bratislavskej arcidiecézy do národnej mariánskej svätyne do Šaštína. Svätú omšu slúžil otec arcibiskup Stanislav Zvolenský a povzbudil všetkých k aktívnemu prežívaniu viery a vydávaniu svedectva nielen v školách, ale aj mimo nich. Naši žiaci Hugo Seko (5.A) a Terézia Barboráková (5.B) v závere svätej omše poďakovali otcovi arcibiskupovi za jeho slová a spoločenstvo s nami a odovzdali mu kyticu kvetov na znak vďaky. FOTO TU

 • Dňa 3. októbra naši žiaci ZŠ ukázali v markizáckom Teleráne, že majú chuť zahrať si dobrý futbal so svojimi súpermi. Spolu so Zuzkou Svobodovou z McDonald´s a Vladimírom Luptákom zo Slovenského futbalového zväzu predstavili všetkým divákom najväčší minifutbalový turnaj Slovenska - McDonald's CUP. FOTO TU

 • Život dona Titusa Zemana prilbížili našim žiakom vzácni hostia z Ústavu pamäti národa -  Mgr. F.Neupauer, Phd.  a Mgr. Peter Janku, PhD. Žiaci 8. a 9. ročníka si mohli vypočuť nielen ukážku z novej rozhlasovej hry Petra Janku, ale bol priestor aj na otázky a diskusiu o dobe, v ktorej don Titus Zeman žil.

 • Číslo účtu RZ: 2664 744 001/ 1100 Tatra banka

  IBAN SK03 1100 0000 0026 6474 4001

   

  Finančný plán je tu: https://skolasvr.edupage.org/text/?text=text/text5&subpage=3 

 • V sekcii Krúžková činnosť bola pridaná ponuka krúžkov pre školský rok 2017/2018 zvlášť pre 1. stupeň a zvlášť pre 2. stupeň. Prihlášky spolu so vzdelávacím poukazom je potrebné doručiť triednej učiteľke/triednemu učiteľovi do 20. septembra. Kópie vzdelávacieho poukazu sa nevydávajú!!!

 • Vážení rodičia, vážení donori,

  chceme sa vám všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli na vybudovanie nášho multifunkčného ihriska úprimne poďakovať za to, že aj vďaka vašej pomoci sa nám podarilo zrealizovať jeho vybudovanie. Celkové náklady na realizáciu boli vo výške 40 000 €. Na finančných nákladoch sa podieľali viaceré firmy a nadácie:  ELSQUARE, SPP, YIT, EMM, Bratislavský samosprávny kraj, WEBER - GOBAIN.

 • Do súťaže sa zapojili viaceré slovenské školy. V našej škole sa do súťaže zapojilo 80 žiakov. Vyžrebovaným výhercom Anglickej literatúry sa stáva Alexandra Rusnáková (v kategórii Star 1).Vo všetkých kategóriách bolo viac súťažiacich, ktorí dosiahli 100%. Na našej škole dosiahli 100%:

  V kategórií Star 1: Katarína Kajanová, Alexandra Rusnáková, Lujza Šimončičová

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 02/63451022

Fotogaléria