Navigácia

Partners

Štvrtok 22. 2. 2018

Naša škola je zapojená do projektu

       

Číslo projektu:

2015-1-SK01-KA101-008725
Názov projektu: Cudzie jazyky - brána do sveta

Termín realizácie projektu:  1. 12. 2015 - 30. 11. 2016

Počet návštev: 1694477

Vitajte na stránkach našej školy - škola so srdcom pre všetkých !

 • 2% DANE potrebné tlačivo si môžete stiahnuť aj tu

  Vážení rodičia! Obraciame na Vás touto cestou s prosbou o podporu poukázaním Vašich 2% nášmu Rodičovskému združeniu pri ZŠ Svätej Rodiny. Príspevky, ktoré nám touto formou poskytnete, by sme radi využili na modernizáciu vzdelávacieho procesu a celkové zlepšenie materiálneho vybavenia školy. Vašim deťom chceme poskytnúť príjemné a tvorivé prostredie, aby sa v škole cítili dobre, a tak mohli rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti a vedomosti. Za Vašu pomoc a podporu Vám ďakujeme.

 • Pozývame všetkých rodičov, ktorí majú záujem dať svoje dieťa do našej školy na dni otvorených dverí, ktoré budú v nasledovných termínoch - vždy v čase od 9.15 do 11.00 hod.

  22. 2. 2018, 1. 3. 2018, 21. 3. 2018, 22. 3. 2018

  Uvedené termíny sú pre materské školy v našom okolí, ale môžu sa ich zúčastniť všetci záujemci. Program je pripravený pre deti formou tvorivých dielní, ale popritom bude možnosť aj pre rodičov informovať sa o školskom vzdelávacom programe, o anglickom programe, o spôsobe vzdelávania v našej škole, prípadne sa zúčastniť vyučovania. Tešíme sa na vás:).

 • Naši žiaci opäť zožali veľký úspech! Na krajskom kole recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha v Malackách obsadili naši vynikajúce miesta. Emka Brestovanská z 1.A sa svojej recitačnej premiéry zhostila vynikajúco a pre našu školu získala 1.miesto. Emka postupuje do celoslovenského kola. Na 1.mieste sa umiestnila aj Terezka Barboráková z 5.B, ktorá taktiež postupuje do celoslovenského kola. Aby nám ocenení nebolo málo, diplom doniesol aj Matúško Legnavský z 3.B, ktorý sa umiestnil na 3.mieste vo svojej kategórii. Všetkým od nás patrí veľká gratulácia!Ďakujeme aj Natálke Mitášovej z 9.A a Nikolke Čurdovej z 5.A, ktoré nás taktiež veľmi pekne reprezentovali

 • Naša škola sa začiatkom februára zúčastnila obvodného kola geografickej olympiády na ZŠ Prokofievova. V kategórii G (5. ročník) spolu súťažilo 31 žiakov. Bystrík Roch (5.B) sa umiestnil na 2. mieste, Hanka Sepšiová (5.A) získala 3. miesto a Andrej Hajdúch (5.B) sa stal úspešným riešiteľom. Gratulujeme!

 • Žiaci z tried 5.A a 5.B vytvárali svoje historické pramene. Pozrite sa, čo všetko sa im podarilo.

 • Dňa 29.11.2017 sa žiaci 7.A zapojili do súťaže organizácie Libera terra - Dobrý skutok sa počíta. Pripravili rovesnícke vyučovanie pre žiakov 6.A počas 2 vyučovacích hodín - Slovenského jazyka a literatúry a Matematiky. Pripravili pracovné listy, hry, bingo, násobky čísel, osemsmerovky a súťaže. Podporme ich svojim hlasom (like) na:

 • Dňa 22. 12. 2017 (v piatok) je riaditeľské voľno. Nástup do školy po vianočných prázdninách je 8. 1. 2018.

 • V informatickej súťaži iBobor dosiahli viacerí žiaci plný počet bodov. V kategórii Bobrík Adriana Chromeková, Samuel Stano, Matúš Tóth (všetci 5.B) a Karolína Koutná (5.A), medzi Drobcami boli najúspešnejší Tamara Banásová, Bruno Šimulčík a Damir Žižák (3.B). V kategórii Kadet bol jediným úspešným riešiteľom na ZŠ Daniel Jurica z 8.A. Výsledky úspešných riešiteľov nájdete na fotkách.

 • Aj tento rok ku nám zavítal svätý Mikuláš. Počas jeho sviatku sa konal aj Misijný jarmok. FOTO TU

 • Dňa 6. decembra sa na našej škole konal turnaj Futsalko. Naši žiaci obsadili prvé miesto - blahoželáme! FOTO TU

 • Žiaci 3.A si dňa 24.11.2017 besiedkou uctilii svojich starých rodičov. Triedna učiteľka všetkých privítala slovami ............." i keď október, mesiac úcty k starším už bol a my sa stretávame až teraz, verím, že to nevadí. Lebo zo všetkého najdôležitejšie je, stretnúť sa. I Ján Kostra napísal: Každý deň stretnúť človeka, to stačí....." Žiaci sa starým rodičom za ich lásku poďakovali básňami, spevom, tancom, i hrou na hudobné nástroje. Vtipmi i scénkou ich zase rozveselili. Nakoniec svojim babkám i dedkom odovzdali kvietok a srdiečko. Všetci sme si pochutili na občerstvení, ktoré pripravili rodičia žiakov. FOTO TU

 • Dňa 23.11.2017 a 24.11.2017 prebehla na našej škole Anglická olympiáda - školské kolo (písomná a ústna časť). Výhercami postupujúcimi do okresného kola sú: v kategórii 1A: Richard Dohnal (Sekunda), Stela Čeryová (6.A) a v kategórii 1B: Ema Garajová (9.A), Jakub Krajniak (Tercia) Gratulujeme! :-) Foto tu

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 02/63451022

Fotogaléria