Navigácia

Partners

Zelená škola

Pondelok 24. 9. 2018
Naša škola sa zapojila do medzinárodného programu ZELENÁ ŠKOLA

Naša škola je zapojená do medzinárodného vzdelávacieho programu ZELENÁ ŠKOLA v školských rokoch 2016/17 a 2017/18. Počas týchto dvoch rokov postupujeme podľametodiky 7 krokov: 1. Zostavenie Kolégia Zelenej školy, 2. Enviromentálny audit školy, 3. Akčný plán, 4. Monitoring a hodnotenie, 5. Pro-enviromentálna výučba, 6. Informovanie a spolupráca, 7. Eko-kódex školy.

Naša škola je zapojená do projektu

       

Číslo projektu:

2015-1-SK01-KA101-008725
Názov projektu: Cudzie jazyky - brána do sveta

Termín realizácie projektu:  1. 12. 2015 - 30. 11. 2016

Počet návštev: 1929682

Vitajte na stránkach našej školy - škola so srdcom pre všetkých !

 • Z dôvodu nepriaznivého počasia sa dnešná brigáda neuskutoční. Náhradný termín bude oznámený dodatočne.

 • Dnes (21.9.2018) sa žiaci 5.ABC spolu s učiteľmi zúčastnili púte katolíckych škôl do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Spoločne s otcom arcibiskupom Mons. S. Zvolenským sme sa modlili za seba, našu školu, naše rodiny a za dar odpustenia a zmierenia. (sl)

 • 17. 9. 2018

  Aktualizovali sme modul Krúžková činnosť

 • Príspevky do Rodičovského združenia

  Rodičovské združenie – príspevok:

  Číslo účtu v Tatrabanke: 2664744001/1100, IBAN SK03 1100 0000 0026 6474 4001

  Pokiaľ je jedno dieťa v škole – ročný príspevok je 50€, v prípade dvoch súrodencov 80€, v prípade troch a viac detí je príspevok 90€. Príspevky prosíme uhrádzať prevodom na účet s poznámkou mien detí a ich tried. Príspevky je možné uhrádzať polročne. Ďakujeme.

  Rodičovské združenie je riadne zaregistrované občianske združenie, ktoré má účtovníctvo a podáva daňové priznanie.

 • Pre ZŠ 2. stupeň (ročníky 5. - 9.) dňa 10. 9. o 17.00 hod.

  Pre 1. stupeň ZŠ (ročníky 1. - 4.) dňa 11. 9. 2018 o 17.00 hod. Program rodičovského združenia - voľba zástupcov do rady rodičov a rady školy a informácie k začiatku školského roka.

 • Vyhodnotenie Englishstar 2018

  Už sú tu výsledky súťaže Englishstar! Benjamín Vician (1.B) vyhráva Smartphone a Terezka Romančíková (3.B) vyhráva anglickú literatúru. Výhercom srdečne blahoželáme! Percentuálne výsledky žiakov sú k nahliadnutiu u p.učiteľky Mikulovej. Do súťaže sa v našej škole zapojilo 106 žiakov 1.-8.ročníka, úspešných riešiteľov (nad 80%) bolo 69 žiakov. Gratulujeme!

 • Pripomeňte si ďalší skvelý ročník GercenkaFestu na krásnych záberoch. FOTO TU

 • Exkurzia na farme

  Dňa 12. 6. 2018 boli triedy 1. A, 1. B a 1. D na spoločnej exkurzii rodinnej farmy v Hrubej Borši, kde sme obdivovali a poznávali rôzne druhy domácich a exotických zvierat v peknom vidieckom prostredí. Farmou sa náš výlet neskončil. Spoločne sme totiž obdivovali Vodný kolový mylyn v obci Jelka. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavosti, ktoré sa spájajú hlavne s prevádzkou mlyna v minulosti. FOTO TU

 • Deň detí v ŠKD

  Deň detí sme poriadne oslávili. V ŠKD sme strávili zábavné popoludnie plné hier a súťaží. FOTO TU

 • Noc v kláštore

  Dňa 25.-26.5.2018 sa v kláštore Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa uskutočnila Noc v kláštore. Zúčastnila sa jej trieda 5.A spolu s triednou učiteľkou sr. Gabrielou, p.uč. Švirlochovou a Halajovou. Mali sme spoločnú sv. omšu a večeru s rodičmi. Ďakujeme rodičom za všetky dobroty, ktoré na večeru doniesli a zároveň ďakujeme pátrovi Thomasovi za odslúženie sv. omše. Po odchode rodičov sme pokračovali rôznymi aktivitami. Ako sa žiaci sami vyjadrili: "Bolo tam krásne okolie s peknou záhradou s ružami a krásna kaplnka. Perfektne sme sa zabavili so spolužiakmi a rehoľnými sestričkami. Výborná bola aj nočná hra." FOTO TU

 • Englishstar 21.5.2018

  Dňa 21.5.2018 sa uskutočnila medzinárodná súťaž Englishstar pre žiakov 1.-9. ročníka ZŠ. Z našej školy sa zúčastnilo 108 žiakov. Vyhodnotenie súťaže bude 18.6.2018. Držíme palce!

 • Jarná brigáda

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa 19. mája zúčastnili brigády. Opäť sa urobilo kus práce. FOTO TU

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 02/63451022

Fotogaléria