Navigácia

Partners

Štvrtok 26. 4. 2018

Naša škola je zapojená do projektu

       

Číslo projektu:

2015-1-SK01-KA101-008725
Názov projektu: Cudzie jazyky - brána do sveta

Termín realizácie projektu:  1. 12. 2015 - 30. 11. 2016

Počet návštev: 1765514

Vitajte na stránkach našej školy - škola so srdcom pre všetkých !

 • V dňoch 30. 4. (pondelok) a 7. 5. 2018 (pondelok) je riaditeľské voľno. Z uvedeného dôvodu sa počas oboch dní nevyučuje a škola bude zatvorená.

 • Na našej škole sa v týždni 23.4. – 27.4. 2018 uskutočnia Dni Zelených škôl, ktoré pripravujú naši žiaci aktívni v projekte Zelená škola.

  Dni zelených škôl sa konajú pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý si pripomíname v nedeľu 22.4.2018.

  Akcia č.1: EKOBURZA NÁPADOV - 24.4.2018
  Na celý deň máme pre vás pripravený bohatý program pozostávajúci zo stánkov plných zaujímavostí! Na Ekoburzu nápadov srdečne pozývame aj rodičov všetkých žiakov našej školy!

  Rodičia sú vítaní vo vestibule školy od obeda do 16.00 hodiny.

 • 2% DANE potrebné tlačivo si môžete stiahnuť aj tu

  Vážení rodičia! Obraciame na Vás touto cestou s prosbou o podporu poukázaním Vašich 2% nášmu Rodičovskému združeniu pri ZŠ Svätej Rodiny. Príspevky, ktoré nám touto formou poskytnete, by sme radi využili na modernizáciu vzdelávacieho procesu a celkové zlepšenie materiálneho vybavenia školy. Vašim deťom chceme poskytnúť príjemné a tvorivé prostredie, aby sa v škole cítili dobre, a tak mohli rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti a vedomosti. Za Vašu pomoc a podporu Vám ďakujeme.

 • Dňa 11.4.2018 sme sa triedy 4.C a 5.A vybrali za poznávaním a zážitkami do Hlohovca. Najprv sme navštívili vlastivedné múzeum, kde sme si pozreli rôzne zaujímavé expozície - expozíciu historického portrétu, archeológie, ľudový odev a prírodovednú expozíciu. Videli sme porcelán, kameninu aj sklo v ľudovom prevedení a navštívili sme refektár - kedysi kláštornú jedáleň, architektonicky najhodnotnejšiu miestnosť.

  Z vlastivedného múzea sme sa dopravili do Hvezdárne a planetária M.R.Štefánika. Zažili sme rozprávanie o nočnej oblohe, o jej tajomstvách - o Mesiaci, hviezdach, planétach, kométach a súhvezdiach. Oboznámili sme sa so súhvezdiami severnej oblohy, základnými poznatkami o slnečnej sústave, vrátane pohybov Zeme. Tým sme si zopakovali učivo prírodovedy zaujímavou a názornou formou. Domov sme odchádzali plní dojmov, zážitkov a poznatkov z tejto vydarenej exkurzie.

 • Vážení rodičia, oznamujem Vám, že od 1. 1. 2018 bola ukončená spolupráca našej školy s Dentálnym centrom na Záporožskej ul. Z uvedeného dôvodu sú rodičia povinní dohodnúť si termín na zubnú preventívnu prehliadku pre svoje dieťa osobne na telefónnom čísle 02 638 10 767.

  Dôvody zrušenia spolupráce:

  - neustále klesajúci počet žiakov, ktorí využívali túto službu,

  -problémy s organizovaním vyučovania - pri starších žiakoch zabezpečenie dozoru pre tých, ktorí išli na preventívnu prehliadku a zároveň zabezpečenia vyučovania pre ostatných, ktorí o uvedenú službu nemali záujem (niekedy bola potrebná i úprava rozvrhu),

 • Dňa 4.4.2018 sme ukončili zbierku na Tehličku, do ktorej sa žiaci našej školy zapojili aj tento rok. Vyzbieralo sa 727,70€, Opäť sme sa presvedčili, že deti a rodičia majú štedré srdce. Veľká vďaka, Pán Boh zaplať.

 • Tento rok nás na dekanátnom (okresnom) kole tejto súťaže veľmi úspešne reprezentovali: B. Roch, J. Gettler a F. Maďara z 5.B. Získali pre našu školu 3. miesto v kategórii mladší žiaci. Gratulujeme a ďakujeme! :-)

 • V týždni od 19. do 23. marca na našej škole prebiehal farebný týždeň. Každý deň sme sa obliekli do určitej farby, aby sme si spoločne sprítomnili posledný zimný deň, prvý jarný deň, Svetový deň lesov, Svetový deň vody či pôstne obdobie. Veľa farebných fotiek nájdete TU

 • V sobotu 17. marca sa konala v priestoroch našej školy duchovná obnova pre rodičov, ktorú viedol verbista Igor Kráľ. Rodičia priviedli aj svoje deti, pre ktoré bol pripravený program – deti pripravili obetné dary a nacvičili piesne na spoločnú svätú omšu. Práve svätá omša bola vrcholom celej duchovnej obnovy, keď sa malí aj veľkí zjednotili pri Pánovom stole. Veríme, že duchovná obnova sa stane pravidelnou tradíciou s hojnou účasťou, aby sme tak spoločne rozvíjali duchovný pilier nielen našej školy, ale aj rodín.

 • 19. 3. sa naši žiaci prvého aj druhého stupňa už tradične zapojili do medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Veríme, že ich pilná práca bude odmenená úspechom a dobnými výsledkami. MS

 • Žiaci 5.B sa pozreli podrobnejšie na procesy, ktoré formujú tvar Zeme z vnútra i zvonku. Pod drobnohľad si vzali sopky, zemetrasenia ale aj činnosť vody vo forme riek, vodopádov, vlny tsunami i krasovú činnosť. MŠ

 • Žiaci sexty, kvinty, sekundy a siedmeho ročníka ZŠ sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Všetci strávili príjemný týždeň na horách, kde sa naučili lyžovať alebo zdokonalili svoju techniku. FOTO TU

  --- odkaz na disk, kde sa dajú fotky stiahnuť (do konca marca) - LYŽIARSKY VÝCVIK ---

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, Bratislava
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 02/63451022

Fotogaléria